Vaidas Vyšniauskas (tenoras)

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Vaidas Vyšniauskas (užsieny žinomas Kristian Benedikt vardu) yra kelių respublikinių konkursų laureatas ir tarptautinį pripažinimą turintis tenoras. Dar būdamas studentas debiutavo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre: 1994 m. 03 26 atliko Gastono vaidmenį Dž.Verdžio operoje "Traviata".


1983-1989 Vaidas Vyšniauskas dainavo vaikų ir jaunuolių chore "Ąžuoliukas" ir mokėsi prie šio kolektyvo esančioje muzikos mokykloje. Čia įgijo pirmuosius muzikinius bei dainavimo įgūdžius.
1990-1997 dainininkas studijas tęsė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pas žymųjį Lietuvos tenorą profesorių Virgilijų Noreiką. 1995 igijo bakalauro, o 1997 - magistro diplomus.


Specializuodamasis įvairių žanrų tenoro vaidmenyse solistas sukūrė eilę vaidmenų tiek operose, tiek operetėse, tiek miuzikle. Tai Kasijus "Otele", Barinkajus "Čigonų barone", Tonis "Vestsaido istorijoje", Alfredas "Traviatoje", Kastytis "Jūratėje ir Kastytyje" ir kitus.


Nuo pat savo kūrybinės karjeros pradžios solistas pasižymėjo artistiškumu ir muzikiniu lankstumu.
Nuo 1994 daininkas sėkmingai koncertuoja Lietuvoje ir už jos ribų.
1997 koncertavo JAV ir Kanadoje: Čikagoje, Los Angeles, Klyvlende, Detroite, Toronte, Montrealy, Sankt-Peterburge ir kt.
1997 Sankt-Peterburgo Mažajam teatre debiutavo Lenskio vaidmenyje P.I.Čaikovskio operoje "Eugenijus Oneginas".
2001-2005 tobulinosi pas įvairius pedagogus užsienyje.
2001 koncertavo su Violeta Urmanavičiūte (Urmana) Niujorke ir Vašingtone .
2002  su maestro M.Viotti, P.Domingu ir V.Urmana Miunchene dalyvavo įrašant A.Ponchielli operą "La Gioconda" (įdainavo Isepo partiją).
Tais pačiais metais Rygoje (Latvija) dalyvavo originaliame A.Lediajevo projekte - miuziklo "Erškėčių krūmas" pastatyme (atliko Dievo ariją).
2005 perklauos metu padainavęs maestro V.Gergijevui, buvo pakviestas  į operos "Karmen" pastatymą Marinskio teatre (Sank-Peterburgas, Rusija), kur atliko Choze vaidmenį.
2005 su kolegomis Audriu Rubežiumi ir Kęstučiu Alčiauskiu Vaidas Vyšniauskas subūrė trijų tenorų kolektyvą "Tiesiog 3".  Yra populiarūs ir  laukiami įvairiuose muzikiniuose renginiuose.
2006 solistas debiutavo Estijos nacionalinėje operoje (Talinas) atlikdamas Kanijo vaidmenį "Pajacuose". Nuo tada solistas neatsiejamas nuo Estijos kultūrinio gyvenimo.
2007-2008 dainininkas debiutavo eilėje pagrindinių vaidmenų. Tai Hofmanas (Ž.Ofenbacho „Hofmano istorijos"), Kavaradosi (Dž.Pučinio „Toska"), Hercogas bei Manriko (Dž.Verdžio „Rigoletas" bei „Trubadūras"), kuriuos ir toliau sėkmingai dainuoja Tartu Vanemuines operos teatre.
2008 puikiai pasirodė LTV projekte „Triumfo arka", pelnydamas televizijos žiūrovų simpatijas bei deramai užsitarnaudamas populiarumą Lietuvoje.
Pastaruoju metu Vaidas Vyšniauskas koncertuoja Pabaltijo šalių koncertų salėse ir vaidina įvairiuose operos muzikiniuose teatruose.

