Vincentas Kuprys. Dainos ir operų arijos / Songs and Opera Arias

Image

Lietuvos muzikų sąjunga

2007

2 CD

1 CD - 1:16:20, 2 CD - 1:18:00

CD 1 Dainos ir operų arijos
1 J. Gruodis. „Visur tyla“ ( ž. L. Giros) 2:43
2 J. Gruodis. „Kalvis“ (ž. J. Janonio) 1:28
3 B. Dvarionas. „Vieškeliu eina keleivis“ ( ž. E. Mieželaičio) 2:43
4 V. Klova. trys dainos iš vokalinio ciklo lietuvių liaudies dainų motyvais: 4:54
„Mergyte mano“
„Vai kas šiąnakt per naktelę“
„Abu mudu jaunu“
5 V. Paltanavičius. „Kedras ir palmės“ (ž. H. Heine) 1:51
6 V. Paltanavičius. „Žadėjau juoktis“ (ž. E. Mieželaičio) 3:35
7 V. Paltanavičius. „Nesijuok, brolau, iš velnio“ (ž. H. Heine) 1:12
8 R. Žigaitis. Lietuvių liaudies daina „Pūtė vėjas “ 2:18
9 R. Žigaitis. „IX fortas“ (ž. J. Nekrošiaus) 3:51
10 R. Žigaitis. „Buvo neseniai“ (ž. J. Nekrošiaus) 2:21
11 V. Barkauskas. Trys satyriniai paveikslėliai: 6:09
1. „Raginimai“
2. „Varlė ir jautis“
3. „Norai“ (ž.. A. Pabijuno)
12 V. Jurgutis. Lietuvių liaudies daina „Šoksim broliai“ 0:53
13 F. Schubert. „Kelionėn“, iš ciklo „Gražioji malūnininkė (ž. A. Muller, lietuviškas tekstas A. Karosaitės.) 2:07
14 R. Strauss. „Vėlėms“ (ž. H. Gilmo, lietuviškas tekstas A. Karosaitės) 3:27
15 H. Wolf. „Kai plūsta sielon...“ iš vokalinio ciklo „Mikelandželo dainos“ (Lietuviškas tekstas A. Karosaitės) 3:11
16 E. Grieg. „Myliu tave“ (ž. G. Anderseno, lietuviškas tekstas A. Karosaitės) 2:26
17 J. Massenet. „Elegija“ (ž. L. Gallet) 2:10
18 F. P. Tosti. „Idealas“ (ž. italų liaudies, lietuviškas tekstas A. Karosaitės) 3:11
19 V. Klova. Ulricho arija iš op. „Pilėnai‘ II v., (VAOBT orkestras, dir. V. Viržonis) 3:49
20 L. Delbies. Nilakantos arija iš op. „Lakme“ II v. ,(VAOBT orkestras, dir. V. Viržonis) 4:15
21 21. A. Lortzing. Bakulos arija iš op. „Brakonierius“ IIv., (VAOBT orkestras, dir. V. Viržonis) 5:27
22 R. Wagner. Dalando arija iš op. „Skrajojantis olandas“,(VAOBT orkestras, dir. V. Viržonis) 4:43
23 Ch. Gounod. Mefistofelio serenada iš op. „Faustas“ III v.,. (VAOBT orkestras, dir. V. Viržonis) 3:11
24 G. Rossini. Don Bazilijo arija iš op. „Sevilijos kirpėjas“ II v., (VAOBT orkestras, dir. V. Viržonis) 4:11
CD 2 Rusų kompozitorių kūriniai
1 M. Glinka. „Prisipažinimas“/„Признание“ (ž. A. Puškino) 0:40
2 M. Glinka. „Kelionės daina“/„Попутная“ (ž. I. Kukolniko) 2:21
3 M. Glinka. „Naktinė apžiūra“/„Ночной смотр“ (ž. V. Žukovskio) 4:09
4 A. Dargomyžskij. „Tituliarinis patarėjas“/„Титулярный советник“ (ž. P. Vainbergo) 1:28
5 A. Guriliov. „Nyku ir liūdna“/„И скучно, и грустно“ (ž. M Lermontovo) 2:39
6 K. Vinogradov – rusų liaudies daina „Tolyn Piterio gatve“/„Вдоль по Питерской“ 2:17
7 M. Musorgskij. vokalinis ciklas „Mirties dainos ir šokiai“/„Песни и пляски смерти“ 17:02
„Lopšinė“/„Колыбельная“
„Serenada“/„Серенада“
„Trepakas“/„Трепак“
„Karvedys“/„Полководец“
8 M. Musorgskij . „Blusa“/„Блоха“ (ž. W. Goethe). 3:21
9 P. Čaikovskij. „Naktis“/„Ночь“, op 73 Nr. 2 (ž. D. Rathauzo) 3:44
10 P. Čaikovskij „Laiminu jus, miškai“/„Благословляю вас, леса“ op. 47 Nr. 5 (ž. A. Poletovo) 4:34
11 P. Čaikovskij. „Ar aušta diena“/„День ли царит“, op 47 Nr. 6 (ž. A Apuchtino) 2:59
12 S. Rachmaninov. „Rytas“/„Утро“, op 4 Nr. 2 (ž. M. Jakovo) 2:00
13 S. Rachmaninov. „Vaikeli“/„Дитя“ op. 8 Nr. 2 (ž. A Pleščejevo) 1:52
14 S. Rachmaninov. „Vėl vienišas aš“/„Я опять одинок“, op. 26 Nr. 9 (ž. I. Bunino) 2:04
15 S. Rachmaninov. „Kaip man skaudu“/„Как мне больно“, op.21 Nr. 12 (ž. G. Galinos) 1:36
16 S. Rachmaninov. „Meldžiu, neišeik“/„О нет, молю, не уходи“, op. 4 Nr.1 (ž. D. Merežkovskio) 1:54
17 S. Rachmaninov. „Ištrauka iš.Miuse“/„Отрывок из Мюссе“, op. 21 Nr. 6 (ž A. Apuchtino) 1:54
18 G. Sviridov. „Kareivio sugrįžimas“/„Возвращение солдата“ (ž. R. Berns) 3:39
19 G. Sviridov. „Findlejus“/„Финдлей“ (ž. R. Bernso) 3:09
20 D. Kabalevskij. „Kada į teismą“/„Когда на суд“ (ž. W. Shakespeare) 3:29
21 A. Dargomyžskij. Malūnininko arija iš op. „Undinė“ I v./Ария Мельника из оп. „Русалка“ (VAOBT orkestras, dir. J. Aleksa) 3:59
22 A. Borodinas. Končako arija iš op. „Kunigaikštis Igoris“/Ария Кончака из оп. „Князь Игорь“ (VAOBT orkestras, dir. J. Aleksa) 7:01
M. Diamandidi - fortepijonas / Piano (CD 1 1-18, CD 2 1-20), LNOBT simfoninis orkestras / Symphony Orchestra, (CD 1 19-24, CD 2 19-24), dirigentas / Conductor V. Viržonis (CD 1 19-24), dirigentas / Conductor J. Aleksa (CD 2 21-22)