Valentinas Gelgotas (fleita)

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Valentinas Gelgotas gimė 1953 07 31. 1960-71 mokėsi Kauno J.Naujalio meno mokykloje (J.Kebliko fleitos klasėje), 1971-1976 studijavo Vilniaus konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) prof. L.Survilos klasėje, 1978-1981 - Maskvos konservatorijos aspirantūroje (prof. J.Jagudino klasėje). 1970 tapo IV respublikinio jaunųjų atlikėjų konkurso I premijos laureatu. 1979 tapo sąjunginio fleitistų konkurso Minske nugalėtoju. Dar būdamas studentu (nuo 1975) pradėjo dirbti Lietuvos nacionalinės filharmonijos simfoniniame orkestre (tuo metu LTSR valstybinės filharmonijos simfoninis orkestras), kuriame dirba iki šiol. Nuo 1980 yra šio orkestro fleitų grupės koncertmeisteris ir užima fleitininko solisto pareigas. Kaip šio orkestro narys koncertavo: Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos, Portugalijos, Olandijos, Belgijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Austrijos, Liuksemburgo, Šveicarijos, Italijos, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos, Airijos, Japonijos ir visų buvusių SSSR respublikų prestižiškiausiose salėse.

Dažnai koncertuoja kaip solistas ir su įvairiais kameriniais ansambliais. Koncertavo su pianistais Mūza Rubackyte, Povilu Stravinsku, Audrone Kisieliūte, Andriumi Vasiliausku, Albina Šikšniūte; su vargoninikais Živile ir Virginija Survilaitėmis, Gediminu Kvikliu, Jūrate Landsbergyte, Jūrate Bundzaite; su gitaristais R. Evers (Vokietija), A.Pauliukevičium; dainininkais Asta Krikščiūnaite, Sigute Trimakaite; su smuikininkais Ingrida Armonaite, Rusne Mataityte, Dariumi Dikšaičiu, A. Pesecku; altininkais Audrone Pšibilskiene, Girdučiu Jakaičiu, V. Raškevičiūte, S.Kopelianskij (Izraelis); su Čiurlionio ir Vilniaus kvartetais, perkusininkų ansambliu „Vilniaus mušamieji”, Nacionalinio simfoninio orkestro styginių ansambliu.

Dalyvauja įvairiuose kamerinės muzikos projektuose. Nuo 1975 iki 1987 buvo Lietuvos kompozitorių sąjungos kamerinio ansamblio dalyvis, kurio sudėtyje atliko daug šiuolaikinės lietuviškos muzikos, buvo daugelio naujai sukurtų kūrinių pirmasis atlikėjas. Šiuo metu yra „Gaidos ansamblio solistų” kolektyvo narys.

V. Gelgotas domisi visų epochų, įvairių tautų kompozitorių muzika, kaip solistas groja tematiniuose koncertuose, skirtuose atskirų epochų kompozitorių kūrybai.

Per daugiau kaip 20 savo kūrybinės veiklos metų pagrojo virš 700 vien tik filharmonijos organizuotų koncertų. Apie 100 iš šių koncertų – tai soliniai koncertai su įvairiais orkestrais - Lietuvos kameriniu (meno vadovas Saulius Sondeckis), Šv. Kristoforo kameriniu (meno vadovas Donatas Katkus), Šiaulių kameriniu, Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru (vadovas Juozas Domarkas), Kauno muzikinio teatro simfoniniu orkestru, Liepojos (Latvija) simfoniniu orkestru ir kt.

Kaip solistas koncertavo Maskvos didžiojoje P.Čaikovskio vardo salėje, Sankt-Peterburgo filharmonijos didžiojoje Kolonų salėje, M.Glinkos vardo salėje; Gruzijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Latvijoje, Vokietijoje, Lenkijoje. Dalyvavo šiuose festivaliuose: tarptautiniame „Pažaislio festivalyje”, tarptautiniame šiuolaikinės muzikos festivalyje „Iš arti”, Biržų festivalyje, tarptautiniame „Būgnų ir perkusijos festivalyje”, naujosios muzikos „Marių klavyrai” festivalyje, tarptautiniame „Šv.Kristoforo festivalyje”, „Dainavos šalies muzikos festivalyje”, tarptautiniame šiuolaikinės muzikos „Gaidos” festivalyje, Palangos miesto „Nakties serenadų” festivalyje, tarptautiniame GAS festivalyje Švedijoje (Göteborg art sounds), tarptautiniame Pan Music festivalyje Pietų Korėjoje, tarptautiniame šiuolaikinės muzikos „Melos-Ethos” festivalyje Bratislavoje.

