Gražina Ručytė-Landsbergienė (1930-2020)

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Gražina Ručytė-Landsbergienė – viena žymiausių šių laikų lietuvių pianisčių–koncertmeisterių. Ji koncertavo su beveik visais garsiausiais lietuvių vokalistais, o taip pat su užsienio atlikėjais. Pianistė turi giliai subrandintus interpretacinės kūrybos principus – subtilus instrumento garsas, išieškotas ir subalansuotas balso ir instrumento duetas.


Gražina Ručytė-Landsbergienė gimė 1930 Anykščiuose. 1938, būdama aštuonerių, jau scenoje: akompanuoja gimtojo miesto vyrų chorui. 1948 baigė Panevėžio mergaičių gimnaziją; kartu mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje. 1948-49 studijavo Kauno konservatorijoje, į kurią įstojo eksternu. Dar būdama studentė jau akompanavo žymiems solistams – Aleksandrai Staškevičiūtei ir Juozui Babravičiui.
1949 tremtis į Sibirą nutraukė pianistės studijas ir koncertinę veiklą. Tremtyje (Olchono saloje Baikalo ežere, Zimoje, Irkutske, Sverdlovske) išbuvo beveik devynerius metus. Tačiau ir čia nenutraukė muzikos studijų: 1950-52 mokėsi Irkutsko muzikos mokykloje, 1954 -1957 Sverdlovsko konservatorijoje. Grįžusi į Lietuvą 1957-59 studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, prof. Balio Dvariono fortepijono klasėje; studijas baigė su pagyrimu.


1958-1985 dirbo koncertmeistere Lietuvos akademiniame operos ir baleto teatre padėdama solistams rengti vaidmenis visuose statytuose spektakliuose. Nuo 1989 dėsto Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), fortepijono bei koncertmeisterio katedrose. Nuo 1990 LMTA docentė, nuo 1999 – profesorė.


Pianistė yra surengusi virš 400 koncertų su įvairiais solistais: Virgilijum Noreika, Gražina Apanavičiūte, Antanu Kučingiu, Vaclovu Daunoru, Giedre Kaukaite, Regina Maciūte, Judita Leitaite, Regina Tumalevičiūte, Birute Almonaityte, Broniumi Tamašausku, Gintare Skeryte, Algirdu Janutu, vokiečių vokalistu Peter Schreier ir kitais. Koncertavo Švedijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, JAV, Australijoje, buvusioje SSRS. Yra įrašiusi 10 plokštelių.


Nuo 1991 Gražina Ručytė-Landsbergienė yra Vytauto Landsbergio fondo valdybos pirmininkė, nuo 1993 - Čikagos lietuvių našlaičių globos komiteto atstovė Lietuvoje.

