Andrius Vasiliauskas

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Andrius Vasiliauskas gimė 1954 m. Vilniuje, muzikų šeimoje. 1973 m. baigė M. K.Čiurlionio meno mokykloje fortepijono specialybę ir įstojo į Lietuvos muzikos akademiją, kur mokėsi pas A.Juozapėnaitę, prof. O.Šteinbergaitę ir A.Vainiūnaitę. Akademiją baigė 1978 m.

1977 m. tebestudijuodamas buvo priimtas dirbti koncertmeisteriu. Dirbo prof. A.Vainiūnaitės, prof. J.Fledžinsko, dėst. E.Jevstratovo, dėst. V.Leimonto ir kt. klasėse. Po 1986 – 1988 m.m. stažuotės pas prof. O.Šteinbergaitę A.Vasiliauskas Lietuvos muzikos akademijoje pradėjo dėstytojo darbą (šiuo metu nebedirba).

Pirmuosius koncertus ėmė rengti dar studijų metais (1976 m. Muzikos akademijos salėje šalia kitų kūrinių pirmą kartą Lietuvoje atliko F.Chopino 12 etiudų fortepijonui op. 10 ciklą). Taip pat pirmą kartą Lietuvoje yra atlikęs kaip ciklą visas keturias F.Chopino balades. 

1987 m. A.vasiliauskas tapo H.Eller’io konkurso Taline I premijos laureatu.

Nuolat koncertuojančio atlikėjo repertuare daug solinių bei kamerinės muzikos programų. Pastarųjų tarpe monografiniai koncertai, skirti J. Brahmso, R. Strausso, B. Britteno, Ch. Iveso, D. Šostakovičiaus, A. Chačaturiano, V. Bacevičiaus kūrybai.

2008 m. istorikų klubo „Prūsa“ iniciatyva solistas pristatė Lietuvoje mažai žinomo XIX a. kompozitoriaus ir dailininko Napoleono Ordos kūrinius fortepijonui.

2009 m. koncerte Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje A. Vasiliauskas, kartu su pianiste R. Lampsatyte bei smuikininku J. Tankevičiumi, atliko lietuvių kompozitorių M.K. Čiurlionio ir J. Gruodžio kūrinius. Tai tapo reikšmingu Lietuvos kultūros pristatymu, nes prabėgus daugybei metų nuo šių kompozitorių studijų Leipcigo konservatorijoje laikų, jų kūryba čia suskambo pirmą kartą.

A.Vasiliausko programose dažnai skamba daugelio lietuvių kompozitorių – F. Bajoro, O.Balakausko (kūrinių “Kaskados – 2” fortepijonui, “Betsafta” violončelei, styginių kvartetui ir fortepijonui premjeros), B.Kutavičiaus, A.Bražinsko (sonatos fortepijonui Nr. 3 ir pjesių fortepijonui ciklo “Šventos mūsų dienos” premjeros), S. Vainiūno, J.Gruodžio, V.Montvilos (kūrinio fortepijonui “Miražo varijacijos” premjera) , J.Bašinsko, J.Gaidelio, T.Makačino (kūrinio fortepijonui “Piemenų žaidimai” premjera), A.Kubiliūno (sonatos fortepijonui Nr.2 premjera), V.Germanavičiaus, T.Juzeliūno, V.Bartulio ir kt. – fortepijoniniai ir kameriniai kūriniai.

Naujausia parengta lietuvių autorių programa – „Sugrįžtanti išeivijos muzika“ (Vl.Jakubėno, K.V.Banaičio, J.Gaidelio ir J.Kačinsko kūriniai fortepijonui).

Pianistas taip pat yra parengęs kamerines programas kartu su smuikininkais A.Vainiūnaite, G.Vitėnaite, R.Mataityte, L.Kišonaite, J.Tankevičiumi, R.Kavaliausku, ir kt., o taip pat su dainininkais S.Trimakaite, J.Leitaite,R. Maciūte, R.Vešiota, D. Sadausku, A.Stempužiene – Švediene (JAV), M.Deubner (Vokietija), fleitininkais L. Šulskute, V.Gelgotu, A.Radziukynu, altininkais R.Romoslausku, E. Vyčinu, violončelininkais Augustinu ir Virgilijum Vasiliauskais, A.Šivickiu, pianistais B.Vainiūnaite, G.Kėvišu, G.Kondrotaite, R.Lampsatyte (Vokietija), Vilniaus kvartetu ir kt.

