Regėjimai / Visions. Dalia Kairaitytė

Image

Iš arti

2013

Iš arti-006

1:04:07

1 Post tenebras lux 07:41
Et arsis quartett: Hristina Taneva (fortepijonas), Velislava Taneva (smuikas), Ainis Kasperavičius (altas), Diego Hernández Suárez (violončelė)
2 Sidabro karoliais pabiro lietus ant pušų... / Silver Beads of Rain Spilled on the pines 05:03
Mindaugas Zimkus (tenoras / tenor) Kamerinis ansamblis / Chamber ensemble "Vilniaus arsenalas": Laima Šulskutė (fleita, lūpinė armonikėlė / flute, mouth-organ), Rolandas Romoslauskas (altas / viola), Sergejus Okruško (klavesinas / harpsichord) Tekstas / Text Dalios Kairaitytės
3 Labirintai / Labyrinths 06:15
Kauno styginių kvartetas / Kaunas String Quartet: Karolina Beinarytė (smuikas / violin), Dalia Terminaitė (smuikas / violin), Eglė Lapinskė (altas / viola), Saulius Bartulis (violončelė / cello)
4 Impro-vizija / Impro-vision 06:43
Birutė Vainiūnaitė (fortepijonas / piano)
5 Regėjimas in Lee šviesus... / A Bright Vision in Lee... 06:10
Kamerinis ansamblis / Chamber ensemble "Vilniaus arsenalas"
6 Balto žmogaus sapnas / A White Man's Dream 07:23
Kauno styginių kvartetas / Kaunas String Quartet
7-11 Užkalbėjimai / Incantations
7 I dalis / Part I 04:04
8 II dalis / Part II 02:57
9 III dalis / Part III 02:56
10 IV dalis / Part IV 01:44
11 V dalis / Part V 03:43
Mindaugas Zimkus (tenoras / tenor), Paulė Gudinaitė (fortepijonas / piano) Žodžiai liaudies / In folk texts
12 Amžinas šauksmas / The Eternal Call 08:53
Dalia Jatautaitė (organ / vargonai), Kauno styginių kvartetas / Kaunas String Quartet