Lietuvių kompozitoriai

Kazys Viktoras Banaitis

Kastyčio barkarolė iš operos „Jūratė ir Kastytis“

“Aš šią naktį…” (žodžiai B.Buivydaitės)

Opera Jūratė ir Kąstytis (Kąstytis)

Algimantas Bražinskas

“Oi, laukiau laukiau”, harm. lietuvių l. daina

“Tūkstantis žingsnelių”,  harm. lietuvių l. daina

Mykolas Bukša

“Ei, sudiev sudiev…” (Ты прости, просчай! - rusų tekstas  A.Kalcovo)

Balys Dvarionas

Harm. lietuvių l. daina “Trys dienas, trys nakcis…”

Opera “Dalia”, Skudučio baladė

Opera “Dalia”, Jurgelio ir Dalios duetas

Emerikas Gailevičius

Harm. lietuvių l. daina “Treji gaideliai giedojo”

“Stok ant akmenėlio” – tenoro ir baritono duetas

“Treji gaideliai giedojo” – tenoro ir baritono duetas

Juozas Gruodis

“Rugiagėlės” (žodžiai  Kazio Binkio)

“Aguonėlės” (žodžiai  Kazio Binkio)

“Aš svajojau svajonėlę” (žodžiai  P.Būdvyžio)

“Visur tyla” (žodžiai  Liudo Giros)

Giedra Gudauskienė

“Trumpi sapnai”

J. Gudavičius – V. Lukočius

“Kur giria žaliuoja…” – soprano ir tenoro duetas

Aleksandras Kačanauskas

Harm. lietuvių l. daina “Kur tas šaltinėlis”

“Vai gražu” (žodžiai  Fausto Kiršos)

Vytautas Kairiūkštis

“Aš viską užmiršau…” (žodžiai Algimanto Baltakio)

Jurgis Karnavičius

Harmonizuota lietuvių liaudies daina „Trys dienos, trys naktys“

Opera “Gražina”, Vaidilos daina

Juozas Karosas

“Leidžias vakaras” (žodžiai  Martyno Vainilaičio)

“Žibuoklės” (žodžiai  Kazio Binkio)

Harm. lietuvių l. daina “Vai ir prijojo”

Vytautas Klova

Opera “Vaiva”, Naglio arijozo

Petras Oleka

Harm. lietuvių l. daina “Kad aš ėjau ulytėlėm”

Harm. lietuvių l. daina “Piovė lankoj šieną…”

Vytautas Paltanavičius

Harmonizuota lietuvių liaudies daina „Oi nėra niekur“

Harm. lietuvių l. daina “Oi nėra niekur”

Mikas Petrauskas

“Bernužėli nes’voliok”

“Eglė žalčių karalienė”, Žilvino arija

Algimantas Raudonikis

“Švelnumas”

Stasys Šimkus

“Kur bakūžė samanota” (žodžiai  Prano Vaičaičio)

Harm. lietuvių l. daina “Šią naktelę”

Harm. lietuvių l. daina “Ant marių krantelių”

Harm. lietuvių l. daina “Vai nekukuok”

Juozas Strolia

“Ilgesys” (žodžiai Bernardo Brazdžionio)

Juozas Tallat-Kelpša

Harm. lietuvių l. daina “Koks ten lengvas poilsėlis”

“Daina apie Nemunėlį” (žodžiai  Prano Vaičaičio)

“Ne margi sakalėliai” (žodžiai Liudo Giros)

“Oi berneli vientury” – soprano ir tenoro duetas

Pranas Tamošaitis

Harm. lietuvių l. daina “Aš paukštelis skrajūnėlis”

Oratorijos. Kantatos. Mišios. Pasijos

Ludwig van Beethoven

“Mišios C-dur”, tenoro solo

T. Diubua

7 Kristaus Žodžiai”,  tenoro solo / “Seven Words of Christ”

George Frideric Handel

“Messiah”, tenoro rečitatyvas ir arija Nr.2; 3. (Comfort ye… Ev’ry valley)