Išleido solinę plokštelę su pianiste Mūza Rubackyte, keletą plokštelių su kompozitorių sąjungos kameriniu ansambliu, kompaktinę plokštelę „Mozarto muzika fleitai ir orkestrui” su Lietuvos kameriniu orkestru, diriguojant Sauliui Sondeckiui (pastarąją išleido užsienio kompanija Mazur Media). Jo atlikti kūriniai įrašyti ir išleisti kompaktinėse plokštelėse: Onutės Narbutaitės kūrinių CD ”June Music” ir „Rudens riturnelė” (Finlandia Records), Osvaldo Balakausko kūrinių CD, Zigmo Virkšo kamerinių kūrinių CD, Astos Krikščiūnaitės CD ir Giunter percussion CD (išleido ZET Records).

Lietuvos nacionalinio radijo fonduose įrašyta per 200 kūrinių, kurie yra dažnai transliuojami įvairių užsienio radijo stočių (BBC-Radio3, Deutschlandfunk, WDR 3, Radio Dresden ir kt.).

Nuo 1984 dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 1998 suteiktas docento pedagoginis vardas.

Valentinas Gelgotas padarė 10 įvairių kūrinių aranžuočių ir perdirbimų įvairiems fleitų ansambliams, kurie įtraukiami ne tik į studentų programas, bet ir atliekami koncertuose. 1998 muzikos draugija išleido jo aranžuotų M.K.Čiurlionio pjesių „Humoreska” ir „Noktiurnas” rinkinį. 2006 muzikos informacijos ir leidybos centras išleido kamerinių ansamblių fleitoms rinkinį „Flautando”, kurį sudaro V.Bagdono „Improvizacija ir skerco” (redaguota), J.Tamulionio „Jūra” (aranžuota), J.Janulytės kvartetas ir E.Sausanavičiūtės „Ritualas” (aranžuota). 2006 MIC išleido J.Pakalnio „Kapricio” Nr. 1 fleitai ir fortepijonui (redaguota).

2001 buvo IX-jo J.Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurso žiuri narys;
2005 - III-jo tarptautinio jaunųjų atlikėjų kamerinės ir džiazo muzikos festivalio-konkurso „Sąskambiai” žiuri narys;
2006 - Respublikinio kamerinių ansamblių konkurso M.K.Čiurlionio menų gimnazijoje žiuri narys.


1987 už nuopelnus Lietuvos muzikos menui suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio artisto garbės vardas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštas „Už kūrybinę veiklą Lietuvos nacionaliniame simfoniniame orkestre” (2003), Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštas „Už ilgametį ir nuoširdų darbą, skleidžiant Lietuvos muzikinę kultūrą” (2005).

Lietuvių kompozitoriai

Petras Aglinskas

Šventi paveikslai pučiamųjų oktetui

Feliksas Bajoras

Triptikas

Muzika septyniems: Rytas, Vakaras, Nelaimė, Laukuos, Šešėliai, Skundas, Troškimas

