Audronė Pšibilskienė (altas)

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Audronė Teofilė Pšibilskienė (Matulionytė) 1968 baigė Lietuvos konservatoriją (J. Fledžinsko alto kl.), nuo 1968 dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (iki 1992 Lietuvos konservatorija) Kamerinio ansamblio ir Styginių instrumentų katedrose; profesorė (1995). 1977 baigė Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos aspirantūrą (M. Milmano kamerinio ansamblio klasė). 1978–79 stažavo Danijos karališkoje konservatorioje (E. Wolfo kl.).

1967 Tarprespublikiniame styginių kvartetų konkurse Rygoje laimėjo I vietą (su studentų kvartetu). 1976 Lietuvos filharmonijoje surengė savo pirmąjį solo koncertą. 1966–73 ir 1979–92 griežė Lietuvos kameriniame orkestre, 1994–96 - Vilniaus kvartete. Koncertavo kaip solistė, su ansambliais, orkestrais Lietuvoje ir užsienyje. Parengė solinių programų su pianistais R. Vaitkevičiūte ir P. Rosenbaum (Danija), klavesiniste G. Lukšaite – Mrazkova (Čekija), smuikininkais R. Katilium ir M. Švėgžda von Bekker, altininkais P. Radzevičium ir P. H. Xuereb (Prancūzija), vargonininke J. Landsbergyte, dainininke N. Ambrazaityte, Šv. Kristoforo kameriniu, Mažosios Lietuvos simfoniniu, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių kameriniais orkestrais. Su R. Katilium, P. Geniušu, J. Damgaard (fortepijonas, Danija), U. Host–Madsen (violončelė, Danija), G. Tagmose (smuikas, Danija), C. Hustedt (fleita, Vokietija) ir kt. paruošė visą eilę kamerinės muzikos programų, koncertavo festivaliuose Gaida, Pažaislio, Marių klavyrai, Kristupo vasaros, Burglinsterio (Liuksemburgas), Probaltica (Lenkija), Bornholmo, Rosenholmo (Danija), Klassik im Grunen (Vokietija) ir kt.

Pirmoji atliko kūrinius altui: O. Balakausko sonatą altui ir fortepijonui "Medis ir Paukštė", A. Šenderovo Sonatą altui su mušamaisiais, N. Mūdrajos koncertą altui ir orkestrui, N. V. Bentzon (Danija) Sonatą altui ir fortepijonui, M. Maros (Švedija) Concertante smuikui, altui ir orkestrui, o taip pat daugelį lietuvių kompozitorių kūrinių duo, trio, styginių ir fortepijoniniams kvartetams. Aktyviai propaguoja lietuvišką muziką. 2002 Finlandia Records išleido jos inicijuotą ir įrašytą O. Narbutaitės kamerinių kūrinių kompaktinę plokštelę. Muzikos įrašams skirtas vokiečių žurnalas Fono Forum šią interpretaciją įvertino maksimumu – penkiomis žvaigždutėmis. Didžiosios Britanijos įrašų kompanija „Guild“  išleido A.T. Pšibilskienės įgrotą lietuvių kompazitorių kamerinės muzikos kompaktinę plokštelę „Vėl“, Hans – Rosbaud –Studio (Vokietija) įrašė 68 min. lietuviškos muzikos (O. Narbutaitės, O. Balakausko, R. Merkelio, B. Kutavičiaus, M. Urbaičio). Lietuvos radijuje įrašė įvairių epochų ir stilių muzikos, paskelbė straipsnių periodinėje spaudoje, vedė alto meistriškumo kursus Danijoje ir Šveicarijoje. Natų rinkinio „Lietuvių kamerinė muzika“ sudarytoja ir redaktorė.

A.T. Pšibilskienės alto bei kamerinio ansamblio klasę baigę studentai užima svarią vietą Lietuvos koncertiniame gyvenime, yra žinomi pedagogai, įvairių muzikinių kolektyvų artistai, tarptautinių konkursų laureatai.