Lietuvių kompozitoriai

Feliksas Bajoras

Kurčias miškas, balsui ir fortepijonui

Diptikas, balsui ir fortepijonui

Oi, Dievuliau, balsui ir fortepijonui

Sakmių siuita, balsui ir fortepijonui

Ugdė motutė, balsui ir fortepijonui

Variacijos fortepijonui Nr. 2 Ugdė motutė tema

Užaugo berželis, balsui ir fortepijonui

Tu, vyšnela, balsui ir fortepijonui

Kodėl?, balsui ir fortepijonui

Jojau dienelę, balsui ir fortepijonui

Triptikas, balsui ir fortepijonui

„Kur tėvulio klėtelė" , balsui ir fortepijonui

Lopšinė, balsui ir fortepijonui

Vytautas Barkauskas

Oi toli, toli už Nemunėlio, harmonizuota lietuvių l. daina

Penkios dainos vaikams, balsui ir fortepijonui

Justinas Bašinskas

„Teka upelė" , balsui ir fortepijonui

„Apuokė valanda”, vokalinis ciklas

Algimantas Bražinskas

„Rauda". „Aukojimas" , balsui ir fortepijonui

Konstancija Brundzaitė

Dvi raudos, balsui ir fortepijonui

Balys Dvarionas

Pušys, balsui ir fortepijonui

Žvaigždutė, balsui ir fortepijonui

Juozas Gruodis

Burtai, balsui ir fortepijonui

Visur tyla, balsui ir fortepijonui

Mylėk, balsui ir fortepijonui

Jūra ir mergos , balsui ir fortepijonui

Ko čia taip ilgu, balsui ir fortepijonui

Aguonėlės, balsui ir fortepijonui

Rugiagėlės, balsui ir fortepijonui

Vėjavaikis, balsui ir fortepijonui

Pavasario naktis Berlyne, balsui ir fortepijonui

Aš svajoju svajonėlę, balsui ir fortepijonui

Rudens tylumoj, balsui ir fortepijonui

Atgimstant, balsui ir fortepijonui

Dainius, balsui ir fortepijonui

Amžinas keleivi, balsui ir fortepijonui

Diemedžiu žydėsiu, balsui ir fortepijonui

Alyvos, balsui ir fortepijonui

Žemė kėlė žolę, liaudies daina

Rudens tylumoj, balsui ir fortepijonui

Aš anyta, harmonizuota lietuvių l. daina

Jurgis Juozapaitis

Vokalinis ciklas „Diemedžiu žydėsiu”

Vytautas Jurgutis

„Čiurlionio užrašai”

Julius Juzeliūnas

Keturios lietuvių liaudies sutartinės

Aleksandras Kačanauskas

„Vai gražu" , balsui ir fortepijonui

„Pradalgiuos” , balsui ir fortepijonui

Juozas Karosas

Po beržyną vaikščiojau, harmonizuota lietuvių l. daina

Konradas Kaveckas

„Susitikt tave norėčiau" , balsui ir fortepijonui

Mikas Petrauskas

Skyniau, skyniau skynimėlį, harmonizuota lietuvių l. daina

Anatolijus Šenderovas

Dvi Sulamitos giesmės, balsui ir fortepijonui

Keturi S.Gedos eilėraščiai, balsui ir fortepijonui

Stasys Šimkus

„Kur bakūžė samanota", balsui ir fortepijonui

Išėjo tėvelis į žalią girelę, harmonizuota lietuvių l. daina

Juozas Tallat-Kelpša

„Ne margi sakalėliai" , balsui ir fortepijonui

Rūpinosi motinėlė, harmonizuota lietuvių l. daina

Jonas Tamulionis

Penkios vasaros psalmės, balsui ir fortepijonui

„Pasaka be galo”

Stasys Vainiūnas

Rudenio naktį, balsui ir fortepijonui

Tyla, balsui ir fortepijonui

Preliudas, balsui ir fortepijonui

Mano pasaulis, balsui ir fortepijonui

Balsui ir fortepijonui

Leonard Bernstein

„Marija"

Johannes Brahms

„Wie Melodien zieht es mir"

„Den blaues Augen"

„Am Sontagmorgen"

„Regenlied"

„Dort in den Weiden"

  „Madchenlied"

„Vergebliches Standchen"

Ernest Chausson

Hebe

Alyvų metas

Amžinoji daina

Plaštakės

Itališka serenada / Sept mélodies (1879–82) op. 2: 5 Sérénade italienne (P. Bourget)

Romansas „Žavesys” / Sept mélodies (1879–82) op. 2: 2 Le charme (A. Silvestre)

Salvatore D'Esposito

„Anema e core"

Guy D'Hardelot

„Kodėl"

Claude Debussy

Pavasario sūnus

„Nuostabus vakaras”

„Varpai” / Deux romances (Bourget), 1885 (1891): L’âme évaporée, Les cloches

„Žvaigždėta naktis”

Gabriel Faure

Drugelis ir žibuoklė

„Ilgesys”

Valery Gavrilin

Vokalinis ciklas „Senovinio albumo lapeliai”

Federico Garcia Lorca

„Dainos"

Olivier Messiaen

”Harawi, Chant d'Amour et de Mort”

Modest Moussorgsky

Vaikų kambarys

Wolfgang Amadeus Mozart

Despinos arija iš operos "Visos jos tokios"

Joaquin Nin

„Granadina"

„Las Machas Madrilenas"

„Canto Andaluz"

„El Vito"

Francis Poulenc

"Fleurs"

Giacomo Puccini

Siurprizas svečiams. Madam Baterflai III v. įžanga

Sergei Rachmaninov

Pamilau savo liūdesį

Maurice Ravel

Dvi žydų melodijos

„Trys Rojaus paukščiai”

Nikoleta

Mart Saar

„Kaip gėlė pievoj”

„Saulė ir šešėlis”

„Kas tai buvo?”