Osvaldas Balakauskas

Impresonata (1974) fleitai ir fortepijonui

Rex Re

Šokių siuita

Orgija. Katarsis

Bachjahr, Simfonija Concertante fleitai, styginių kvintetui, klavesinui

Albertiana fleitai, violončelei, smuikui ir dviems fortepijonams

Jūratė Baltramiejūnaitė

Žeme, gražuolėle, vokalinis ciklas balsui ir instrumentiniam ansambliui

Divertismentas 6 instrumentams

Vytautas Barkauskas

Atviri langai, Penki eskizai mecosopranui ir penkiems instrumentams

Vidmantas Bartulis

I Like H.Berlioz

Dvi epitafijos

Du klausimai laukinės slyvos medžiui

„Lozoriaus giedojimai” fleitai, smuikui, altui, violončelei ir fortepijonui

Justinas Bašinskas

Du dialogai fleitai ir fortepijonui

Borisas Borisovas

„Kaukės”, kvartetas fleitai, smuikui, violončelei ir fortepijonui

Spalvos, kamerinė kantata sopranui ir kameriniam ansambliui

Julius Gaidelis

Kvintetas pučiamiesiems

Jurgis Juozapaitis

Afroditė (Penkios metamorfozės) fleitai solo / Aphrodite. 5 Metamorphosen op. 86 (1978)

Segles fleitai solo (1995)

Jūratė ir Kąstytis. Kamerinė simfonija

Antanas Kučinskas

Loop in D minor

Faustas Latėnas

Iš Helen Blinkevičienės ir Prano Blinkevičiaus poezijos sąsiuvinių

Algirdas Martinaitis

„Muzikinė auka” fleitai, smuikui, altui, violončelei ir fortepijonui

„Gija-gagaku” fleitai, fortepijonui ir kontrabosui

Trys vasaros kanonai, ciklas vaikų chorui

Remigijus Merkelys

MiKonst

Onutė Narbutaitė

Winterserenade (1997)

Mozartsommer

Interludium fleitai, violončelei ir vargonams

Juozas Pakalnis

Svajonė

Šokis su lankais iš baleto „Sužadėtinė”

Koncertas-Kapričio fleitai ir orkestrui

Sena fotografija

Antanas Rekašius

Musica Faceta

Eglė Sausanavičiūtė

„Karalių pasaka” fleitai ir vargonams

Anatolijus Šenderovas

„Baltojo Nieko dainelės”, kamerinė kantata balsui, skaitovui, instrumentiniam ansambliui

Sonata fleitai ir mušamiesiems

Kristina Vasiliauskaitė

Lopšinė

Vincas Mykolaitis-Putinas

Penkios dainos Vinco Mykolaičio-Putino tekstais

Zigmas Virkšas

Kantata „Iš tylos ir meilės”

Audronė Žigaitytė

Gėlių kalbėjimai, vokalinis ciklas baritonui ir instrumentiniam ansambliui

Kameriniai kūriniai

Jehan Alain

"Trois Mouvements" fleitai ir vargonams

Carl Philipp Emanuel Bach

Dvylika mažų pjesių

Johann Sebastian Bach

Sonata Es-dur fleitai ir vargonams BWV 1031

Sonata C-dur fleitai ir gitarai BWV 1033

Henk Badings

Marija, 14 giesmių ciklas / Maria, 14 songs, solo vv, chbr chorus, fl, vc, 1947

Ludwig van Beethoven

Serenada D-dur, op. 25

Trio dviems fleitoms ir arfai

Hector Berlioz

Trio dviems fleitoms ir arfai

Georges Bizet

„Įsimylėjusios arabės atsisveikinimas” (”Adieux de l'hôtesse arabe”, V. Hugo)

„Boružė” / (”La coccinelle”, V Hugo)

Francois Borne

Virtuozinė fantazija G. Bizet operos „Karmen” temomis

Lili Boulanger

Noktiurnas

Ernest Chausson

„Naktis” (”La nuit”, Th. Banville)

„Kolibris”  / Le colibri (Leconte de Lisle), 1882, from Sept mélodies (1879–82), Nr. 7 op. 2

„Alyvų metas” / Le temps de lilas (1886), op. 19

Frederic Chopin

Variacijos Rosinio tema  / Variations, in E major, on ‘Non più mesta’ from Rossini’s La Cenerentola

Arcangelo Corelli

Sonate a tre e-moll, op. 3 Nr. 7

Napoléon Coste

Consolazione, romance sans paroles, fleitai ir gitarai op.25

Les regrets, cantilène, fleitai ir gitarai op.36

Léo Delibes

„Meilės kančia” / ”Peine d'amour”, (A. Silvestre)

„Ispaniška daina” / ”Chanson espagnole” (A. de Musset)

