Vytautas Miškinis

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Vytautas Miškinis - choro dirigentas, kompozitorius, pedagogas. Gimė 1954 06 05 Vilniuje. Mokydamasis Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje dainavo mokytojų namų berniukų chore „Ąžuoliukas”. 1971-1976 metais Lietuvos valstybinėje konservatorijoje studijavo choro dirigavimą (Hermano Perelšteino klasė). 1971 - 1979 - Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas" chormeisteris ir koncertmeisteris. 1975-1979 - Kauno valstybinio mišraus choro chormeisteris. 1979-1985 – Vilniaus 6-osios vaikų muzikos mokyklos direktorius, nuo 1979 - berniukų choro „Ąžuoliukas" meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. Paraleliai vadovauja Vilniaus mokytojų namų vyrų chorui (nuo 1979), Vilniaus vokaliniam ansambliui "Museum musicum" (nuo 1991). Nuo 1985 - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros dėstytojas, nuo 1994 - docentas, nuo 2002 - profesorius.
Vytauto Miškinio vadovaujamas Vilniaus mokytojų namų vyrų choras laimėjo prizines vietas Tarptautiniuose chorų konkursuose: Taline (Estija, I vieta, 1978), Varnoje (Bulgarija, I ir II vietos, 1981), Nantes (Grand Prix, 1989), Goricijoje (Italija, III vieta, 1990), Marktoberdorfe (Vokietija, I vieta ir tarptautinis garbės vardas, 1992), Mainhauzene (Vokietija, I vieta, 1993), Tolosoje (Ispanija, III vieta, 1995), Maribore (Slovėnija, II vieta, 2000). Su vokaliniu ansambliu „Museum musicum” laimėjo II vietą Goricijoje (Italija, 1990), I vietą Tampere (Suomija, 1992), I vietą Mainhauzene (Vokietija, 1993).


1980, 1985 ir 1988 respublikinės dainų šventės, 1990 Lietuvos Tautinės dainų šventės, 1993 Lietuvos mažosios moksleivių dainų šventės Vilniuje vyriausias dirigentas ir meno vadovas; 1994 I –osios ir 1998 II –osios Pasaulio lietuvių dainų švenčių Lietuvoje vyriausias dirigentas, 1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1991 Baltijos šalių sąskrydžių bei moksleivių švenčių vyriausias dirigentas. 1996 Vilniaus miesto jaunimo menų šventės dirigentas, 1997 Lietuvos moksleivių dainų šventės meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas.
Nuo 1995 Lietuvos chorų sąjungos prezidentas, nuo 2000 "Europa Cantat" (Europos jaunimo chorų federacija) muzikos komisijos konsultantas, nuo 2002 ACDA (JAV chorų direktorių asociacija) garbės narys, nuo 2002 IFCM (Tarptautinė chorinės muzikos federacija) muzikos jaunimui komisijos narys, nuo 2004 "Choi Olympies" (Chorų olimpiados) tarybos narys. 


Vytautas Miškinis - tiek respublikinių, tiek tarptautinių vaikų chorų konkursų, tarptautinių chorų konkursų žiuri Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje narys. Prof. Vytautas Miškinis propaguoja chorinę muziką: parašė apie 50 straipsnių ir publikacijų įvairiomis muzikos temomis, chorų koncertų recenzijų, sudarė natų rinkinių chorams. Skaitė pranešimus tarptautiniuose seminaruose Baltarusijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Latvijoje, Ispanijoje , JAV, Lenkijoje, Prancūzijoje, Danijoje, Pietų Korėjoje, Rusijoje, Švedijoje, Ukrainoje, Vokietijoje  apie Lietuvos vaikų muzikinį auklėjimą. Vedė meistriškumo kursus: Belgijoje, Danijoje, Ispanijoje, Japonijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje, Vokietijoje; kaip garbės svečias dalyvavo tarptautiniuose chorų asociacijų simpoziumuose Slovėnijoje (1996) ir Austrijoje (1997).


Apdovanojimai


1983 apdovanotas Kultūros žymūno ženklu.
1985 - suteiktas Lietuvos nusipelniusio artisto garbės vardas.
2005 -apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.
2007 - apdovanotas Žygimanto Augusto aukso medaliu.

2010 - pelnė Vyriausybės kultūros ir meno premiją.

2014 - jam įteiktas Kultūros ministerijos Garbės ženklas "Nešk savo šviesą ir tikėk".


Nominacijos


2002 - Metų autorius (LATGA), nominacija „Dažniausiai užsienyje atliekamų kūrinių autorius".
2004 - Aukso paukštė - berniukų ir jaunuolių chorui „Ąžuoliukas", nominacija - „Ryškiausia Lietuvos žvaigždė" (LLKC),
2005 - Radiocentro apdovanojimai, nominacija „Už nuopelnus lietuviškai muzikai".
2005 - Aukso paukštė - „Ąžuoliuko" vyrų chorui, nominacija - „Tarptautinio spindesio žvaigždė" (LLKC).
2006 - Lietuvos šviesuolis (LRT nominacija)


Vytautui Miškiniui vadovaujant,  berniukų choras "Ąžuoliukas" atliko stambių kantatinio-oratorinio žanro ir kitų sudėtingų vokalinių kūrinių, pristatė lietuvių chorinę muziką šalyje ir svetur. "Ąžuoliuko" choras gastroliavo Europoje, JAV, tarptautiniuose chorų festivaliuose bei konkursuose Čekoslovakijoje, Bulgarijoje, Suomijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Danijoje ir Švedijoje pelnė laureatų vardus ir diplomus.


