Pakelkim, pakelkim mes taurę linksmybės!

Image

Lietuvos muzikų sąjunga

Giuseppe Verdi „Traviata"
1-2 Archyviniai įrašai
1 Užstalės daina 3'15
Kipras Petrauskas, Elena Kordelienė, dirigentas Leiba Hofmekleris; Įrašyta 1931
2 Alfredo arija (II v.) 3'55
Kipras Petrauskas, dirigentas Rimas Geniušas; Įrašyta 1955
3-10 Scena iš II veiksmo
Elena Čiudakova (Violeta), Virgilijus Noreika (Alfredas), Kostas Šilgalis (Žermonas), dirigentas Rimas Geniušas; Įrašyta 1959
3 Žermonas: „Tyra tarytum angelas...” 4'10
4 Žermonas: „Graži diena greit pralekia...” 2'40
5 Violeta: „Dukrai praneškite...” 4'02
6 Violeta: „Ką man veikti?” 3'39
7 Violeta: „Duok man jėgų, o Dieve!” 3'42
8 Alfredas: „Ach, ta širdis gyvena...” 1'38
9 Žermono arija 4'09
10 Žermonas: „Nesipriešinki tėvo norui!” 0'47
11-17 Scena iš III veiksmo
Elena Čiudakova (Violeta), Kipras Petrauskas, (Alfredas), Kostas Šilgalis (Žermonas), dirigentas Rimas Geniušas; įrašyta 1955
11 Violeta: „Jį kviečiau čionai atvykti...” 2'15
12 Alfredas: „Mylėdama mane jinai...” 1'19
13 Žermonas: „Kas ją užgauti čionai galėjo...” 1'25
14 Choras 0'34
15 Violeta: „Alfredai mano...” 4'07
16 Violetos arija (IV v.) 3'13
Elena Čiudakova, dirigentas Rimas Geniušas; įrašyta 1955
17 Violetos ir Alfredo duetas (IV v.) 3'55
Ramutė Tumuliauskaitė, Algis Janutas, dirigentas Rimas Geniušas; įrašyta 1988
18-27 2003 m. įrašas I veiksmas
18 Preliudas 3'53
19 Introdukcija 4'57
20 Užstalės daina 3'02
Violetos ir Alfredo duetas
21 Choras: „Kas tai?” 2'32
22 Alfredas: „Diena laiminga prašvito man” 3'37
23 Gastonas: „Jūs čia?” 1'23
24 Choras 1'44
Violetos arija
25 „Kaip keista...” 4'05
26 „Kaip gaila...” 1'03
27 „Aš laisva nerūpestinga” 3'52
V.Noreika (Alfredas), J.Stupnianek (Violeta), J.Prakelytė (Flora), K. Alčiauskis (Gastonas), L.Norvaišas (Baronas), N.Masevičius (Markizas), choras „Jauna muzika” (vad. V. Augustinas), Lietuvos kamerinis orkestras. Saulius Sondeckis