Be gausybės pasirodymų Lietuvoje, A. Vasiliauskas yra grojęs Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Vokietijoje, Danijoje, Italijoje, Suomijoje, Izraelyje, Lenkijoje. Jis dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose „Uckermärkische Musikwochen’ 96“, „Trieste contemporanea’ 97“, „Uckermärkische Musikwochen’ 98“, Schumann-Festwoche 2007 (Leipcigas), XII šiuolaikinės muzikos festivalis „Iš arti“ (2007 Kaunas), Tarptautinis Ch.Frenkelio vilos festivalis (2008 Šiauliai).

Lietuvos radijo fonduose sukaupta virš 200 solinių ir kamerinės muzikos įrašų, kurių bendras metražas sudaro apie 34 valandas.

Lietuvių kompozitoriai

Vytautas Bacevičius

Sonata fortepijonui No.3 Op.52

„Kosminė poema” / Cosmic Poem Op. 65

„Šeši didieji preliudai” / Six Great Preludes

Feliksas Bajoras

Variacijos fortepijonui lietuvių liaudies dainos tema Nr. 2 / Variations for Piano No. 2 on the Theme of a Lithuanian

Folk Song

Osvaldas Balakauskas

Kaskados-1(1983)

Kaskados-2 (1986)

Algimantas Bražinskas

Du preliudai

Sonata No.3

„Mūsų šventos dienos” / Our Sacred Days (Ten Pieces for piano) (2001)

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Preliudas ir Noktiurnas / Prelude and Nocturne Op.6

Keturi Preliudai / Four Preludes Op.7

Mazurka ir Preliudas / Mazurka and Prelude Op.8

Tema ir šešios varijacijos / Theme and Six Variations Op.15 (1894)

Trys Preliudai originalia tema / Three Preludes on an Original Theme in B flat minor Op.18

Fuga / Fugue in B flat minor

Julius Gaidelis

Lietuviška rapsodja / Lithuanian Rhapsody, (1975)

Bronius Kutavičius

Sonata fortepijonui (1975)

Vytautas Montvila

"Mirages" (variacijos)

Jonas Švedas

Four Unsigular Pieces (1971)

Kameriniai kūriniai

Osvaldas Balakauskas

BETSAFTA fortepijonui, violončelei ir styginių kvartetui

Bela Bartok

Kontrastai smuikui, klarnetui ir fortepijonui

Ludwig van Beethoven

Trio klarnetui, violončelei ir fortepijonui  B-dur Op.11, Gassenhauer

Sonata fortepijonui ir smuikui Nr.5 F-dur Op.24

Sonata fortepijonui ir smuikui Nr. 5 F-dur Op.24

Septynios varijacijos violončelei ir fortepijonui Es-dur

Johannes Brahms

Fortepijoninis kvintetas Nr. 1 g-moll Op.25

Fortepijoninis kvintetas Nr.2 A-dur Op.26

Fortepijoninis kvintetas Nr. 3 c-moll Op. 60

Sonata smuikui ir fortepijonui Nr.3 d-moll Op.108

Sonata violončelei ir fortepijonui Nr.2  F-dur Op.99

Sonata klarnetui (smuikui) ir fortepijonui f-moll Op. 120 No.1

Sonata klarnetui (smuikui) ir fortepijonui Es-dur Op.120 Nr.2

Fortepijoninis kvintetas

Benjamin Britten

Sonata violončelei ir fortepijonui

Gemini Variations Op. 73

Ernest Chausson

Koncertas smuikui, fortepijonui ir styginių kvartetui op. 21

Claude Debussy

Sonata violončelei ir fortepijonui (1915)

