Dalia Šakenytė

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Dalia Šakenytė mokėsi Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje (mokytojos N.Radzevicienės kl.) ir M.K.Čiurlionio menų gimnazijoje (mokytojos L.Jakniūnienės kl.). Vėliau baigė Lietuvos muzikos akademijos prof. M.Azizbekovos fortepijono ir doc.V.Survilaitės vargonų klases. 1998-1999 tobulinosi Malmes muzikos akademijoje (Lundo universitetas, Švedija), vadovaujama prof. H.Hellsteno.
Stažavo G.Bovet (Šveicarija), A.Paganel (Prancūzija), Jos van der Koi (Olandija), Z.Szatmary (Vengrija), Hans-Ola Ericsson (Švedija), J.Hamilton (JAV), N.Allcoat (Anglija) bei kitų pripažintų autoritetų vadovaujamuose vargonininkų meistriškumo kursuose Prancūzijoje, Austrijoje, Švedijoje, Vokietijoje.


1999 tarptautiniame M.K.Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurse D.Šakenytė pelnė diplomą ir Lietuvos muzikų sąjungos specialųjį prizą, skirtą geriausiai pasirodžiusiam Lietuvos atlikėjui.


Dar būdama studentė, aktyviai koncertavo kaip vargonininkė ir pianistė Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, Švedijoje, Anglijoje, Vokietijoje, JAV. Pastaraisiais metais yra nuolat kviečiama vargonuoti Lietuvos miestų bažnyčiose bei koncertų salėse, keletą kartų dalyvavo Letuvos muzikų sąjungos organizuojamame Didžiajame Muzikų parade, taip pat Šv. Kristupo vasaros festivalyje.
D.Šakenytė koncertavo su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu bei Malmes simfoniniu orkestrais.


D.Šakenytė įgijo nemažą koncertmeisterės patirtį, su Vilniaus pedagoginio universiteto choru Ave vita (vadovas K.Barisas), berniukų choru “Sakalėlis” (vadovė M.Viesulienė) bei B.Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos jaunių choru (vadovė V.Katinienė) dalyvaudama įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose bei koncertuose, vykusiuose Vokietijoje, Lenkijoje, Belgijoje, Olandijoje, Vengrijoje, Italijoje, Slovėnijoje, Šveicarijoje.


2003 vasarą D.Šakenytė buvo pakviesta į krikščionių menininkų bendrijos (Christian Performing Artists Fellowship) rengiamą “MasterWorks” festivalį Winona Lake (JAV, Indianos valstja). Ten sėkmingai pasirodė ir kaip pianistė ir įvairių kamerinių ansamblių dalyvė, taip pat tobulinosi pianistų ir kamerinių ansamblių meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo Eugene Alcalay, Roslyn Langlois, Lori Rhoden, Daniel Horn, Hugh Sung, Lisa Emenheiser ir Larry Dutton.


Nuo 1997 Dalia aktyviai įsijungė į Tarptautinės krikščionių muzikantų bendrijos “Crescendo”veiklą - dalyvauja įvairiose konferencijose, koncertuose bei kituose “Crescendo’ organizuojamuose renginiuose bei projektuose tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Šiuo metu yra viena iš šios bendrijos vadovių Lietuvoje kartu su Margarita Viesuliene, Audrone Jurkėnaite ir Elžbieta Lazauskyte.

Lietuvių kompozitoriai

Vytautas Barkauskas

„Improvizacija”

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Fuga cis-moll

Fuga-choralas a-moll

Fuga b-moll forteipjonui solo

Juozas Gruodis

„Rauda ”

Poema

„Šposas”

Giedra Gudauskas

“Los Angeles Sketches”

Bronius Kutavičius

Sonata Ad Patres pagal M.K.Čiurlionio paveikslų ciklą “Laidotuvių simfonija”

Solo kūriniai

J.Arcadelt -F.Liszt

Ave Maria

Johann Sebastian Bach

Preliudas ir fuga e-moll BWV 548

Preliudas ir fuga E-dur BWV 566

Preliudas ir fuga Es-dur BWV 552

Fantazija ir fuga c-moll BWV 537

Pasakalija c-moll BWV 582

Sonata Es-dur BWV 525

Trio choralai Alein Gott in der Hoh Sei Ehr, BWV 664 ir BWV 676

Choralai iš  „Vargonų mišių”:  Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 669,

Bach- Vivaldi

Koncertas a-moll  BWV 696

Georg Böhm

Choralinė partita Vater Unser Im Himmelreich /  chorale partite for organ

Dietetich Buxtehude

Preliudija  fis moll / Praeludium for organ in F sharp minor, BuxWV 146

Preliudija g-moll / Praeludium for organ in g minor, BuxWV 149

Juan Cabanilles

Tiento de Falses du 1er Ton

François Couperin

Messe pour  les Convents de Religieux et Religieuses

Petr Eben

„Sekmadienio muzika” / Nedelno hudla

Cesar Franck

Choralas Nr.1 E-dur

 Fantazija C-dur / Fantasy in C major op. 16 M. 28

Choralas Nr2 h-moll

Girolamo Frescobaldi

Toccata quarta

Taccata quinta

Nicolas de Grigny

Ave Maris Stela

Bengt Hambreaus

Cadenza pro organo grande

Georg Friedrich Handel

Siuita „Vandens muzika” / Water music suite HWV 348, 349 350

Joseph Jongen

Sonata–eroica op.94

Jose Larranaga

Sonata  vargonams G-dur

Nicolas Lemmens

Fanfare

György  Ligeti

Ričerkaras

Olivier Messiaen

Dieu Parmi Nous iš La Nativite du Seigneur

„Amžinosios bažnyčios vizija" / Apparition de l’Eglise éternelle

Diptyque 1/3

Johann Pachelbel

Preliudas, fuga ir čakona d-moll

V. Palmer – Fuchsel

Penkios fantazijos

Flor Peeters

Koncertinė pjesė

Max Reger

Fantazija op 40 Nr 1 Wie schon leucht’t uns der Morgenstern

Fantazija ir fuga op.135b

Fantazija ir fuga B-A-C-H tema op.46

Johan Helmich Roman

Drottningholmo siuita

Samuel Scheidt

Cantio sacra

Franz Tunder

 Choralinė fantazija Christ lag in Todesbanden

Kūriniai fortepijonui solo

Johann Sebastian Bach

„Itališkas koncertas” F-dur  / Italian Concerto , BWV 971

Frederic Chopin

Skerco b-moll / Scherzo No. 2 in B flat minor, Op. 31, CT. 198

Sonata Nr.1 c-moll

Samuil Feinberg

Antroji sonata op.2

Franz Liszt

Transcedentinis etiudas Ricordanza

Nikolai Medtner

Sonata g-moll op.22

Sonatų triada op. 11

Robert Schumann

„Vaikų scenos” / Kinderszenen (Scenes from Childhood), Op. 15

„Vienos karnavalas”