LP Rodion Shchedrin Ne tiktai meilė

Image

Melodija

33 C 10-06847-50

НЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ / Opera - Ne tiktai meilė
1 Plokštelė
I сторона / Pirma pusė
I действие № 1—7 / Veiksmas Nr. 1-7
II сторона / Antra pusė
I действие № 8—9 / Veiksmas Nr. 8-9
II действие № 10—14 / Veiksmas Nr. 10-14
Veikėjai:
Varvara Vasiljevna - N. Ambrazaitytė
Volodia Gavrilov - V. Noreika
Fedot Petrovič - V. Kuprys
Nataša - E. Kornejeva
Ivan Trofimov - P. Zaremba
Miška - G. Pamakštys
Griška - A. Kareckas
Mergaitė aukštu balsu - P. Tamulevičiūtė
Katerina - M. Aleškevičiūtė
Konduruškin - P. Kasperavičius
Aniutka - G. Apanavičiūtė
Jaunuolis - P. Zaremba
Mergaitė - I. Jasiūnaitė
Lietuvos TSR Valst. operos ir baleto teatro choras ir orkestras, dirigentas Rimas Geniušas
2 Plokštelė
I сторона / Pirma pusė
II действие № 15-20 / II Veiksmas Nr. 15-20
II сторона / Antra pusė
III действие № 21-25 / III Veiksmas Nr. 21-25