Cesar Franck

Sonata smuikui (Fleitai) ir fortepijonui A-dur

Charles Ives

Trio smuikui, violončelei ir fortepijonui

Sonata smuikui ir fortepijonui Nr.1 ir 2

Wolfgang Amadeus Mozart

Fortepijoninis kvintetas Nr.1 g-moll K.478

Fortepijoninis trio G-dur

Jan Radzynski

3 Hebrajiškos melodijos  fortepijonui ir styginių kvartetui

Camille Saint-Saens

Sonata for Hautboy and Piano in D sharp major Op. 166

Trio fortepijonui, smuikui ir violončelei f-moll Op. 18

Franz Schubert

Fortepijoninis kvintetas  A-dur D.667, The Trout

Fortepijoninis trio Nr.1 B-dur Op.99 D. 898

Robert Schumann

Fortepijoninis kvintetas Es-dur Op.44

Richard Strauss

Fortepijoninis kvintetas c-moll Op. 13

Sonata violončelei ir fortepijonui Op.6

Kūriniai su orkestru

Johann Sebastian Bach

Koncertas smuikui, fleitai ir klavesinui d-moll, BWV 1044

Bela Bartok

Koncertas fortepijonui No.3

Wolfgang Amadeus Mozart

Koncertas Nr.5 d-moll, K.175

Sergei Rachmaninov

Rapsodija Paganini tema  / Rhapsody on a Theme by Paganini Op.43

Solo kūriniai

Johann Sebastian Bach

Partita No.5 in G major, BWV 829

Prancūziška siuita No.1 d-moll, BWV 812

Ludwig van Beethoven

Sonata fortepijonui Es-dur No.4 Op. 7

Sonata fortepijonui Nr.21 C -dur Op.53, Waldstein

Sonata fortepijonui Nr.2 Op.2

Johannes Brahms

Šešios pjesės fortepijonui Op.188

Sonata Nr. 2 fis-moll Op. 2

Benjamin Britten

Holiday Diary

Aram Chatchaturian

Tokata (1932)

Sonata

Frederic Chopin

Baladė Nr.1 g-moll Op.23

Baladė Nr.2 F-dur Op.38

Baladė Nr.3 As-dur Op.47

Baladė Nr.4 f-moll Op.52

12 Etiudų Op.10

Valsas Nr.1 Es-dur Op.18

Skerco Nr.3 cis-moll Op.39

Polonezas Nr.6 As-dur Op.53

3 Valsai Op.64

Noktiurnai Op. 9 : b-moll, Es-dur, H-dur

Claude Debussy

Dvi arabeskos  / Deux arabesques

L’Isle joyeuse

La plus que lente

Preliudas La Cathédrale engloutie

Etiudas Pour les Tverces

Karel Goeyvaerts

Litanie I

Edvard Grieg

Lyrinės Pjesės / Lyric Pieces (Selection)

Joseph Haydn

Sonata fortepijonui Es-dur Op.86, Hob. XVI 52

Herman David Koppel

15 Miniatiūrų / 15 Miniaturer for klavier Op.97a (1976)

Franz Liszt

Trois Etudes de concert

Noktiurnas Nr.3

Etiudai: Ab Irato, Waldesrauschen, Gnomenreigen

Olivier Messiaen

Preliudai / Preludes

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata fortepijonui B-dur K.333

Sonata fortepijonui c-moll K.457

Fantazija c-moll K.475

Sergei Prokofiev

Sonata fortepijonui Nr.4, c-moll Op.25

Sergei Rachmaninoff

Melodija Op.3 Nr. 3

Etiudas - paveikslas Op.39 No.5

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit

Max Reger

Sonatina op.89 Nr.1 e-moll

Julius Reubke

Sonata B-dur

Pierre Sancan

Tokata

Franz Schubert

Sonata  E-dur (Five Piano Pieces)

Robert Schumann

Tokata C-dur Op.7

Bunte Bläter Op.99

Dmitri Shostakovitch

Sonata Nr.2 b-moll Op.64

Jean  Sibelius

Die Tanne

Daina

Richard Wagner

Albumblatt Es-dur

Albumblatt  C-dur

Black Swans

Napoleono Ordos (1807-1883) kūrinių fortepijonui programa

Trys mazurkos: B-dur, g-moll, e-moll („Mano jaunystės prisiminimai“)