Edison Denisov

Sonata fleitai ir gitarai

Muzika 11 pučiamųjų instrumentų ir timpanams / Music for 11 Wind Instruments and Timpani, 1961

Luigi Denza

Melodija sopranui, fleitai ir fortepijonui

François Devienne

Trio fleitai, altui ir violončelei (1784)

Franz Doppler

Vengriškoji fantazija - pastoralė, fleitai ir fortepijonui

Lars Edlund

Sonata fleitai ir fortepijonui / Sonata, fl, pf, 1984

Gabriel Fauré

Drugelis ir žibuoklė / Le papillon et la fleur in C major, op. 1/1

Antônio Gomez

Srovės fleitai ir mušamiesiems

George Frideric Handel

Trio sonata g-moll

Lou Harisson

Pirmasis koncertas fleitai ir mušamiesiems

Joseph Haydn

Divertismentas Nr. 6 G-dur / Divertimento (Cassation)

Piers Hellawell

Ei, sušvilpk, ir aš ateisiu pas tave / Oh Whistle and I'll Come to You, fl, vc, 1988

Jacques Ibert

Entracte, fl/vn, hp/gui, 1935 (from Le médecin de son honneur)

André Jolivet

Siuita fleitai ir mušamiesiems

Valery Kikta

Razboynich'ï balladï Zakarpat'ya / Robbers’ Ballads of the Trans-Carpathians (folklore), male chorus, end-blown fl, bells, 1976

Franz Lachner

"Elégie" fleitai ir vargonams

David Lang

Įspūdžiai / Rhymes, fl, cl, pf, va, vc, 1972

Witold Lutoslawski

Trys fragmentai fleitai ir arfai: Magija, Odisėjos įtakoje, Presto

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenada 1, KV 439b

Sonata C-dur fleitai ir vargonams KV 14

Kvartetas D-dur, K 285 / Quartet in D major

Niccolò Paganini

Serenada dviems fleitoms ir arfai

Astor Piazzolla

"Bordel 1900" fleitai ir gitarai

"Cafe 1930" fleitai ir gitarai

"Night club 1960" fleitai ir gitarai

"Histoire du tango" fleitai ir gitarai

Francis Poulenc

Rapsodie nègre balsui, fleitai, klarnetui, fortepijonui ir styginių kvartetui

Sergei Prokofiev

Sonata fleitai ir fortepijonui D-dur

Maurice Ravel

„Užburta fleita” / ”La flûte enchanté” (T. Klingsor)

„Ispaniška daina” / ”Chanson espagnole”

Baleto „Dafnis ir Chloja” Introdukcija ir Allegro arfai, styginių kvartetui, fleitai ir klarnetui / Daphnis et Chloé

Habanera / Vocalise-étude en forme de habanera, 1907

Trys Stephane Mallarme poemos / Trois poemes de Stephane Mallarme

Max Reger

Serenada G-dur, op. 141a (1905)

Gioachino Rossini

Venecijos regata / La regata veneziana, 3 canzonettas

Andante ir variacijos fleitai ir arfai

Camille Saint-Saens

„Neregima fleita” / ”Une flûte invisible” (V. Hugo)

Boléro

Georg Philipp Telemann

Sonata

Sergei Vasilenko

Siuita Pavasarį / Vesnoy (In Spring), op.138, fl, small orch, 1954

Heitor Villa-Lobos

Braziliškoji Bachiana / Bachianas brasileiras no.6, fl, bn, 1938

Jean-Baptiste Weckerlin

Išdykėlė piemenaitė

Oratorijos. Kantatos. Mišios. Pasijos

Johann Sebastian Bach

Mišios h-moll

Jean-Philippe Rameau

Kantata „Ištikimas piemenukas” / Cantata Le berger fidèle

John Rutter

Pūsk, pūsk, žiemos vėjau / Birthday Madrigals, Shakespeare

Georg Philipp Telemann

Tragikomiška kantata kanarėlei / Kanarienvogel-kantate

Solo kūriniai

Claude Debussy

"Syrinx" fleitai solo

Mati Kuulberg

Quasi (1989) fleitai solo

Kūriniai fleitai ir fortepijonui

Rihards Dubra

The Magic with the Gold Light, fleitai ir fortepijonui

Gabriel Faure

Siciliana / Sicilienne, op. 78

Cesar Franck

Sonata A-dur fleitai ir fortepijonui op. 8, 1886 (1886)

