Kristina Kuprytė (kanklės)

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Kristina Kuprytė (g. 1975) 1999 m. baigė magistro studijas Lietuvos Muzikos Akademijoje (doc. Reginos Tamošaitienės  klasė). Nuo 1994 m. atlikėja yra ansamblio “Sutartinė” artistė ir solistė. 2000 – 2001 m. ji buvo ansamblio “Lietuva” kanklių orkestro koncertmeistere.

1990 m. atlikėja tapo respublikinio liaudies muzikos instrumentų konkurso diplomante, 1992 m., 1994 m. ir 1998 m. –  J. Švedo respublikinių, o 2000 m. – J. Švedo tarptautinio konkursų laureate.

Kristina Kuprytė yra surengusi per 100 solo koncertų Lietuvoje ir kitose užsienio šalyse. Ji koncertavo Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Estijoje, Latvijoje,  Italijoje, Ispanijoje, Kanadoje, JAV, Suomijoje. Nuo 1994 metų atlikėja kasmet koncertuoja Belgijoje ir Olandijoje. 1999 m. Kristina Kuprytė skambino Olandijos karo veteranams. Soesterbergo mieste vykusiame koncerte jos pasirodymo klausėsi taip pat Olandijos princas Bernard von Lippe-Biesterveld bei dar 3000 klausytojų. 2003 m. Kristina Kuprytė koncertavo baigiamajame  festivalio “Baltijos kantele” koncerte Sibelijaus Akademijoje, Suomijoje.

Kristinos Kuprytės repertuare daugiausia šiuolaikinių lietuvių kompozitorių ir Vakarų Europos klasikinė muzika, kurią ji atlieka solo arba su žinomais Lietuvos ir  kitų šalių atlikėjais. Jos partneriais scenoje ne kartą yra buvę pianistė Švesė Čepliauskaitė, birbynininkas Egidijus Ališauskas, dainininkė Cristel de Meulder,  vargonininkas Jan Van Mol. 2003 m. atlikėja grojo su Šiaulių kameriniu orkestru (vad. B.Traubas).

Kristina Kuprytė dalyvavo įvairiuose projektuose ir renginiuose su kitų sričių žymiais Lietuvos menininkais, tokiais kaip aktorius V.Baranauskas, dailininkai A.Visockis, G.Arlauskaitė-Vingrenė, A.Visockienė, V.Visockytė, taip pat – projektuose “Menininkas gimtinei” (2003, Lietuva), “Impresija” (2001,  2004, Belgija). Atlikėja ne kartą svečiavosi Olandijos ir Belgijos televizijos bei radijo programose. Jos atliekamų kūrinių įrašai skamba Suomijos ir Olandijos radijo klasikinės muzikos laidose.

Lietuvių kompozitorių kūriniai

Valentinas Bagdonas

Koncertas kanklėms Nr.2

Variacijos tema "Tykiai, tykiai Nemunėlis teka" kanklėms solo

Sonatina kanklėms solo

A. Bružas

Miniatiūrų ciklas kanklėms solo “Vandens malūnas”

Koncertas kanklėms solo “ Ievaro tiltas”

Koncertas kanklėms ir styginių orkestrui “Ežero pabudimas”

Jurgis Gaižauskas

Koncertas kanklėms  (su fortepijonu arba liaudies instrumentų orkestru)

Juozas Gruodis  - Jonas Švedas

Raliavimas, kanklėms ir birbynei

Jurgis Juozapaitis

Sonata kanklėms solo

Algirdas Klova

Concertino

Alfonsas Mikulskis

Siuita kanklėms solo “Girios idiija – Lietuvos giružė”

Vaclovas Paketūras

Baladė kanklėms solo

Koncertas kanklėms

Diptikas “Lietuvos vaizdai” kanklėms solo

Preliudai: Nr. 1, 2, 3, 4, 5

Tema su variacijomis kanklėms solo

Jonas Paulikas

Variacijos

Leonas Povilaitis

Siuita "Ką šnara Vilnelė"

Jonas Švedas

Preliudas ir fuga C- dur kanklėms solo

Koncertas kanklėms (su fortepijonu arba liaudies instrumentų orkestru)

Baladė kanklėms ir birbynei

Bagatelių ciklas “Pievų taku"

Aranžuoti kūriniai

Claude Debussy

Arabeska Nr.1, E-dur

Arabeska Nr.2, G-dur

“Mergaitė lino spalvos plaukais”, preliudas / La fille aux cheveux de lin

Alexander Glazunov

“Raimondos šokis” iš baleto "Raimonda", op.57

Mikhail Glinka

Noktiurnas arfai Es-dur

Variacijos Mozarto tema, Es-dur

George Frideric Handel

Koncertas arfai, B-dur, op.4/6, HWV 294

Wolfgang Amadeus Mozart

Koncertas arfai, fleitai ir orkestrui C-dur, KV 299

Sergei Prokofiev

Preliudas C-dur, op.12/7 /

Edmund Schuecker

Fantasia di bravura

Alfonsas Mikulskis Giros Idilija - Lietuvos Giružė

Vanduo ir akmenys. Latvių liaudies dainos variacijos

Šiaulių kamerinis orkestras

Kristina Kuprytė kanklės