Romualdas Kulikauskas (1935-2001)

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Romualdas Kulikauskas (1935 04 05 Kaune – 2001 04 15  Vilniuje) – lietuvių violončelininkas, kvartetinio meno puoselėtojas, daug prisidėjęs prie lietuviškos kamerinės muzikos sklaidos pasaulyje, pedagogas, išugdęs būrį žinomų violončelininkų.

Gimė 1935 m. balandžio 5 d. Kaune. Nors pokario metai buvo sunkūs, šeima dažnai lankydavosi Kauno operos teatre, o namuose nuolat skambėjo muzika. Mažasis Romualdas tuo metu ypač žavėjosi smuiko garsais ir svajojo griežti šiuo instrumentu. Tačiau tik 1948 m., jam jau sukakus 13 metų, tėvai pagaliau leido mokytis muzikos. Kauno dešimtmetę muzikos mokyklą (dab. Kauno J. Naujalio muzikos gimnazija) baigė per 6 metus (1948-1954 m.). Buvo pirmosios Domo Svirskio violončelės klasės absolventas.

1954-1959 m. studijavo Maskvos P. Čaikovskio konservatorijoje, žymaus violončelininko, Komitaso kvarteto nario prof. S. Aslamaziano klasėje. Sugrįžęs į Lietuvą, 1959-1962 m. dirbo  Kauno dešimtmetėje muzikos mokykloje, buvo Orkestrinio skyriaus vedėjas, taip pat –  Kauno muzikinio teatro violončelių grupės koncertmeisteris.
1962 m. R. Kulikauskas apsigyveno Vilniuje, trumpai griežė S. Sondeckio vadovaujamame kameriniame orkestre. Tais pačiais metais buvo pakviestas groti Lietuvos kvartete vietoje sunegalavusio violončelininko M. Šenderovo.Tarptautinį pripažinimą jau pelniusiame kvartete tuo metu griežė smuikininkai Eugenijus Paulauskas ir Kornelija Kalinauskaitė bei altininkas Jurgis Fledžinskas. Įsilieti į susiformavusį meninį kolektyvą buvo nemažas iššūkis, kurį jaunas ir talentigas muzikantas sėkmingai įveikė. 1964 m. Lietuvos kvartetas tapo konkurso Lježe (Belgija) II premijos laureatu, tais pačiais metais R. Kulikauskui suteiktas LTSR nusipelniusio artisto garbės vardas, o 1965 m. kvarteto nariai pelnė Lietuvos valstybinę premiją.

Lietuvos kvartetas tapo pagrindine R. Kulikausko kūrybinės raiškos erdve. Su šiuo kolektyvu atlikėją siejo net  28-eri kūrybinio darbo metai (iki 1990 m.). Su kvartetu  išvažinėta visa Lietuva, daug koncertuota buvusioje Sovietų Sąjungoje, įvairiose Europos ir Amerikos šalyse, Kanadoje, Kuboje, Libane, dalyvauta tarptautiniuose festivaliuose, nepaprastai daug nuveikta  skleidžiant pasaulyje lietuvišką kamerinę muziką, išleista plokštelių, parengta įrašų Lietuvos radijuje.
Sukaupta didžiulė koncertinė patirtis, parengtas milžiniškas įvairių stilių ir epochų kvarteto muzikos repertuaras pravertė dirbant pedagoginį darbą. Pedagoginę veiklą pradėjęs dar muzikos mokykloje, nuo 1962 m. R. Kulikauskas net 38 metus (iki 2000 m.) dėstė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (nuo 1994 m. – Lietuvos muzikos akademija, dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija). 1971-1997 m. buvo Akademijos Kamerinio ansamblio katedros vedėjas, 1997-2000 m. – Kauno fakulteto Styginių instrumentų katedros vedėjas. 1991 m.  jam suteiktas  profesoriaus pedagoginis vardas. R. Kulikauskas buvo talentingas ir atsidavęs pedagogas, didele savo patirtimi dosniai dalijosi su jaunąja karta,  išugdė būrį žinomų violončelininkų, kūrė ir puoselėjo geriausias Lietuvos violončelės ir kvartetinio meno tradicijas. Tarp mokinių – Vilniaus kvarteto violončelininkas prof. Augustinas Vasiliauskas, Kauno kvarteto violončelininkas Saulius Bartulis.
Amžininkų atmintyje R. Kulikauskas išliko kaip talentingas atlikėjas turintis sodrų ir išraiškingą violončelės garsą, iš prigimties muzikalus, pasižymintis šilta muzikavimo maniera, nuoširdus ir rūpestingas bičiulis nesavanaudiškai padėdavęs kolegoms ir studentams. 

Romualdas Kulikauskas mirė 2011  m. balandžio 15 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje.

Violončelė, kuria daugelį metų grojo Maestro, ir šiandien skamba Lietuvos ir pasaulio scenose – instrumentu griežia sūnus Edmundas Kulikauskas.


