Šaukiniai Maironiui. Jauna muzika

Image

Jauna muzika

2013

JM CD 004

45:41

1 Juozas Naujalis. Lietuva Brangi / O` Dearest Lithuania 04:45
2 Albertas Navickas. Graži tu savo dangaus Mėlyne! Brangi: tiek vargo, kančių prityrei / So Beautiful Your Blue Heaven! Beloved: Such Hardship, Such Suffering 03:25
3 Ramūnas Motiekaitis. Šaukiniai (Varpai). Baltais klavišais. Maironiui / Call Signs (Bells). On White Keys. To Maironis 03:22
4 Juozas Naujalis. Pavasaris / Spring 02:25
5 Nijolė Sinkevičiūtė. eM-eS 06:36
6 Donatas Zakaras. Taip maža paramos / So Little Balm 05:00
7 Juozas Naujalis. Vasaros Naktys / Summer Nights 03:57
8 Laurynas Vakaris Lopas. Vakaro mintys / Evening Thoughts 02:56
9 Laurynas Vakaris Lopas. Ačiū tau viešpatie / Thanks To You, Lord 06:35
10 Juozas Naujalis. Už Raseinių, ant Dubysos / Behind Raseiniai, Above Dubysa 02:48
11 Vytautas Miškinis. Mano gimtinė / My Homeland 03:17
Tekstai Maironio / Texts by Maironis
Choras / Choir Jauna muzika; dirigentai / Conductors Vaclovas Augustinas ir Egidijus Kaveckas