Tonu Korvits

Dainos. The Songs from Thüle (2002) fleitai ir fortepijonui

Francis Poulenc

Sonata fleitai ir fortepijonui

Vokaliniai orkestriniai kūriniai

Olivier Messiaen

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atsimainymas / La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus-Christ (Bible, Missal, Aquinas), 100 vv, pf, vc, fl, cl, xylorimba, vib, mar, orch, 1965–9,  I/48

Koncertai

Johann Sebastian Bach

Siuita fleitai ir styginių orkestrui Nr. 2, h-moll, BWV 1067

„Brandenburgo koncertas” dviems fleitoms, smuikui ir styginiams Nr. 4, G-dur, BWV 1069

Brandenburgo koncertas BWV 1050, Nr.5, D-dur

Ferdinando Carulli

Koncertas fleitai, gitarai ir orkestrui

Wolfgang Amadeus Mozart

Koncertas Nr. 1 G-dur / Flute Concerto No. 1 in G major, K. 313

Koncertas Nr. 2 D-dur  / Flute Concerto No. 2 in D major, K. 314

Andante C-dur / Andante in C major for Flute and Orchestra, K. 315

Rondo fleitai ir orkestrui / Rondo for Violin and Orchestra, K. 373

Jean-Philippe Rameau

Koncertas fleitai, violončelei ir klavesinui / Quatrième concert

Antonio Vivaldi

Koncertas Nr. 2 ”La Notte”

W.A. Mozart, Andante C-dur, K. 315

Lietuvos kamerinis orkestras

Saulius Sondeckis, dirigentas

Valentinas Gelgotas, fleita

Musica Romantica: Claude Bolling - Jazzy

Fortepijonas: Eliane Rodrigues

Fleita: Valentinas Gelgotas

Kontrabosas: Arnoldas Gurinavičius

Perkusija: Saulius Astrauskas

Koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, 2010 11 10

GUILLAUME LEKEU

Noktiurnas sopranui, styginių kvartetui ir fortepijonui

MAURICE RAVEL

„Liaudies dainos“ („Chants populaires“) balsui ir fortepijonui;

„Trys S. Mallarmé poemos“ („Trois poèmes de Stéphane Mallarmé“) balsui, fortepijonui, styginių kvartetui, dviem fleitoms ir dviem klarnetams

GIUSEPPE VERDI

Dainos sopranui ir fortepijonui

OTTORINO RESPIGHI

Dainos balsui ir fortepijonui

ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ (sopranas)

AUDRONĖ KISIELIŪTĖ (fortepijonas)

ČIURLIONIO KVARTETAS

VALENTINAS GELGOTAS, GIEDRIUS GELGOTAS (fleitos)

ANTANAS TALOČKA, VYTAUTAS GIEDRAITIS (klarnetai)

Koncertas Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje, 2009 11 02

O. Narbutaitė

"Cantio secundae novembris". Vėlinių giedojimas

"Akmenys, gėlės, vardai ir žvaigždynai"

Dalyvauja choras ir atlikėjai: Valentinas Gelgotas (fleita), Domas Memėnas (trimitas), Rimantas Valančius (trombonas), Zenonas Bagavičius (mušamieji).

Koncertas Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje, 2008 11 02

O. Narbutaitė

"Cantio secundae novembris" Vėlinių giedojimas

"Akmenys, gėlės, vardai ir žvaigždynai"

Dalyvauja choras Jauna muzika ir atlikėjai: Valentinas Gelgotas (fleita), Domas Memėnas (trimitas), Rimantas Valančius (trombonas), Zenonas Bagavičius (mušamieji).