“Samson”, Samsono arija Nr.13 (Total eclipse)

“Judas Maccabeus”, Izraelito rečitatyvas ir arija

Gioachino Rossini

“Mažosios Iškilmingosios Mišios”, tenoro solo (Domine Deus)

“Stabat Mater”, tenoro solo (Cujus Animam)

“Messa di Ravenna”, I Tenoro solo

Bažnytinė muzika

Adolphe Adam

“O mira nox”, Kalėdinė giesmė

Johann Sebastian Bach

“Liebster, Herr Jesu”

Jean-Baptiste Faure

“Crucifix” tenoro ir baritono (boso) duetas

Cesar Franck

“Panis Angelicus” op. 12

Alessandro Stradella

“Pieta, Signore”

Operos. Spektakliai

Leonard Bernstein

West side story (Tony)

Georges Bizet

“Carmen” (Chosė) / (Jose)

Gaetano Donizetti

Lucia di Lammermour (Arturo)

L`elisir d`amore (Nemorino)

Umberto Giordan

„Andrė Šenjė“

Fromental Halevy

Žydė / La Juive (Eleazar)

Franz Lehar

Paganini (Pimpinelli)

Ruggero Leoncavallo

„I Pagliacci“ (Canio)

Wolfgang Amadeus Mozart

La clemenza di Tito (Tito)

Don Giovanni (Don Ottavio)

Jules Offenbach

„Les contes d’Hoffmann“ (Natanael)

Les contes D´Hoffmann (Spalanzani)

Les contes D´Hoffmann  (Hoffmann)

Amilcare Ponchielli

La Gioconda (Isepo)

Giocomo Puccini

“Tosca” (Cavaradossi)

Madam Butterfly (Goro)

Johann Strauss

Čigonų baronas / Der Zingeunerbaron (Barinkay)

Čigonų baronas / Der Zingeunerbaron (Ottokar)

Wiener Blut (Graf Cedlau)

Igor Stravinsky

Edipus Rex (Edipus Rex)

Heinrich Strecker

“Taravos Anikė” (Simonas Dachas)

Giuseppe Verdi

„La Traviata“ (Alfredo)

“Rigoletto” (Duca)

„Il Trovatore“ (Manrico)

Otello (Casio)

Macbeth (Malkolm)

Don Carlo (Un Araldo, Lerma)

„La Traviata“ (Gastone)

Dainos, romansai ir duetai

Ludwig van Beethoven

“Ich liebe dich” (Myliu tave)

Johannes Brahms

“Am sonntag Morgen” (Sekmadienio rytas)

Mikhail Glinka

“Я здесь, Инезилья“

Joseph Haydn

“Zufriedenheit”

Alfrēds Kalniņš

“Daugavina”

Gustav Mahler

“Erinnerung”

Jules Masnet

“Elegija” (balsui, smuikui, violončelei ir fortepijonui)

Stanisław Moniuszko

“Znasz-li ten kraj”

Wolfgang Amadeus Mozart

“Abendempfindung” (Vakaro nuojauta)

“Sehnusucht nach dem Fruhling”

“An Chloe”

Sergei Rachmaninov

“Весенние воды”

Franz Schubert

“Serenada”  iš vokalinio ciklo “Gulbės giesmė”

“Rylininkas”

iš v/c “Gražioji malūnininkė” Das Wandern

Iš v/c “Gražioji malūnininkė” Ungedult

Iš v/c “Gražioji malūnininkė” Trockne Blumen

Iš v/c “Gražioji malūnininkė” Der Muller und der Bach

Robert Schumann

“Im wunder schonen Monat Mai” (Tada, geguži, nuostabus) iš v/c “Poeto meilė”

“Aus meinen Tranen spriessen”, (Vai daug žiedų priaugo) iš v/c “Poeto meilė”

Richard Strauss

„Rytas“ / Morgen

Karol Szymanowski

“Rycz burzo!…”

Pyotr Tchaikovsky

„Lakštingala“

“Снова, как прежде один” Op.73 Nr.6

“День ли царит”