Mazurka f-moll („Ilgesys“)

Du valsai: As-dur, E-dur

Polonezas Es-dur Nr. 4 (dedikuotas Titui Olšauskui)

Polonezas F-dur Nr. 8 („Mano žmonai Irenai“)

Polonezas f-moll „Simpatija“ (Dedikuotas Julijai Marcinkevič)

Noktiurnas Es-dur

Polonezas G-dur

F. Chopino kūrinių programa

Trys Noktiurnai Op. 9 (b-moll, Es-dur, H-dur) Valsai: Nr. 1 (Grande valse brillante Op. 18 Es-dur) Nr. 6 (Des-dur Op. 64 Nr. 1) Nr. 7 (cis-moll Op. 64 Nr. 2) Nr. 8 (As-dur Op. 64 Nr. 3) Nr. 14 (e-moll) Fantasie-impromptu Op. 66 Baladė Nr. 3 Op. 47 As-dur Baladė Nr. 4 Op. 52 f-moll

Koncertas Taikomosios dailės muziejuje, 2010 10 24

ROBERTO SCHUMANNO 200-osioms metinėms

ROBERT SCHUMANN (1810–1856)

„Margi lapai“, op. 99 (1836–1849)

Sonata Nr. 3, f-moll, op.14 (1835)

Variacijos Es-dur („Variacijos dvasių tema“) (1854)

Koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, 2008 10 13

Programa „Moterys, vizijos, muzika“

JUOZAS GRUODIS

„Ulijona“

ANATOLIJUS ŠENDEROVAS

„Dvi Sulamitos giesmės“

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Daina „Kai Luiza“ balsui ir fortepijonui, KV 520; Cherubino arijetė iš operos „Figaro vedybos“

EDVARD GRIEG

Solveigos lopšinė iš siuitos „Peras Giuntas“

CAMILLE SAINT-SAËNS

Dalilos arija iš operos „Samsonas ir Dalila“

LUDWIG VAN BEETHOVEN

„Elizai“ (bagatelė a-moll) fortepijonui solo

GEORGES BIZET

Segidilja ir habanera iš operos „Karmen“

FRANZ LEHÁR

Hanos daina iš operetės „Linksmoji našlė“

CARL ZELLER

Mari dainelė iš operetės „Paukščių pardavėjas“

FREDERIC LOEWE

Elizos daina iš miuziklo „Mano puikioji ledi“

JACQUES OFFENBACH

Perikolos dainelė iš operos „Perikola“

ALEKSANDRAS DARGOMYŽSKIS

Romansas „Aš vis dar jį myliu“ (žodž. I. Žadovskos)

PAULINE VIARDOT-GARCIA

„Meilės daina“

NORBERT SCHULTZE

„Lili Marlen“ (žodž. Ramutės Skučaitės)

FREDERICK HOLLANDER

„Lola“ (žodž. Roberto Leibmanno)

Judita Leitaitė (mecosopranas)

Koncetas Druskininkuose, 2008 08 13

F. Chopino kūrinių programa

M.K. Čiurlionis Bėkit bareliai

Trys Noktiurnai Op. 9 (b-moll, Es-dur, H-dur)

Valsai:

Nr. 1 (Grande valse brillante Op. 18 Es-dur)

Nr. 6 (Des-dur Op. 64 Nr. 1)

Nr. 7 (cis-moll Op. 64 Nr. 2)

Nr. 8 (As-dur Op. 64 Nr. 3)

Nr. 14 (e-moll)

Fantasie-impromptu Op. 66

Baladė Nr. 3 Op. 47 As-dur

Baladė Nr. 4 Op. 52 f-moll

M.K. Čiurlionis. Epizodas iš simfoninės poemos „Jūra“

Verbų sekmadienio muzika, Panevėžys, 2008 03 16

Romantikų kūriniai

R. Schumann (1810 – 1856) Sonata f-moll Op.14 (Concert sans orchestre)

F. Chopin (1810-1849) Noktiurnas Es-dur Op.9

Fantasie – Impromptu Op. 66

Preliudas Fis-dur

F. Liszt (1811-1886) Etiudai “Miško ošimas”

“Nykštukų eisena”

