Dainuoja Irena Laurušienė

Image

Aleksandras Kačanauskas
1 Mano rožė, eilės Fausto Kiršos
Konstantinas Galkauskas
2 Slaptinga naktis, eilės Michailo Slonickio
Vytautas Klova
3 Mik, vaikeli, eilės Valerijos Valsiūnienės
4 Ilsis sodas žalias, eilės Valerijos Valsiūnienės
5-7 Trys romansai, eilės Vinco Mykolaičio-Putino
5 Kukuoja gegutė
6 Tam paukščiui
7 Birželio naktį
Anatolijus Šenderovas
8 Rudenėlis gano šalną, eilės Martyno Vainilaičio
Alfreds Kalninš
9 Šienapjovio pokaitis, eilės janio Rainio
Luigi Arditi
10 Pabučiavimas (Il bacio)
Saulė Eidukonytė, fortepijonas (1, 2, 8, 9); Veronika Vitaitė, fortepijonas (3); Albertas Šivickis, violončelė (8); simfoninis orkestras, diriguoja Povilas Bekeris (10)