Franz Schubert

Meilės pasiuntinys

Salve Regina

Žiemos kelionė, vokalinis ciklas

Suleika I

Suleika II

„Tu mano ramybė”

Vokalinis ciklas „Gulbės giesmė”  / Schwanengesang, D. 957

Pavasario viltys

Barkarolė

Aleksandr Spendiarov

Rožė

Pyotr Tchaikovsky

Jei būčiau žinojus

Ant pageltusių laukų

„Nusinešk mano širdį”

„Nusileido saulė”

„Vienišas vėl kaip kadais”

Veljo Tormis

10 Haiku

Paolo Tosti

„Idealas"

Kūriniai violončelei ir fortepijonui

Franz Schubert

Sonata „Arpeggione”

Kūriniai smuikui ir fortepijonui

Ludwig van Beethoven

 Sonata Nr. 5, F-dur, op. 24

Fritz Krelsler

„Sinkopės"

J.Gruodis Aguonėlės // Poppies

B. Dvarionas Pušys // Pine-trees

Francesco Paolo Tosti - La Serenata

Koncertas Olivier Messiaeno muzikos savaitėje „Dangun Žengimas”, 1998 02 12

Olivier Messiaen „Jaravi, meilės ir mirties giesmė” sopranui ir fortepijonui

1. Miegantis miestas, tu

2. Sveika būk, žalioji balande

3. Kalnai

4. Dundu Tšil

5. Piručos meilė

6. Planetų repeticija

7. Sudie

8. Skiemenys

9. Pasikartojantys laiptai, saulės gestai

10. Meile, žvaigždės paukšte

11. Kači kači žvaigždės

12. Tamsoje

Regina Maciūtė - sopranas

Koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, 1995 03 23

J.Brahms Wie Melodien zicht es mir, ž. K.Groth (Kai melodija širdį paliečia)

Dein blaues Auge, ž. K.Groth (Tavo šviesios akys)

Am Sonntag Morgen, ž. J.Heyse's (Sekmadienio rytą)

Regenlied, ž. K.Groth (Lietaus daina)

Liebestreu, ž. R.Reinicke's (Ištikima meilė)

Dort in den Weiden (liaudies daina) (Žaliose lankose)

Madchenlied, ž. J.Heyse's (Mergaitės daina)

Verblishes Standchen (liaudies daina) (Beviltiška serenada)

S.Barber The daisies, ž. I.Stephens (Ramunės)

Sure on this shining night , ž. J.Agee (Šviesią naktį)

The secrets of the old, ž. B.Yeats (Jaunystės paslaptys)

O.Respighi La notte, ž. A.Negri (Naktis)

La pioggia, ž. A.Negri (Lietus)

Le nebbie, ž. A.Negri (Ūkanos)

F.Bajoras Dainos, ž. liaudies

Sakmių siuita, ž. liaudies

Giedrė Kaukaitė ir Gražina Ručytė

F.Latėnas Išsiskyrimai, ž. S.Gedos

G.Kaukaitė, P.Vyšniauskas, S.Šiaučiulis

Koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, 1975 05 11

A.Scarlatti

Le Violette

V.Belinni

Normos kavatina iš operos "Norma

R.Wagner

Elizos sapnas iš operos "Lohengrinas"

P.Tchaikovsky

Ar aš lauke ne žolelė buvau

Jei būčiau žinojusi

G.Verdi

Elvyros kavatina iš operos "Ernani"

II dalis

J.Meitus

Raudonoji ramunėlė, ž. M.Džalilio

F.Bajoras

Vokalinis ciklas "Sakmių siuita", ž. liaudies

M.de Falla

Septynios ispanų liaudies dainos

Mauriška skraistė,

Segidilija,

Asturiana,

Chota,

Lopšinė,

Daina,

Polo

Giedrė Kaukaitė (sopranas), Gražina Ručytė (fortepijonas)

Koncertas Talino filharmonijoje, 1973 12

A.Scarlatti La Violette

Sento nel core

F.Schubert Meilės pasiuntinys

Barkarolė

G.Verdi Desdemonos daina ir Ave Maria iš operos Otelas

Elviros kavatina iš operos Ernani

P.Tchaikovsky Ya li v pole da ne travushka bila?

To bïlo ranneyu vesnoy

Kabï znala ya

V.Tormis 4 eskizai

F.Bajoras Variacijos lietuvių liaudies dainos "Augino mane motutė" tema

N.Fraser Du fragmentai iš ciklo "Braziliškos dainos"

M.Sandoval Du fragmentai iš ciklo "Ispaniškos dainos"

Giedrė Kaukaitė, sopranas, Gražina Ručytė, fortepijonas