R. Schumann – F. Liszt Dedikacija

Koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, 2008 01 24

Robert Schumann Sonata f-moll, op. 14 („Concert sans orchestre“)

Variacijos Es-dur („Geistervariationen“)

Aleksandr Scriabin Septyni preliudai, op. 17

Fantazija, op. 28

Koncertas M. Žilinsko dailės galerijoje, 2007 11 18

John Metcalf (Velsas) Inner Landscapes (Vidinis peizažas) ( premjera Lietuvoje) Giampaolo Coral (Italija) Klavier Album II (premjera Lietuvoje) "Dämonen und Nachtgesichte di Alfred Kubin": Der Wanderer (Keleivis) Die grosse Glocke (Didysis varpas) Halluzination (Haliucinacija) Scheideweg (Kryžkelė) Der Mensch (Žmogus) Wahnsinn (Beprotybė) Das Hünergrab (Milžinkapis) Dämmerung (Auštant) Böser Traum (Blogas sapnas) Tomas Juzeliūnas Elegija Vytautas Germanavičius Pacific bell (Taikos varpas, 2006 premjera) Vidmantas Bartulis I like R. Schumann (2007, premjera) Mela Meierhens (Šveicarija) Triton I-VI (premjera Lietuvoje) Algimantas Kubiliūnas Sonata Nr.2 ( 2006 premjera) Algimantas Bražinskas Sonata Nr.3 ( 1998)

Tarptautinis festivalis Uckermarkkische Musikwochen ’98

V. Bacevičiaus, A. Bražinsko, F. Bajoro, M. Ravelio ir O. Messiaeno kūriniai fortepijonui.

Tarptautinis festivalis Uckermankische Musikwochen ’96

R. Vagnerio ir M. K. Čiurlionio kūriniai fortepijonui. Trio : A. Vainiūnaitė, A. Vasiliauskas ir A. Vasiliauskas. F. Schubert – Trio B-dur, Ch. Ives –Trio.

 

Ne tik vilniečiai prestižinėje "Vartų", bet ir panevėžiečiai Dailės galerijoje turės malonumo jaukioje paveikslų aplinkoje klausytis šį sezoną Vakarų Europoje palankiai priimto vilniečio pianisto Andriaus Vasiliausko. Jau penkeri metai Verbų sekmadienį panevėžiečiams groja dosniai talentais apdovanotas vilniečių dinastijos savitas muzikos interpretuotojas. (...) Kuo Panevėžio krašto žmones patraukia vilnietis pianistas Andrius Vasiliauskas, ne kartą yra rašyta. Panevėžiečiams jis įsiminė kaip nepriekaištingo meninio skonio muzikos interpretatorius. Ne itin dažnai virš klaviatūros plevena dvasingumo, užmiršto romantiškumo žavesys. Nuostabą ir pasigėrėjimą teikia pianisto gebėjimas laisvai priimti muziką (groja be natų) ir atrasti ją tarsi iš pirmo žvilgsnio - prima vista. Toks grojimas sudaro improvizavimo įspūdį. Sako, taip grodavo F.Šopenas. Šis muzikos sezonas pia¬nistui -jau 21-asis. Santūrus ir nemėgstantis perdėto menininko asmenybės sureikšminimo A.Vasiliauskas nė neketina minėti kūrybinės veiklos jubiliejaus. "Kur kas svarbiau, ką ir kaip groji", - sakė pianistas. Kas kita - tradicijos. "Kol panevėžiečiai lauks Verbų sek-madienį fortepijono muzikos, prižadu važiuoti ir groti", - sakė A.Vasiliauskas. Šj sezoną A.Vasiliauskas du kartus buvo pakviestas groti Vokietijoje. Pianistas atstovavo Lietuvai tarptautiniame festivalyje ir sulaukė sėkmės. A.Vasiliauskas klausytojams pristatė A.Bražinsko, V.Bacevičiaus ir F.Bajoro opusus fortepijonui. Šiltai buvo Vokietijoje priimta ir šį sezoną parengta prancūzų muzikos - K.Debiusi, M.Ravelio, O.Mesiaeno programa. Gebantis perprasti bei įsisąmoninti atliekamo kūrinio vidines gelmes pianistas turi sukaupęs turtingą programą, bet vengia pernelyg dažnos skirtingų stilių kaitos. Pianistą ypač traukia XX amžiaus dar neatrasta muzika. Užtat atradimai būna verti nuostabos.

