Vytautas Germanavičius Kūriniai lietuvių tradiciniams instrumentams / Compositions for Lithuanian Traditional Instruments

Image

2008

VGR 001

63:17

1 Kalifornijos eskizai / California Sketches 5:28
Aukštąjai birbynei / for Soprano Birbynė
2 Gervių šokiai / Dance of the Cranes 15:17
Aukštąjai, diatoninei, kontrabosinei birbynei ir lamzdeliui G / for Soprano, Diatonic, Contrabass Birbynės and Lamzdelis in G
3 Skambančios kalnų viršūnės / Ringing Mountaintops 7:15
Dviem aukštosioms birbynėms ir kanklėms / for two Soprano Birbynės and Kanklės
4 Duetas Nr. 2 / Duo No. 2 4:11
Aukštąjai ir tenorinei birbynėms / for Soprano and Tenor Birbynės
5 Sningant magnolijų žiedais / Snowing Magnolia Blossoms 6:42
Kanklėms / for Kanklės
6 Double Takes Žodžiai / Text by Vyt. Bakaitis 5:05
Balsui / for Voice
7 Cadenza 5:48
Aukštąjai birbynei ir akordeonui / for Soprano Birbynė and Accordion
8 Le Desir Žodžiai / Text by Marie Etienne 5:36
Balsui ir kontrabosinei birbynei, klarnetui B / for Voice and Contrabass Birbynė, B flat Clarinet
9 Krintantys lietaus lašai / Falling Raindrops 7:51
Smuikui, kontrabosinei birbynei, klarnetui B ir fortepijonui / for Violin, Contrabass Birbynė, B flat Clarinet and Piano
Irmantas Andriūnas (Aukštoji, diatoninė, kontrabosinė birbynės, lamzdelis G, klarnetas B / Soprano, Diatonic, Contrabass Birbynės, Lamzdelis in G, B flat Clarinet, 1-4, 7-9)
Aistė Bružaitė (Kanklės / Kanklės 3,5)
Eugenijus Čiplys (Tenorinė birbynė / Tenor Birbynė 4)
Joana Gedmintaitė (Sopranas / Soprano 6,8)
Rusnė Mataitytė (Smuikas/ Violin 9)
Danielius Rozovas (Akordeonas / Accordion 7)
Albina Šikšniūtė (Fortepijonas / Piano 9)