Koncertas Šv.Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, 2003 10 05

J. G. Walter (1684- 1748) Koncertas B-dur

M. K. Čiurlionis (1875 - 1911) Du kanonai

E. Arro (1911 - 1978) Keturi kontrastai

J. Juozapaitis (1942) Penkios metamorfozės fleitai solo

J. S. Bach - A. Vivaldi Koncertas G-dur

J. S. Bach (1685 -1750) Du choraliniai preliudai

Sonata fleitai ir vargonams G-dur

Živilė Survilaitė (vargonai)

Koncertas VII Pažaislio muzikos festivalyje, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje, 2002 07 27

J.S.Bach Sonata fleitai ir gitarai C-dur, BWV 1033

J.Juozapaitis Penkios metamorfozės fleitai solo "Afroditė"

F.Sor Variacijos W.A.Mozart tema gitarai solo, op. 9

M.Giuliani "Duo concertante"

Vl.Švedas Trio sonata gitarai ir mušamiesiems (Lietuvoje atliekama pirmą kartą)

E.Denisov Sonata fleitai ir gitarai

A.Piazzolla "Histoire du tango",

"Bordel 1900",

"Cafe 1930",

"Night club 1960" fleitai ir gitarai

T.Takemitsu "Sacrifice" fleitai, gitarai ir mušamiesiems (Lietuvoje atliekama pirmą kartą)

R.Evers (gitara), P.Giunteris (mušamieji)

Prancūzų ir italų muzikos garsai ant Baltijos bangos sūpuojas..., 2002 08 27-29

F. Campana „Vieną meilės vakarą” (”Uno sere d'amore”)

V. Bellini „Taikus angelas” (”Angiol di pace”)

G. Donizetti „Mano meilė" (”L'mor mio”)

„Švintant” (”Le crepuscule”)

„Aušrinė” (”L'aurora”)

J. Genin „Venecijos karnavalas” (”Carnaval de Venise”)

G. Lucantoni „Naktis Venecijoje” (”Una notte a Venezia”)

G. Rossini „Venecijos regata” (”Regata Veneziana”)

L. Delibes „Meilės skausmas” (”Peine d'amour”)

„Ispaniška daina” (”Chanson espagnole”)

H. Duparc „Liūdna daina” (”Chanson triste”), 1868

„Rozamundos pilis” (”Le manoir de Rosemonde”), 1879

L. Boulanger Noktiurnas

G. Faure Siciliana

C. Saint-Saens „Neregima fleita” („Une flūte invisible”)

Bolero

Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Valentinas Gelgotas (fleita), Audronė Kisieliūtė (fortepijonas)

2002 m. rugpjūčio 27 d., Nida; 2002 m. rugpjūčio 28 d., Juodkrantė; 2002 m. rugpjūčio 29 d., Palanga

Koncertas Šv. Kristupo vasaros muzikos festivalyje, 1999 08 15

Šv. Kazimiero bažnyčia

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Sonata Es-dur fleitai ir vargonams BWV 1031

Toccata, adagio ir fuga C-dur, BWV 564

Claude Debussy (1862 - 1918) "Syrinx" fleitai solo

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) Sonata C-dur fleitai ir vargonams KV 14

Franz Lachner (1830 - 1890) "Elégie" fleitai ir vargonams

Jean Alain (1911 - 1940) "Trois Mouvements" fleitai ir vargonams

Jūratė Landsbergytė (vargonai)

Koncertas Šv. Kristupo vasaros muzikos festivalyje, 1999 07 07

Vilniaus paveikslų galerijos rūmų kiemas

INSTRUMENTINIŲ SERENADŲ KONCERTAS

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Serenade 1, KV 439b

Max Reger (1873-1916) Serenade G-dur, op. 141a (1905)

Onutė Narbutaitė (1956) Winterserenade (1997)

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Serenade D-dur, op. 25

Valentinas Gelgotas fleita, Ingrida Armonaitė smuikas, Audronė Pšibilskienė altas

Koncertas VDU Didžiojoje salėje, 1999 02 25

Koncertų ciklas Musica Magna

S. Marroni Laikas baigėsi

A. Gomez Srovės fleitai ir mušamiesiems

solistas V. Gelgotas

L. Harisson Pirmasis koncertas fleitai ir mušamiesiems

solistas V. Gelgotas

N. Rosauro Brazilijos legendos

Meksikiečių liaudies melodija - La Bamba

Vilniaus mušamieji

Koncertų ciklas „Prancūzų muzika Lietuvoje”, 1993 02 10-20

J.S.BACH Sonata a-moll fleitai solo

C.FRANCK Sonata A-dur fleitai ir fortepijonui

F.POULENC Sonata fleitai ir fortepijonui

A.GENIN „Venecijos karnavalas”

