Vilniaus universiteto Kamerinis orkestras

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

VU kamerinis orkestras yra vienas populiariausių Vilniaus universiteto kolektyvų, be kurio neįsivaizduojamas universiteto kultūrinis gyvenimas. Prieš 31 metus fleitisto ir pedagogo Pauliaus Bernardo Koncės  įkurtas nedidelis barokinis kvartetas išaugo į tikrą kamerinį orkestrą, į kurį kasmet įsijungia vis nauji talentingi studentai, kuriems klasikinė muzika yra didžiausia atgaiva ir jų jaunatviškas muzikavimas susilaukia didelio klausytojų dėmesio.
Šio unikalaus kolektyvo repertuare nuo nedideles apimties kamerinių kūrinių iki stambios formos baroko ir klasikos šedevrų, taip pat groja nuotaikingą pramoginę muziką.
Kamerinis orkestras mielai bendradarbiauja su VU chorais, su kuriais atliktos G.B.Pergolesi, A.Vivaldi, J.S.Bach, W.A.Mozart mišios ir kantatos. Su orkestru yra koncertavę mūsų žymūs dainininkai ir instrumentalistai. Savo kelią į didžiąją muziką čia pradėjo L.Grodnikaitė, R.Vaicekauskaitė ir O.Kolobovaitė. Tačiau dažniausiai solo partijas atlieka patys ansamblio dalyviai, kurių tarpe yra nemažai įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatų. Orkestrui savo kūrinius yra dedikavę O.Narbutaitė, M.Urbaitis.
Kamerinis orkestras dažnai yra kviečiams groti tiek mažuose Lietuvos miesteliuose, tiek įvairiuose festivaliuose, koncertavo Armėnijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Meksikoje, Ukrainoje, Švedijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje, Italijoje ir kitur.
VU kamerinio orkestro atliekami kūriniai pastoviai papildo Lietuvos radijo fondus. 2004
m. išleido pirmąjį savo įrašų dvigubą albumą, o 2011 ir antrąjį albumą. Didžiausią pasisekimą ir pripažinimą kolektyvas pelnė savo kalėdinės muzikos vakarais, kuriuose klausytojams visada paruošia dar negirdėtų tai progai skirtų kūrinių.
2006 metais, švenčiant W.A.Mozart 250-asias gimimo metines, kolektyvas paruošė 3 W.A.Mozart ir jo tėvo, L.Mozart, kūrinių programas. Koncertuose skambėjo instrumentinė ir vokalinė muzika, o dirigavo P.B.Koncė, R.Gelgotienė ir vienas iškiliausių Lietuvos dirigentų ir W.A.Mozart muzikos interpretatorių, prof. S. Sondeckis.
Orkestras pastoviai dalyvauja Muzikų rėmimo fondo rengiamuose kasmetiniuose cikluose jaunimui Alma Mater Musicalis.


Meno vadovas ir dirigentas – Paulius Bernardas Koncė

G. Predieri - Concerto Pastorale klavesinui solo ir styginiams

5 Kalėdų giesmės

Solistė - Ieva Gaidamavičiūtė (sopranas), 2012

J.S.Bach - Brandenburgiškasis koncertas Nr. 3

G. Holst - Siuita styginiams Brook Green

G. Ferrandini - Sinfonia Pastorale per il Santissimo Natale