Donatas Zakaras "Rorate Caeli Desuper"

Image

Koncertinė įstaiga Valstybinis choras "Vilnius"

2014

VCHV-003

Rorate Caeli Desuper "Drop Down Dew, Ye Heavens, from Above"
Sopranui, mišriam chorui ir varinių pučiamųjų kvintetui
For soprano, mixed choir and brass quintet
Valstybinis choras "Vilnius" / State Choir "Vilnius", Lina Dambrauskaitė (sopranas / soprano); Varinių pučiamųjų kvintetas / Brass quintet: Aretas Baranauskas (trimitas / trumpet), Tomas Vaičiulis (trimitas / trumpet), Arvydas Valatkevičius (valtorna / horn), Audrius Stasiulis (trombonas / trombone), Sergijus Kirsenka (tūba / tuba); dirigentas / conductor Povilas Gylys