J.S.Bach. Musikalisches Opfer

Image

Vilniaus plokštelių studija

1997

VSCD - 032

Johann Sebastian BACH (1685 1750)
1-6 MUSIKALISCHES OPFER BWV 1079 / MUZIKINĖ AUKA
1 Ričerkaras / Ricercar- a 3 - (klavesinas/ harpsichord) 6'16
2 Kanonas 1 / Canon I a 2 Cancrizans - (smuikas, altas / violin, viola) 1'31
3 Kanonas 3 / Canon 3 a 2 per Motum Contrarium - (fleita, smuikas, altas; flute, violin, viola) 0'49
4 Kanonas 4 / Canon 4a 2 per Augmentationem, contrario Motu - (anglų ragas, altas, fagotas / English horn, viola, bassoon) 1'28
5 Kanonas 5 / Canon 5 a 2 per Tonos - (smuikas, altas, violončelė / violin, viola, cello) 2'49
6 Kanonas 2 / Canon 2 a2 Violini in unisono - (smuikas, obojus, violončelė, klavesinas / violin, oboe, cello, harpsichord) 0'54
7-16 Sonata fleitai, smuikui ir continuo Karališkąja tema
7 Largo 5'04
8 Allegro 6'23
9 Andante 3'27
10 Allegro 2'58
11 Begalinis kanonas Karališkąja tema / Canon perpetuus super Thema Regium (obojus, altas, fagotas / oboe, viola, bassoon) 2'02
12 Kanonas / Canon a 4 Quaerendo invenietis (fleita, obojus, smuikas, fagotas / flute, oboe. violin, bassoon) 3'21
13 Kanonas / Canon a 2 Quaerendo invenietis (altas, violončelė / viola, cello) 1'25
14 Kanoninė fuga / Fuga cannonica in Epidiapente (smuikas, obojus, fagotas / violin, oboe, bassoon) 2'28
15 Begalinis kanonas / Canon perpetuus (fleita, obojus, smuikas, altas, fagotas, violončelė, klavesinas / flute, oboe, violin, viola, bassoon, cello, harpsichord) 0'58
16 Ričerkaras / Ricercar (fleita, obojus, violončelė, smuikas, altas, fagotas, klavesinas / Flute, oboe, violin, viola, bassoon, cello, harpsichord) 5'46
Algirdas Vizgirda, fleita / flute Romualdas Staškus, obojus, anglų ragas / oboe, English horn Raimundas Jasiukaitis, violončelė / cello Gediminas Kviklys, klavesinas / harpsichord Audronė Vainiūnaitė, smuikas / violin Vitalija Raškevičiūtė, altas / viola