Valstybinis Vilniaus kvartetas. Joseph Haydn Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus / Die sieben letzten Worte unseres Erlosers am Kreuz

Image

Lietuvos muzikų sąjunga

LMSMBCD-039

77:57

Joseph Haydn Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus / Die sieben letzten Worte unseres Erlosers am Kreuz
Septynios sonatos, op. 51
Vytautas Antanas Dambrava Septyni žodžiai
1 Įvadas 01:24
2 Introdukcija. Adagio maestoso d-moll 07:09
3 Pirmasis žodis: "Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką darą" (Lk, 23, 34) / "Pater, dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt" 01:51
4 Nr. 1 Largo b-dur 07:27
5 Antrasis žodis: "Aš tau pažadu: dar šiandien su manimi būsi rojuje" (Lk 23, 43) / "Amen dico tibi: hodie mecum eris in paradiso" 02:33
6 Nr. 2 Grave cantabile c-moll 06:55
7 Trečiasis žodis: "Moterie, štai tavo sūnus!... Štai tavo motina! (Jn 19, 26) / "Mulier, ecce filius tuus, et tu, ecce mater tua!" 02:16
8 Nr. 3 Grave Es-dur 07:26
9 Ketvirtasis žodis: "Mano Dieve, Mano Dieve, kodėl mane apleidai?" (Mt 27, 46) / "Eli, Eli, lema sabachtani?" 03:40
10 Nr. 4 Largo f-moll 06:19
11 Penktasis žodis: "Trokštu!" (Jn 19, 38) / "Sitio" 03:37
12 Nr. 5 Adagio A-dur 06:60
13 Šeštasis žodis: "Atlikta!" (Jn 19, 30) / "Consummatum est!" 01:52
14 Nr. 6 Lento g-moll 06:38
15 Septintasis žodis: "Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią" (Lk 23, 46) / "Pater! In manus tuas commendo spiritum meum" 02:51
16 Nr. 7 Largo Es-dur 06:15
17 Pabaiga. Žemės drebėjimas. Presto con tote la forza 01:43
Vilnius String Quartet: Audronė Vainiūnaitė (I smuikas / first violin), Artūras Šilalė (II smuikas / second violin), Girdutis Jakaitis (altas / viola), Augustinas Vasiliauskas (Violončelė / cello); Vytautas Dambrava (skaitovas / narrator)