Neapolietiškos, itališkos dainos

Vincenzo Bellini

“Fenesta che lucivie”

Eduardo di Capua

“O sole mio”

“Io te vurria vasa”

Salvatore Cardillo

„Core’ngrato“ (neapolietiška daina)

Ernesto de Curtis

„Torna a Surriento“ (neapolietiška daina)

Luigi Denza

“Funiculi, funicula”

Rodolfo Falvo

„Dicitincello vue“ (Pasakykite, merginos)

Stanislao Gastaldoni

“Musica proibita”

Paolo Tosti

“Marechiare”

Dainos, arijos bei duetai iš miuziklų bei operečių

Leonard Bernstein

“West side story”, Tony daina “Marija”

  “West side story”,  Marijos ir Tony balkono duetas “Tonight”

Franz Lehar

“Šypsenų Šalis”,  Fredžio daina “Dein ist mein ganzes Herz!”

“Paganini”,  Paganini įžanginė daina “Miela Italija!”

“Paganini”,  Pimpinelio ir Belos duetas I v.

“Paganini”,  Pimpinelio ir Belos duetas IIv.

“Paganini”,  Pimpinelio ir Belos duetas IIIv.

Johann Strauss

“Čigonų baronas”,  Barinkajaus kupletai Iv.

“Čigonų baronas”,  Safi ir Barinkajaus duetas IIv.

“Čigonų baronas”,  Safi ir Barinkajaus duetas IIIv.

“Vienos kraujas”,  Grafo Cedlau daina Iv.

“Vienos kraujas”,  Grafo ir Grafienės duetas IIv.

Kiti kūriniai

Georges Bizet

“Agnus Dei”

“Perlų žvejai”, Nadyro daina

“Karmen” Chozė arija

“Karmen” Chozė ir Mikaelos duetas

“Karmen”, Chozė ir Karmen finalinė scena

Giovanni Bononcini

Arija –Per la gloria- iš operos “Griselda”

Giulio Cacinni

“Amaryllis” (madrigalas)

Antonio Caldara

“Selve amiche”

“Alma del core”

“Sebben, crudele”

Francesco Cavalli

“Dolce amor bendato Dio”

Antonio Cesti

“Intorno all’idol mio”

Francesco Cilea

Federico rauda iš operos „Arlietė“

“Adriana Lekuvre”, Mauricijaus arija

“Arlietė”, Federiko rauda

Gaetano Donizetti

“Meilės gėrimas”, Nemorino kavatina

“Meilės gėrimas”, Nemorino ir Adinos duetas

“Meilės gėrimas”, Nemorino ir Belkorės duetas

“Meilės gėrimas”, Nemorino ir Belkorės duetas

“Meilės gėrimas”, Nemorino romansas

“Lucia di Lammermour”, Artūro arijozo

Tommaso Giordani

“Caro mio ben”

Umberto Giordano

“Andre Šenjė”, Šenjė improvizacija / Andrea Chenier

“Andre Šenjė”, Šenje arija iš IVv.

“Fedora”, Loriso arija

Christoph Willibald Gluck

Pario arija iš operos “Paris ir Elena”

Orfėjaus arija iš operos “Orfėjus ir Euridikė”

Fromental Halevy

“Žydė”, Eleazaro kavatina

“Žydė”, Eleazaro rečitatyvas ir arija

“Žydė”, Eleazaro ir Bronji duetas

George Frideric Handel

“Kserksas”,  Kserkso rečitatyvas ir arija (Ombra mai fu)

“Judas Maccabeus”, Izraelito ir Izraelietės duetas

Joseph Haydn

“Negyvenama sala”, Džernando arija

Ruggero Leoncavallo

“Pajacai”, Kanijo arijozo

Benedetto Marcello

“Il mio bel foco”,  rečitatyvas ir arija

Jules Masnet

“Verteris”, Verterio arijozo

Jacopo Melani

Arija iš operos “Il Girello”

