Kaskados Music for Piano Trio

Image

Lithuanian Music Information and Publishing Centre

2009

LMIPC CD 056

1 Feliksas Bajoras. Momenti Sacri (2001)
I, II, IV dalys / 1st, 2nd, 4th movements 11'21
2 Algirdas Martinaitis. Emmaus (2006) 10'34
3 Anatolijus Šenderovas. Giesmė ir šokis / Song and Dance (2008) 10'32
4 Jurgis Juozapaitis. Mėnulio šviesa / Moonlight (1999) 7'18
5 Loreta Narvilaitė. Kai liepto nebus pereisiu upę / When the Footbridge Is Gone I Will Cross the River (2003) 9'54
6 Vidmantas Bartulis. Trečiasis greitasis, arba Glinkos ir Nemirovičiaus Dančenkos kelionė traukiniu iš Sankt Peterburgo į Maskvą / Express No. 3, or Glinka and Nemirovich-Danchenko on a Train Trip from St. Petersburg to Moscow (2008) 9'54
7-14 Bronius Kutavičius. 8 Stasio miniatiūros / Stasys' Eight Miniatures (2002) 13'47
7 Geltoni karoliai / The Yellow Beads 1'36
8 Graudus / Sorrow 1'19
9 Riksmas / Scream 1'31
10 Klounas / Clown 1'52
11 Trikampis / Triangle 1'29
12 Paukštis už stiklo / The Bird Behind the Pane 1'52
13 Kartoninis žmogus / The Cardboard Man 1'28
14 Amžinoji ramybė / The Eternal Peace 2'40
Rusnė Mataitytė - smuikas (violin), Edmundas Kulikauskas - violončelė (cello), Albina Šikšniūtė - fortepijonas (piano)