RAMINTA VAINORAITĖ (fortepijonas)

1993.02.10, Marijampolė 1993.02.17, Vilnius

Koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje

Šiuolaikinė lietuvių, latvių ir estų muzika fleitai ir fortepijonui

Osvaldas Balakauskas (*1937) Impresonata (1974) fleitai ir fortepijonui

Vytautas Barkauskas (*1931) Veidrodis (Spiegel) op. 91 (1989, rev. 1994) fortepijonui solo

Jurgis Juozapaitis (*1942) Aphrodite. 5 Metamorphosen op. 86 (1978) fleitai solo

Janis Medinš (1890-1966) Dvi dainos fortepijonui solo

Richard Dubra (*1964) The Magic with the Gold Light fleitai ir fortepijonui

Mati Kuulberg (1947-2001) Quasi (1989) fleitai solo

Arvo Part (*1935) Partita op. 2 (1958) fortepijonui solo

Tonu Korvits (*1969) Dainos. The Songs from Thüle (2002) fleitai ir fortepijonui

Povilas Stravinskas (fortepijonas)

Na, o fleitisto Valentino Gelgoto muzikavimas visada žavi ir klausytojus, ir drauge su juo muzikuojančius atlikėjus. Puikus, jautrus, virtuozinę grojimo techniką turintis atlikėjas, aukščiausios vidinės ir muzikinės kultūros menininkas ir šiame koncerte žėrėjo visomis spalvomis. Tai išties šiuo metu geriausias Lietuvos fleitistas.

Sigitas Vaičiulionis, Menų variacijos Tytuvėnų vasaros festivalyje, Literatūra ir menas, 2007 08 31

Koncerte girdėjome operos "Figaro vedybos" uvertiūrą, koncertą fleitai ir orkestrui Nr.2, D-dur, KV 314 bei simfoniją Nr.38, D-dur, KV504 ("Prahos"). Tai populiarūs Mozarto kūriniai; gėrėjomės tikrai puikiu fleitisto Valentino Gelgoto atlikimu (pajaustas linksmo, bemaž pramoginio koncerto stilius).

Rita Nomicaitė, Šaunus mostas, Dienovidis, 1998 05 15-21

Pirmoji koncerto dalis buvo paskirta Vakarų Europos klasikams. Nuskambėjo populiari G. F. Hendelio sonatos fleitai ir fortepijonui a-moll keturiose dalyse. Malonu buvo klausytis nežemiško fleitos garso tembrų įvairavimo, subtilaus, skoningo, saikingo, grakštaus abiejų muzikų atlikimo (Povilas Stravinskas).

Ž.Rancovienė, fleitos ir fortepijono duetas, Panevėžio tiesa, 1985 10 04 Nr. 197

Nuostabūs yra V. Gelgoto virtuoziški sugebėjimai šiuo metu kažin ar kam iš fleitistų pasiekiami atliekant prancūzų kompozitoriaus P. A. Žaneno (Janin) Temą su variacijomis, išdailintomis begale instrumentinės akrobatikos. Nors virtuoziškumas yra ryški šio fleitisto savybė, tačiau jis čia neprasikišo, ir kūrinys, sakyčiau, lengvo turinio, skambėjo prasmingai: fleitistas atliko jį stilingai, sugebėjo sutaurinti, ir sulaukė deramo klausytojų įvertinimo. Manyčiau, kad jaunojo menininko skonį bei saikingumą muzikoje suklostė ne vien įgimti jo charakterio bruožai, bet ir nuolatinis klasikinės muzikos studijavimas, neišvengiamai paliekantis pėdsaką kiekvieno muziko profesinėje brandoje.

Margarita Dvarionaitė, Kam patikėta fleitos paslaptis, Kultūros barai, 1986 Nr. 3