Neregėtas Vilkončius. Valstybinis choras Vilnius, dirigentas Povilas Gylys

Image

2013

VCHV-002

47:96

Laimis Vilkončius
1 Malda Tėvynei (Prayer to Motherland), žodžiai E. Drėgvos 1:19
2 Gloria, Sakralinis tekstas (Iš mišių „Loreto mergelės garbei“) 2:12
3 Gėlių kalbėjimas (Fiowers talks) Triptikas, I dalis, žodžiai J. Meko 2:06
4 Gėlių kalbėjimas (Fiowers talks) II dalis, žodžiai J. Meko 1:34
5 Gėlių kalbėjimas (Fiowers talks) II dalis, žodžiai J. Meko 1:28
6 Nepaliesk mano rankų (Do not touch my hands) Triptikas I dalis, žodžiai V. Onaičio 1:15
7 Nepaliesk mano rankų (Do not touch my hands) Triptikas II dalis, žodžiai V. Onaičio 1:28
8 Nepaliesk mano rankų (Do not touch my hands) Triptikas III dalis, žodžiai V. Onaičio 1:33
9 Oi, žirge, žirgeli (Oh, steed, my steed), žodžiai liet. liaudies 2:00
10 Reiks broleliui karan joti (My brother will have to go to war), žodžiai liet. liaudies 2:56
11 Ai, rūksta, rūksta (Ah, smoke, smoke), žodžiai liet. Liaudies 2:15
12 Supa, neša (Swing and carry along), žodžiai Maironio 3:20
13 Laimės kalnas (The hill ofhappiness), žodžiai L. Vilkončiaus 2:41
14 Šlapia daina (Wetsong), žodžiai liet. liaudies 3:53
15 Pelės valsas (The Waltz of mouse), žodžiai anglų liaudies (vertė Živilė Samėnaitė) 2:23
16 Mums reikia Povilo (We need Povilas), žodžiai S. Gedos 2:17
17 Senos mašinos (Old cars), žodžiai S. Gedos 2:57
18 Tokia esu (Such l'm), žodžiai S. Žlibino 4:31
19 Tu (You), žodžiai L. Vilkončiaus 5:05
20 Dėl tos dainos (For this song), žodžiai J. Marcinkevičiaus 4:03
Valstybinis choras Vilnius; dirigentas Povilas Gylys; Laima Česlauskaitė (sopranas) 10, 14 18; Dainius Jozėnas (fortepijonas) 12, 13 18; Laimis Vilkončius (vokalas, fortepijonas) 17, 19 20; Laurynas Jakutis (diskantas) 20