Jurgis Karnavičius. Instrumentinė muzika. Operų arijos

Image

Melodija

1985

1 Variacijos smuikui ir fortepijonui lietuvių liaudies dainos "Siuntė mane motinėlė" tema
Kornelija Kalinauskaitė, Halina Znaidzilovska
2 Poema violončelei ir fortepijonui
Michailas Šenderovas, Ila Šenderova
3 Lietuviška fantazija
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Balys Dvarionas - dirigentas
4 Senojo vaidilos daina
Virgilijus Noreika, Juozas Domarkas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras
5 Gražinos arija
Elena Saulevičiūtė, Algis Žiūraitis, Lietuvos TSR operos ir baleto teatro orkestras
6 Jaunojo bajoro daina
Isajus Altermanas, LTSR Valst. operos ir baleto teatro ir Respublikinio radijo jungtinis orkestras
7 Gražinos arija
Elena Saulevičiūtė, Algimantas Kalinauskas, Lietuvos radijo ir televizijos simfoninis orkestras
8 Liutauro ariozo
Valentinas Adamkevičius, Juozas Domarkas, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras
9 Sofijos ir Jonušo duetas
Elena Saulevičiūtė, Vladas Česas, Algimantas Kalinauskas, Lietuvos TSR operos ir baleto teatro orkestras
10 Jonušo ariozo
Vladas Česas, Algimantas Kalinauskas, Lietuvos TSR operos ir baleto teatro orkestras