LP Lietuviškos muzikos koncertas

Image

Ryga

D-5502

1 pusė
1 Pavasario trumpa naktis
Lietuvos radijo vok. ansamblis
2 Išėjo mergaitė
J. Urvelis
3 Mes abu gyvenam
Skudučių sekstetas
4 Tykiai tykiai Nemunėlis teka
V. Adamkevičius
5 Kur lygiu lygios lankos
I. Yliene
6 Arkštaičių polka
liaudies instr. orkestras
2 pusė
7 Kolūkietiška polka
Liaudies instr. orkestras
8 A. Kačanauskas Vasaros naktis
LTSR Valst. nusipelnęs choras, vadovas K. Kaveckas
9 Aukštaitiškas kadrilius
Liaudies instr. orkestras
10 Ir išaušo - 1. daina
V. Adamkevičius
11 J. Švedas Pionierių laužas
Skudučių seketetas