Vida Bielskytė, Geriau keisti dvasią negu miestą, Panevėžio balsas, 1999 03 27

Wirkungsvoll ist seine Art, Kontraste plastisch herauszuarbeiten und steigende Höhepunkte überzeugend vorzubereiten. Bei allem meisterlichen Können zeichnet den Künstler jene selbstbewußte Bescheidenheit aus, die der Hörer als charakteristisches Merkmal wirklicher Meisterschaft so angenehm empfindet. Zum Eingang spielte Vasiliauskas Josef Haydns immer wieder gern gehörte Klaviersonate Es-Dur op. 82, deren Presto-schlußsatz er mit sympathischem Elan gestaltete. Nach dieser klassischen Eröffnung machte der Künstler mit zwei litauischen Komponisten bekannt. Der in geistiger Umnachtung jung verstorbene Mykolas Konstantinas Čiurlionis (1875-1911), der Wegbereiter der eigenständigen litauischen Kunstmusik, studierte zunächst in Warschau, wo zu jener Zeit noch der Einfluß von Chopin ungebrochen vorherrschte. In diesen Jahren entstanden auch die an diesem Abend dargebotenen Kompositionen von Čiurlionis, nämlich die Klavierstücke Präludium und Nocturne aus op. 6, Mazurka und Präludium aus op. 8, und Thema mit Variationen op. 15. Alle diese eingängigen Werke atmen unverkennbar den Chopinschen Geist, auch kurze Anklänge an Grieg, Brahms und Sindung sind taktweise herauszuhören -aber alle eingeschmolzen in ein durchaus eigenständiges Tongefüge.

Andrius Vasiliauskas: Klavierabend im Vöhrumhaus mit Werken litauischer Komponisten

Der erste Teil des Klavierabends stand ganz im Schaffen des Komponisten Robert Schumanns. In einer wohlausgesuchten Programmfolge standen „Albumblätter", Märsche und Präludien nebeneinander. In allen Fällen bewies der Künstler, daß er über enorme musikalische Bandbreite und bestechende Technik verfügt. Zelebrierend wurden Melodiebögen geformt und modelliert; lyrische Momente standen neben ekstatisch Emotionalem. Hervorzuheben sind die ”Novellette”, das „Präludium”, und der 1849 komponierte „Geschwindmarsch". Die musikalischen Konturen waren in allen Fällen klar und durchdrungen gezeichnet, und Vasiliauskas verbag nicht seine Hingabe. „Farbigkeit und Philosophie" wäre ein trefflicher Titel für den Klavierabend gewesen - ganz der Intention des Musikers folgend. Im zweiten Teil schlössen sich Werke von Franz Liszt an. Bei den „Trois Etudes de Concert" und den zwei Konzertetüden „Waldesrauschen" und „Gnomenreigen" zog der Künstler alle Register seines weitgefächerten Könnens: kraftvoll zupakkendes forte und fortissimo stand neben sanftem und dichtem piano und pianissimo. Niemals übertrieben, stets im ausgewogenen Maß an Gestaltung; auch gelang das fortissimo nie zu hart oder plump, sondern immer wohlgeordnet und dosiert. Auch die anspruchsvolle Anschlagsdynamik wurde bei den Werken von Liszt in wunderbarer Weise deutlich gemacht: jeder Ton, jede Phrase war wohlge-formt und erhielt durch das „Mitatmen" des Pianisten seine vollkommene Schönheit und Einzigartigkeit. Zur deutschen Erstaufführung gelangten zum Abschluß die Werke von Smetanin und Lonsdale. Michael Smetanin - knapp 60 Jahre alt - stellte mit seinen Kompositionen „Some-things missing here" und „a posteard from Holland" das musikalische Element der Klangwellen in den Mittel-punkt: da waren Clusterbildüngen neben ekstatisch atonalen Laufwerken vorherrschend, die sich wie unterschiedlich große Wellen über den Konzertbesucher schlugen. Der halb so alte Lonsdale hingegen stellte mit seinem Werk „Mouna" - für seine Mutter komponiert - die Vorlage des Psalm Davids in den Mittelpunkt; und in der Komposition „Lung-gompa" verschiedene Klangrneditatio.nen. Übersetzt: „Gehen ins Licht - in Trance". Deutlich wurde dies durch sich immer wiederholende Tonmotive, die sich langsam zum Zentrum heraus-bildeten und so das ganze Stück beherrschten. Wie in Trance kehrten weitere Klangbildungen hinzu, wurden lichter und verflüchtigten sich wieder. Das Publikum spendete warmen Applaus und ließ Vasiliauskas nicht ohne zwei Zugaben gehen.

