Nepaklusniųjų žemė / Land of the Disobedient. Arvydas Malcys

Image

Vilniaus plokštelių studija / Vilnius Recording Studio

2004

VSCD-107

62:51

1 Nepaklusniųjų žemė (2001) / Land of the Disobedient 13:45
Divertismentas. Violetas Višinskas (fleita / flute) Algirdas Doveika (klarnetas / clarinet) Artūras Šilalė (smuikas / violin) Girdutis Jakaitis (altas / viola) Arvydas Malcys (violončelė / cello) Arnoldas Gurinavičius (kontrabosas / double-bass) Sergejus Okruško (fortepijonas / piano)
2 Skirtingi kampai (1985) / Different Corners 11:05
Variacijos smuikui ir fortepijonui Rusnė Mataitytė (smuikas) Sergejus Okruško (fortepijonas) / Variations for violin and piano Rusnė Mataitytė (violin) Sergejus Okruško (piano)
3 Vakarienė penkiems (1986) / Supper for Five 13:01
Pučiamųjų kvintetas Nr.1 / Woodwind Quintet No.1: Violetas Višinskas (fleita / flute) Liutauras Vėbra (obojus / oboe) Algirdas Doveika (klarnetas / clarinet) Mindaugas Gecevičius (valtorna / horn) Jonas Lesys (fagotas / bassoon)
4 Šešėliai (2002) / Shadows 08:02
Trio trombonui, violončelei ir paruoštam fortepijonui Marius Balčytis (trombonas) Arvydas Malcys (violončelė) Sergejus Okruško (fortepijonas) / Trio for trombone, cello and prepared piano Marius Balčytis (trombone) Arvydas Malcys (cello) Sergejus Okruško (piano)
5-7 Laiko ženklai (1996) / Signs of Time 16:30
5 I dalis / 1st movement
6 II dalis / 2nd movement
7 III dalis / 3rd movement
Styginių kvartetas Nr.3 / String Quartet No.3: Audronė Vainiūnaitė (I smuikas / I violin) Artūras Šilalė (II smuikas / II violin) Girdutis Jakaitis (altas / viola) Augustinas Vasiliauskas (violončelė / cello)