Vytautas Landsbergis

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Gimęs 1932 m. Kaune, Lietuvoje, yra politikas ir muzikas, valstybės ir kultūros veikėjas. 1955 m. jis baigė kaip pianistas Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (tuomet Konservatoriją) ir toliau ilgus metus dėstė fortepijoną, vėliau muzikos istoriją, reiškėsi kaip kritikas ir muzikologas tyrinėtojas; 1969 m. apsigynė menotyros daktaro disertaciją (nuo 1994 m. habilituotas daktaras). Tyrinėdamas M. K. Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą, V. Landsbergis redagavo ir leido kompozitoriaus kūrinius fortepijonui, skambino juos koncertuose, darė plokštelių įrašus. 1998 m. jo skambinamų M. K. Čiurlionio kūrinių diską „Born of the Human Soul" išleido EMI Records Ltd. Londone, o visą suredaguotą fortepijoninę kūrybą - 2004 m. J. Petronio leidykla Kaune („M. K. Čiurlionis. Kūriniai fortepijonui. Visuma"). Mokslinius tyrinėjimus apibendrino 2008 m. monografija „Visas Čiurlionis" (leid. „Vėrsus Aureus" Vilniuje).

Nuo 1988 m. V. Landsbergis įsijungė į viešą politinę veiklą, tapo dar SSRS okupuotoje Lietuvoje steigiamo opozicinio Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu, po to - Sąjūdžio Seimo nariu ir Tarybos pirmininku. 1989 m. pavasarį išrinktas atstovu į SSRS liaudies deputatų suvažiavimą, o 1990 m. pradžioje - į Lietuvos parlamentą - Aukščiausiąją Tarybą, kuri išrinko V. Landsbergį savo ir atkuriamos valstybės vadovu.

Nuo tada V. Landsbergis atsisakė muzikologijos profesoriaus pareigų ir tapo pirmiausia politiku. Jam vadovaujant, Lietuvos Respublika atlaikė Sovietų Sąjungos priešiškumą ir puolimus, išsikovojo atkurtos nepriklausomybės pripažinimą, įsijungė į tarptautines organizacijas.

V. Landsbergis apdovanotas Prancūzijos, Graikijos, Lenkijos, Estijos, Lietuvos ir kt. valstybių ordinais, yra daugelio universitetų, tarp jų Sorbonos, Helsinkio, I.Lojolos Čikagoje garbės daktaras.

Šiuo metu V. Landsbergis yra Europos Parlamento narys. Greta pagrindinio politinio darbo ir minėtų leidinių, jis koncertuoja įvairiose salėse kaip pianistas, skambindamas monografinius M. K. Čiurlionio kūrinių rečitalius. Iš svarbesnių - Hanoverio pasaulinėje parodoje, d'Orsay muziejuje (Paryžius), „Zachętoje" (Varšuva), P. Čaikovskio konservatorijos Didžiojoje salėje (Maskva), Niujorko, Kwangjou, Edinburgo, Darmštato, Usedomo, Triesto ir kt. festivaliuose.

V. Landsbergis skambina M. K. Čiurlionį.