Jens-Peter Enk, Klavierabend des Litauers Andrius Vasiliauskas in Vöhrum, Farbigkeit und Philosophie, Dienstag, 3 Juni 1997

Die Werke, im Schwierigkeitsgrad der anspruchvollsten Klavierliteratur zuzuordnen, kamen in ihren technischvirtuosen Anforderungen Vasiliauskas sehr entgegen: Selten hat man einen Chopin von so viel Kraft und Ursprunglichkeit gehört, schienen die perlenden Läufe und die aufgetürmten Akkorde so selbstverständlich, war das Ergebnis so sehr Musik pur, fern jeder nur zergliedernden Reflexion. Dabei intonierte der Künstler die anmutigen, liedhaften Themen, besonders in den Bal-laden F-Dur op.38 und f-Moll op.52, wunderbar sanglich und gefühlvoll, ohne dabei in falsche Sentimentalität abzurutschen. Schienen die großartigen Steigerungen, so vor allem bei den Fortissimo-Akkorden fast den eher intimen Rahmen des Vöhrumhauses zu sprengen, wenngleich ihre klangliche Intensität völlig berechtigt war, so schienen Lautstärke und Spontaneität bei der zu Beginn des Abends gebotenen Sonata Es-Dur op. 82 von Haydn doch zu vordergründig und übertrieben eingesetzt, wobei möglicherweise die Anpassung an die akustischen Gegebenheiten des Raumes noch nicht gelungen war. Gut gestaltet und harmonisch umgesetzt wurden die Stücke von Čiurlionis (op. 6 und op. 8) — besonders schön auch rhythmisch akzentuiert die Mazurka. Bei diesen Werken überraschte Vasiliauskas mit feinen Abstufungen und nuancenreichen Zwischentönen, die ansonsten zugunsten von groß und intensiv angelegtem Spiel ein wenig vernachlässigt wurden. Dies traf neben der Haydn-Sonate auch auf den Vortrag des Poeme cosmique op. 65 von Bacevičius zu, ein Werk, das sich beim ersten Hören noch nicht so recht erschließen wollte. Insgesamt aber ein hörenswerter Abend, den das faszinierte Publikum mit anhaltendem Applaus für den Pianisten aus Litauen honorierte.