Stanisław Moniuszko

“Baisus dvaras”, Stefano rečitatyvas ir arija

Claudio Monteverdi 

Ariadnos rauda iš operos “Ariadna”

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Žuanas, “Don Giovanni”, Don Otavijaus arija

Don Žuanas, “Don Giovanni”,  Don Anos ir Don Otavijaus duetas

“Visos jos tokios”, Ferando arija

Zakaria Paliashvili

“Daisi”, Malchazo arijozo (gruziniškai)

Giovanni Battista Pergolesi

“Nina”

Amilcare Ponchielli

“Džiokonda”, Enco romansas

“Lietuviai”, Korado arija

“Lietuviai”, Korado ir Aldonos duetas

Giocomo Puccini

“Madam Baterflai”, Pinkertono ir Baterflai duetas

“Madam Baterflai”, Pinkertono arija

“Toska”, Kavaradossi II arija

“Manon Lesko”, De Grijė arijozo

“Turandot”, Kalafo arija I

“Turandot”, Kalafo arija II

Nikolai Rimsky-Korsakov

“Gegužės naktis”, Levko daina

Gioachino Rossini

“Sevilijos kirpėjas”, Figaro ir Almavivos duetas

Alessandro Scarlatti

“Gia il sole dal Gange”

“Sento nel core”

“Son tutta duolo”

Igor Stravinsky

Edipas”, Edipo solo (non, non reperias)

Pyotr Tchaikovsky

Finalinė Germano arija iš operos „Pikų dama“

“Eugenijus Oneginas”, Lenskio arijozo

“Eugenijus Oneginas”, Lenskio arija

“Eugenijus Oneginas”, Lenskio ir Onegino duetas

“Pikų dama”, Germano arijozo

“Pikų dama”, Germano arija (B-dur)

Alexandru Toma

“Minjon”, Vilhelmo romansas

Giuseppe Verdi

Hercogo baladė iš operos „Rigoletas“

“Requiem”, tenoro solo (Ingemisco)

“Ernanis”, Ernanio rečitatyvas, arija ir kabaleta

“Trubadūras”, Manriko arija (IVv.)

“Makbetas”, Makdufo scena ir arija

“Traviata”, Brindisi – Alfredo ir Violetos duetas

“Traviata”, Alfredo rečitatyvas ir arija

“Traviata”, Alfredo ir Violetos finalinis duetas

“Rigoletas”, Hercogo baladė

“Rigoletas”, Džildos ir Hercogo duetas

“Rigoletas”, Džildos ir Hercogo duetas

“Luiza Miler”, Rodolfo rečitatyvas ir arija

“Simonas Bokanegra”, Gabrielio rečitatyvas ir arija

“Don Karlas”, Don Karlo ir Rodrigo duetas

“Likimo jėga”, Don Alvaro rečitatyvas ir arija

“Likimo jėga”, Don Alvaro ir Don Karlo duetas

“Otelas”, Otelo ir Dezdemonos duetas

Richard Wagner

“Skrajojantis olandas”, Vairininko daina

“Valkirija”, Zigmundo meilės daina

G.Verdi opera "Otello"Dio ti giocondi

Kristian Benedikt (Otello) ir Sigutė Stonytė (Desdemona)

J.Massenet Opera "Manon"De Grieux duo

Raminta Vaicekauskaitė

Giacomo Puccini Opera La Boheme, Rodolfo arija " Che gelida manina"

Koncertas Vilniaus universiteto P. Skargos kieme, 2009 06 21

G. Verdi REQUIEM su WORLD FESTIVAL CHOIR

Nacionalinės programos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ dalis

GIUSEPPE VERDI (1813–1901) – REQUIEM (1874)

Atlieka:

LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Juozas Domarkas

KAUNO MIESTO SIMFONINIS ORKESTRAS

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Modestas Pitrėnas

KAUNO VALSTYBINIS CHORAS

Meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis

WORLD FESTIVAL CHOIR

Meno vadovas Jan Jensen (Norvegija)

Solistai:

ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ (sopranas)