Lietuvių kompozitoriai

Julius Andrejevas

Duo smuikui ir altui

Osvaldas Balakauskas

Rex Re (2000) fleitai, smuikui ir altui ir fortepijonui

Sonata altui ir fortepijonui „Medis ir Paukštė”

„Devyni šaltiniai” (1996)

Povilas Dikčius

Dialogai, sonata smuikui ir altui

Duetas smuikui ir altui

Julius Juzeliūnas

Sonata smuikui ir altui

Bronius Kutavičius

Aštuonios Stasio miniatiūros (2000) fleitai, smuikui ir altui

Vytautas Laurušas

“Paukščių turgus” fleitai, smuikui ir altui

Remigijus Merkelys

FlaVio (2001)  fleitai, smuikui ir altui

Onutė Narbutaitė

Mozartsommer (1991) fleitai, smuikui ir altui ir fortepijonui

„Aštuonstygė” smuikui ir altui

Winterserenade fleitai, smuikui ir altui

“Rudens riturnelė” smuikui, altui, violončelei ir fortepijonui

Anatolijus Šenderovas

Sonata altui su mušamaisiais

Mažor – minor smuikui, altui, fortepijonui  ir orkestrui

Mindaugas Urbaitis

Der Fall Wagner (1999) fleitai, smuikui ir altui

Kameriniai kūriniai

Wilhelm Friedrich Ernst Bach

Trio G-dur

Ludwig van Beethoven

Serenade D-dur, op. 25 (1795-96)

Max Bruch

8 pjesės smuikui altui ir fortepijonui

Gabriel Faure

Kvartetas c-moll, op. 15 (1879)

Niels Gade

Trio F-dur smuikui, altui ir fortepijonui

Pietro Locatelli

Trio Nr. 2

Wolfgang Amadeus Mozart

Kvartetas g-moll, KV 478 (1785)

Max Reger

Serenade G-dur op. 141a (1905)

Robert Schumann

Kvartetas Es-dur, op. 47 (1842)

Georg Philipp Telemann

“Scherzi melodici” smuikui, altui ir klavesinui

Koncertai

N. Eager

Koncertas altui ir kameriniam orkestrui

Ignaz Pleyel

Koncertinė simfonija smuikui, altui ir orkestrui

Carl Stamitz

Koncertinė simfonija smuikui, altui ir orkestrui

Kiti kūriniai

Johann Sebastian Bach

Sonata altui ir klavesinui G-dur, BWV 1027

Sonata altui ir klavesinui D-dur, BWV 1028

Sonata altui ir klavesinui g-moll, BWV 1029

Niels Viggo Bentzon

Sonata altui ir fortepijonui op. 422

George Frideric Handel

Passacaglia smuikui ir altui

Bohuslav Martinu

Trys madrigalai smuikui ir altui

Wolfgang Amadeus Mozart

Duo KV 423

Duo KV 424

Carl Stamitz

Duo C-dur

Georg Philipp Telemann

Sonata g-moll

Sonata D-dur

Koncertas nacionalinėje filharmonijoje, 1999 11 10

J.S. Bach Sonata altui ir klavesinui G-dur, BWV 1027

Fantazija ir fuga a-moll klavesinui, BWV 904

Sonata altui ir klavesinui D-dur, BWV 1028

Partita D-dur klavesinui BWV 828

Sonata altui ir klavesinui g-moll, BWV 1029

Giedrė Lukšaitė-Mrazkova (klavesinas)

Koncertas nacionalinėje filharmonijoje, 1997 09 29

W.A.Mozart Kvartetas g-moll, KV 478 (1785)

R.Schumann Kvartetas Es-dur, op. 47 (1842)

O.Balakauskas „Devyni šaltiniai” (1996)

G.Faure Kvartetas c-moll, op. 15 (1879)

Fortepijoninis trio „Tre Musici”: John Damgaard (fortepijonas), Gunnar Tagmose (smuikas), Ulrikke Host-Madsen (violončelė), Audronė Pšibilskienė (altas)

Koncerto kulminacija „Rudens riturnelė,“ atlikta I. Armonaitės (smuikas), A. Pšibilskienės (altas), R. Armono (violončelė) ir M. Rubackytės (fortepijonas). Tiesiog sunku susivokti, kas labiausiai klausytojams imponavo – fenomenalūs atlikėjai virtuozai, fantastiškai jaučiantys sudėtingiausio muzikinio audinio pulsą bei savo individualius emocinius būvius, ar O. Narbutaitės muzika?