Chopin von seltener Kraft und Ursprünglichkeit, Dienstag, 21. September 1993

Günter Werne, Pianist Andrius Vasiliauskas ließ in Vöhrum aufhorchen, Brillante Gestaltung klassischer Werke Es war nahezu ein Abend der Superlative. Brachte doch der Pianist Andrius Vasiliauskas aus Vilnius/ Litauen bei seinem Klavierabend im Vöhrum h a u s neben brillanter Technik und differenzierter Anschlagskultur ein großes musikalisches Gestaltungsvermögen ein, das die Hörer in jeder Phase seines Spieles in den Bann zog. Der Abend war ausschließlich klassischen und fruhromantischen Werken gewidmet: Mozart, Beethoven, Schubert. Für Vasiliauskas ein Novum, gilt er doch nicht nur in seiner Heimat ais ein bedeutender Vertreter der musikalischen Avantgarde, dessen Interpretationen neuerer zeitgenössischer Werke Gewicht haben. Hier nun hat er sich - erfolgreich -musikalisches Neuland erobert. Und wer ihn vor gut einem Jahr im Vöhrumhaus erlebte, muß zugeben, daß er in der Gestaltung und dem Einsatz pianistischer Fertigkeiten in der klassischromantischen Musik gewaltige Fortschritte gemacht hat. In einer Zeit wieder zunehmender politischer Spannungen in seiner Heimat hat er sich - quasi ein Gegengewicht suchend - mit großer Intensität der Gestaltung klassischer Werke gewidmet und hier ganz offensichtlich einen erfolgversprechenden, dabei ganz eigenen Ansatz gefunden. Um es vorwegzunehmen: Die Unterschiede in der Spielweise und Ausdeutung vonklassischen und (früh)romantischen Werken waren nahezu völlig verwischt, beinahe aufgehoben. Dabei hat diese Interpretation unbestreitbar den Vorteil, die inneren Zusammenhänge im Ablauf der Musikgeschichte das heißt hier: verbindende, in verschiedenen Musikepochen auftauchende Motiv- und Harmoniebausteine - deutlicher in ihrem Aussagecharakter kenntlich zu machen, mit anderen Worten, die vorausgenommenen „romantischen" Elemente bei Mozart (zum Beispiel „Abendempfindung") und Beethoven (etwa der langsame Satz der „Mondscheinsonate") hervorzuheben. So hatte die Fantasie c-Moll (K.V. 475) von W. A. Mozart etwas von Beethovens Emst und Schubens Klangfarbe, war aber nichtsdestoweniger faszinierend in der musikalischen Gestal¬tung. Auch der Unterschied zwischen der folgenden Mozart-Sonate c-Moll und Schuberts Sonate E-Dur war auf ein Minimum reduziert. Allerdings muß hier das äußerst feinfühlig gespielte „Adagio" der Schubert-Sonate besonders hervorgehoben werden. Gerade in der Behandlung solch kostbarer Piano- und Pianissimopassa-gen und des Aufbaus von Spannungsbögen bis zu feinsten Abstufungen bei den Phrasierungen hat Andrius Vasiliauskas ganz unbestreitbar große Fortschritte gemacht. Nach der Pause dann Beethovens Sonate Nr. 21 in klassischem Geiste, mit großer Klarheit in der Durchzeichnung und stets gebändigter, dafür umso überzeugend wirkender Kraft. Lebhaft und feurig der erste Satz (Allegro con brio), fast im Charakter des Goethe'schen Prometheus. Tief auslotend das „Adagio", von herrlicher Leichtigkeit das „Allegretto moderato". Begeisterter Beifall führte noch zu zwei Zugaben, darunter Richard Wagners „Schwarze Schwäne", die in voll endeter Anschlagskultur geboten wur den.

Günter Werne, Pianist Andrius Vasiliauskas ließ in Vöhrum aufhorchen, Brillante Gestaltung klassischer Werke

Pianist Adrius Vasiliauskas nahm das Publikum mit gefühlvollem Spiel schnell für sich ein, Klangmagie und intonierte Leichtigkeit, Dienstag, 16 November 1999 Mit der Sonate fis-moll op. 2 von Johannes Brahms lieferte der Pianist gleich zu Beginn ein hörkulinarisches Erlebnis besonderer Art. Mit sehr bestimmter musikalischer Ausdrucksweise und gefühlvollem Spiel zugleich intonierte er das energische Stück präzise und gestochen scharf. So hinreißend war seine Spielweise, das Publikum hätte gleich nach dem ersten Satz in Begeisterungsstürme ausbrechen mögen.

Pianist Adrius Vasiliauskas nahm das Publikum mit gefühlvollem Spiel schnell für sich ein, Klangmagie und intonierte Leichtigkeit, Dienstag, 16 November 1999