...in extremis... Faustas Latėnas

Image

Prior Musica

2008

77:19

1 ...In extremis... 09:00
Styginių kvartetas / String Quartet ART VIO: Ingrida Rupaitė (I smuikas / I violin) Kristijonas Venslovas (II smuikas / II violin) Tomas Petrikis (altas / viola) Povilas Jacunskas (violončelė / cello)
2 Keturi preliudai fortepijonui / Four Preludes for Piano 11:00
Indrė Baikštytė (fortepijonas / piano)
3-5 Žvilgsnis pro aštunto aukšto langą / A Look Through the Window on the Eight-floor
3 I dalis "Horizontas" / 1st movement "Horizon" 10:40
4 II dalis "Balkonas" / 2nd movement "Balcony" 03:54
5 III dalis "Dangus" / 3rd movement "Sky" 05:05
Dalia Balsytė (fortepijonas / piano) Martynas Švėgžda von Bekker (smuikas / violin) Albertas Šivickis (violončelė / cello)
6 Mikrožaidimai ir fuga / Microgames and Fugue 19:03
Indrė Baikštytė (fortepijonas / piano)
7 Rondo sonata saksofonui ir fortepijonui / Rondo Sonata for Saxophone and Piano 09:42
Petras Vyšniauskas (saksofonas / saxophone) Lina Šatkutė (fortepijonas / piano)
8 P.S. 08:55