Vytautas Miškinis žinomas ir kaip kompozitorius, sukūręs per 250 kūrinių vaikų chorams ir solistams, 100 kūrinių suaugusių chorams, apie 150 stambių religinių kūrinių: mišių, motetų, litanijų. Jo kūriniai skamba Lietuvoje ir užsienyje, atliekami Lietuvos ir užsienio chorų. Savo kūrinius, atliekamus užsienio chorų, dirigavo Slovėnijoje, Ispanijoje ir Vokietijoje. Jo religinės muzikos yra įrašyta į diskus, audiokasetes ir radijo fondus Čekijoje, Danijoje, Italijoje, JAV, Prancūzijoje, Slovėnijoje, Vokietijoje ir kitur. Kūriniai ne kartą premijuoti Lietuvoje ir užsienyje.

Lietuvių kompozitoriai

Vaclovas Augustinas

Gloria

Pater Noster

Iam Te Solum amo

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Bėkit bareliai / Run, the Furrows

Oi, giria, giria / Oh, Wood, Green Wood

Šėriau žirgelį / I Bait a Horse

Beauštanti aušrelė / On a Daybreak

Juozas Gudavičius

Kur giria žaliuoja / Where the Woods Are Green

Vytautas Klova

Oi, pas mareles

Bronius Kutavičius

Papartis / Fern

Vytautas Miškinis

Oi šąla šąla / Oh, it Freezes

Cantate Domino

Ave Regina coelorum

Gloria Patri

Ave Maria

Juozas Tallat-Kelpša

Čiūto

Laimis Vilkončius

Ai rūksta, rūksta / Misty Vilnius City

Rimvydas Žigaitis

Išjojo jojo

Užsienio kompozitoriai

Leonard Bernstein

Chichester Psalms (Bible), 1965

Irving Berlin

White Christmas

Edward Elgar

Trys giesmės Švč. Marijai / Three Songs to Holy Mary, op. 2

Pal Esterhazy

Dormi, Jesu dulcissime

Francesco Foggia

Beatus ille servus

David Hamilton

May the Road Rise to Meet You

George Frideric Handel

Zadok the priest, D, HWV 258, iš Four Coronation Anthems

Mikhail Ippolitov-Ivanov

Blagoslovi duse moja Gospodi

William Mathias

Bell Carol

T. Niimi

Meilės daina / Love Song

V. Rogovič

Oj da ty kalinuška

Franz Schubert

Die Nacht

Tomas Luis de Victoria

Duo Seraphim

L. Virkhaus

Tiliseb, tiliseb aisakell

Samo Vremšak

Vetri v polju

Andrew Lloyd Webber

Requiem

Vytautas Miškinis "Beata es Maria" (1991)

2010 10 03 Italijoje

Vytautas Miškinis "Dum medium silentium" (2008)

Vokalinis ansamblis Calycanthus

Italija S. Magno Church, 2010 10 03

Vytautas Miškinis Tenebrae factae sunt

Legnano, Italija, S. Magno Church, 2010 10 03

Vokalinis ansamblis Calycanthus

Vytautas Miškinis "Pater noster" (1994)

Koncertas Legnano, Italija, S. Magno Church, 2010 10 03

Vokalinis ansamblis Calycanthus & Coro Dalakopen

Tačiau grįžkime prie iškilmingo pirmojo 50-mečiui skirto koncerto Kongresų rūmuose balandžio 25 dieną. Jame buvo atlikti du sudėtingi, reikšmingi kūriniai: pirmoje dalyje – Johanneso Brahmso kantata „Rinaldas“ tenorui, chorui ir simfoniniam orkestrui, op. 50, o antroje – Edwardo Elgaro odė „Muzikos kūrėjai“ mecosopranui, chorui ir orkestrui, op. 69. Atlikėjai – berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“, Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Gintaras Rinkevičius), solistai – Algirdas Janutas ir Asmik Grigorian. Dirigavo V. Miškinis. Tai buvo įsimintinas įvykis. Visi atlikėjai dainavo, griežė aukščiausiu profesiniu lygiu, išraiškingai, įtaigiai. Jautėsi, jog tai – tikra meno šventė. Dirigentui pavyko įkvėpti atlikėjus maksimaliai nuotaikingam ir kokybiškam muzikavimui. Nuostabiai gražiai ir prasmingai skambėjo A. Januto ir A. Grigorian balsai. Pagirtinas buvo ir idealus choro, orkestro ir solistų garsinis-dinaminis balansas. Net didžiausios įtampos epizoduose, kulminacijose, kai choras ir orkestras dainavo ir griežė maksimaliai garsiai, puikiai galima buvo girdėti ypač gražaus tembro tenoro balsą bei vokiškai kokybiškai dainuojamą tekstą ar užburiantį, išraiškingą A. Grigorian balsą. Tai buvo aukščiausio lygio muzikos atlikimas.

Garbingas „Ąžuoliuko“ jubiliejus, Aldona Eleonora Radvilaitė, 7 meno dienos, 2001 05 14