Vytautas Miškinis. Passio Domini Nostri jesu Christi Secundum Joannem

Image

LRT garso įrašų studija / LRT Recording Studio

2014

VCHV-004

47:57

Pasija pagal Šv. Joną
1 Jėzaus suėmimas / Arrest of Jesus 8:41
2 Pas Aną ir Kajafą / Before Annas and Caiaphas 7:51
3 Pas Pilotą / Before Pilate 8:32
4 Patyčios ir nuteisimas / Torture and trial 5:41
5 Nukryžiavimas / Crucifixion 7:31
6 Jėzus ir motina / Jesus and Mother 1:26
7 Jėzaus mirtis / Death of Jesus 5:30
8 Laidotuvės / Burial 4:05
Valstybinis choras Vilnius / State Choir Vilnius; Algirdas Janutas - tenoras / tenor; Dainius Puišys - baritonas / baritone; Rafailas Karpis - tenoras / tenor; Giedrius Pavilionis - tenoras / tenor
Lina Dambrauskaitė - sopranas / soprano; Dainius Jozėnas - vargonai / organ; Povilas Gylys - dirigentas / conductor