Muzikos barai, 2000 lapkritis

Audronė Pšibilskienė europietišku lygiu įsiliejo į Danijos muzikantų ansamblį, praturtindama jį raiškiu savo instrumento skambėjimu.

Audronė Žiūraitytė, Lietuvos rytas, "Mūzų malūnas", 1998 10 20

A. Pšibilskienės ir R. Katiliaus duetas visuomet įdomus, nes tai pirmiausia asmenybių duetas, kurios interpretuodamos vieną ar kitą kūrinį, vargu ar gali niveliuotis. Ryški, solistiška, net „ekspansyvi“ Katiliaus griežimo maniera visuomet dera su metroritmiška, jautriai ansambliška Pšibilskienės interpretacija – tarsi du vienas kitą papildantys priešingi pradai.

Tomas Bakučionis, 7 meno dienos, 1997 07 25

Audronės Pšibilskienės altas išskirtinės kokybės, šio instrumento skambėjimas kerintis.

Hilda van Heel, Liuksemburgas, Kultur, 1995 10 27

Koncertą užbaigęs smuiko (R. Katilius) ir alto (A. Pšibilskienė) duetas sukėlė didžiulį susidomėjimą. W. A. Mozarto Duo G-dur ir B. Martinu ”Trys madrigalai” buvo atlikti meistriškai, altas skambėjo kaip retai išgirsi, smuikininko temperamentas išskirtinis. Tai buvo didelis menas.

Kurt–Hennig Pedersen, Danija, Berlingske Tidende, 1995 07 26

Alto aksomas Audronės Pšibilskienės rankose – tai moteriškas švelnumas, meilė ir santūrumas.

Audronė Žigaitytė, Diena, 1995 01 07

Labai švarus altistės tonas, ji nebuvo formali trio narė, bet lygiavertė Petro Geniušo ir Raimundo Katiliaus partnerė.

Antanas Smetona, Lietuvos aidas, 1995 01 07

Ypatinga plastika, ornamentuotas melodinis piešinys čia skirtas altui, kurio partiją niuansuotai bei subtiliai griežė A. Pšibilskienė. Jos sodrus, ramus alto tonas suteikė nepažedžiamos kūrinio dramaturginės pusiausvyros įspūdį.

Vytautė Maskeliūnienė, 7 meno dienos, 1995 sausis

Solistės interpretacijoje buvo ir elegancija, ir pašėlęs polėkis, ir subtilumas. Virtuoziniai epizodai skambėjo labai tvirtai. Audronė Pšibilskienė sulaukė ypatingų plojimų.

Vokietija, Kassler Zeitung, 1994 11 27

Salėje gausiai susirinkę klausytojai galėjo išties pasidžiaugti smuikininko Raimundo Katiliaus, pianisto Petro Geniušo ir altistės Audronės Pšibilskienės artistiškumu, jų aukšto lygio muzikavimo kultūra.

Milda Kazakevičienė, Klaipėda, 1994 10 18

Puikų vakarą mums padovanojo keturi žymūs menininkai – Vokietijos pianistas Helmutas Olofas (Ohloff), smuikininkas Raimundas Katilius, altistė Audronė Pšibilskienė ir violončelininkas Romualdas Kulikauskas.... Su didele menine jėga buvo atlikti abu didieji programos kūriniai – R. Šūmano Kvartetas Es-dur op.47 ir J. Bramso Kvartetas Nr.2 A-dur op.26.

Rimvydas Žigaitis, Respublika, 1993 04 23