INGEBJØRG KOSMO (mecosopranas, Norvegija)

VAIDAS VYŠNIAUSKAS (tenoras)

MAGNE FREMMERLID (bosas, Norvegija)

Dirigentas MODESTAS PITRĖNAS

Koncertas Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje, 2009 02 20

MUSICA DIVINA / DIEVIŠKOJI MUZIKA

Koncertų ciklas "Musicus Magnus"

Gražiausios pasaulio operų arijos ir giesmės

Rasa Juzukonytė (sopranas), Nena Brzakovic (mecosopranas / Serbija), Vaidas Vyšniauskas (tenoras), Vilniaus savivaldybės choras “Jauna Muzika”, simfoninis orkestras.

Dirigentas: Vytautas Viržonis.

Vedėjas: Viktoras Gerulaitis

Kristian Benedikt is not only an expressive tenor, but also an actor, who credibly shows the way Cavaradossi changes from a flattering artist into a responsible person, when the crisis in society demands that of him.

“Helsingin Sanomat“, 05 11 2007

V. Vyšniausko Chosė - dramatiškas, impulsyvus, kintančios charakteristikos. Pati įspūdingiausia, labiausiai sukrečianti buvo finalinė, „mėšlungiško“ Don Chosė ir Karmen dialogo ir Karmen mirties scena. Don Chosė čia - ir nevilties apimtas, nuolankiai maldaujantis įsimylėjėlis, ir impulsyvaus, nevaldomo šėlsmo apimtas karštakošis. Kai Chosė, neleisdamas Karmen eiti pas Eskamilją, ją nuduria ir pats išgyvena nenusakomą siaubą ir skausmą, ima šiurpas. Nepaprastai įtaigi ir paveiki, kvapą gniaužianti scena, kurios išėjęs iš teatro negali pamiršti.

Gabija Svajonaitė, Operų savaitė Kaune, 7 meno dienos, 2009 05 08

Tai labai ekspresyvus spektaklis. I.Prudnikovaitė, Vaidas Vyšniauskas (Don Chozė), Liudas Norvaišas (Eskamiljas) ir visi kiti artistai įtikinamai perteikė aštrius ir prieštaringus jo personažų charakterius.

Jonas Bruveris, Lietuvos rytas, 2009 11 24

Vaido Vyšniausko vokalinėje partijoje ir kuriamo personažo linijoje lyriškumą stelbia dramatizmas, todėl turime kiek kitokį nei įprasta Don Chosė. Kartu tai sėkmingiausias, mano manymu, V. Vyšniausko vaidmuo iš Lietuvoje matytų.

Jūratė Katinaitė, Naujas „Karmen“ grimas, Premjera Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, „7 meno dienos“ Nr.43 (872), 2009 11 27

„Eleazaras dalyvauja kone visose operos scenose bei ansambliuose; dideli solo epizodai II veiksme, IV v. arija. Vokalo požiūriu partija sunkiai priskirtina konkrečiam tenoro balso tipui, jos atlikimui reikia įvairių galimybių. Vaidas Vyšniauskas (užsienyje Kristian Benedikt) turi visas. Jo balsas vienodai gerai skamba visuose registruose (ir dažnai pasitaikančiose aukštojo registro viršūnėse) bei garso stiprumo skalėje. Specialių vaidybos pastangų nematyti - elgseną, mimiką, judesių pobūdį diktuoja situacija ir būsena, kurios turinys aiškiausiai išreiškiamas balso tembro, stiprumo, frazės artikuliavimo bei kitomis ypatybėmis.“

7 meno dienos, 04 03 2011

 

„... tenoras ryškiai sužibo Otelo vaidmeniu. Artistas labai temperamentingas, jo balsas - stiprus ir ištvermingas. Tikras tenoras di forza! Anksčiau lyriškesniuose vaidmenyse jo temperamentas retkarčiais peršokdavo personažo emocines ribas, bet Otelo vaidmeniui jo vokalinė ir dvasinė struktūra pritiko idealiai.“

Menų faktūra, 25 03 2011