Parengė Aldona Juodelienė

Šaltiniai:
Bialobžeskis, J. Kultūros barai, 1985, Nr. 3
Kalinauskas, A. „Su violončele per tris dešimtmečius“, Gimtasis kraštas, 1995 balandžio 20-26, Nr.15
Juodelienė, A. Romualdas Kulikauskas. Muzikos enciklopedija, T. II. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003,  psl. 224

 

Romualdas Kulikauskas. Repertuaras

J. S. Bach

„Arioso“ (Įrašyta LRT)

E. Balsys

Kvartetas h-moll / String Quartet

V. Barkauskas

Styginių kvartetas Nr. 2 (Įrašyta LRT) / String Quartet No. 2

L. van Beethoven

Kvartetas Nr. 1 F-dur, op. 18 / String Quartet No. 1 in F major, op. 18

Kvartetas Nr. 2 G-Dur, op. 18 / String Quartet No. 2 in G major, op. 18

Kvartetas Nr. 3 D-dur, op. 18 / String Quartet No. 3 in D major, op. 18

Kvartetas Nr. 4 c-moll (Įrašyta LRT) / String Quartet No.  in C minor, op. 18

Kvartetas Nr. 5, A-dur, op. 18 / String Quartet No. 5 in A major, op. 18

Kvartetas Nr. 6 B-dur, op. 18  / String Quartet No. 6 in B-flat major, op. 18

Styginių kvartetas Nr. 11, f-moll,  op. 95 (Įrašyta LRT) / String Quartet No. 11 in F minor, op.95

 Kvartetas Nr. 12 Es-dur, op. 127  / String Quartet  in E-flat major, op. 127

Ciklas – "Visi L. van Bethoveno kvartetai" / Complete String Quartets

Septetas smuikui, altui, voltornai, klarnetui, fagotui, violončelei ir kontrabosui Es-dur op. 20 / Septet in E-flat major, op.20

J. Brahms

Kvartetas Nr. 1, c-moll, op. 51 (Įrašyta LRT) / String Quartet No. 1 in C minor, op. 51

Kvintetas fortepijonui, 2 smuikams, altui ir violončelei f-moll, op. 34 / Piano quintet in F minor, op. 34

Kvartetas fortepijonui, smuikui, altui ir violončelei Nr. 2, A-dur, op. 26  (Įrašyta LRT) / Quartet for piano, violin, viola and cello No. 2 in A-major, op. 26

A. Corelli

Sonata e-moll (Įrašyta LRT)

Sonata d-moll (Įrašyta LRT)

M. K. Čiurlionis

Styginių kvartetas c-moll (VL 83) (Įrašyta LRT) / String Quartet in C minor

C. Debussy

Styginių kvartetas g-moll, op.10 (Įrašyta LRT) / String Quartet in G minor, op. 10

P.  Dikčius

Styginių kvartetas (Įrašyta LRT) / String Quartet

G. Faure

Elegija (Įrašyta LRT) / Elegie

G. Ferrari

Kvartetas Nr. 3  / String Quartet No/ 3

J. Gaižauskas

Styginių kvartetas Nr. 3 (Įrašyta LRT) / String quartet No. 3

K. W. Gluck

„Melodija“  (Įrašyta LRT) / „Melodie“

E. Grieg

„Princesė“ (Įrašyta LRT) / „The Princess“

„Vakaro laiku“ (Įrašyta LRT) / „In Autumn“

J. Gruodis

Styginių kvartetas / String quartet

G. F. Handel

Largo (Įrašyta LRT)

J. Haydn

Kvartetas Nr. 4 D-dur, op. 20 (Įrašyta LRT) / String Quartet No. 4 in D major , op. 20

J. Juzeliūnas

Kvartetas Nr. 1  (Įrašyta LRT) / String Quartet No. 1

Styginių kvartetas Nr. 2 (Įrašyta LRT) / String Quartet No. 2

Styginių kvartetas Nr. 3 "Devyni laiškai ir post scriptum" / String Quartet No.3 „Nine Epistles and Post Scriptum“

A. Klenickis

Styginių kvartetas Nr. 3  / String Quarte No. 3

L. Kozhelukh

Kvartetas B-dur (Įrašyta LRT) / String quartet in B-flat major

G. Mahler

Kvartetas fortepijonui, smuikui, altui ir violončelei  (Įrašyta LRT) / Quartet for piano, violin, viola and cello

W. A. Mozart

Kvartetas F-dur (Įrašyta LRT) /  String Quartet in F major

Kvintetas klarnetui ir styginių kvartetui (Įrašyta LRT) / Clarinet Quintet in A

Kvintetas Nr. 6  klarnetui, dviem smuikams, altui ir violončelei / Quintet for clarinet, two violins, viola and cello

Kvartetas Nr. 14 G-dur , KV 387 (Įrašyta LRT) / String Quartet No. 14 in G major

Trio G-dur (Įrašyta LRT)

 Kvintetas fortepijonui, dviems smuikams, altui ir violončelei es-moll  (Įrašyta LRT) / Quintet for Piano, 2 Violins, Viola and Cello in E-flat minor

J. Nabažas

Kvartetas Nr. 1 / String Quartet No. 1

P. Plakidis

Improvizacija ir burleska fortepijonui smuikui ir violončelei (Įrašyta LRT) / Improvisation and burlesque

C. Saint-Saens

„Gulbė“ (Įrašyta LRT) / „The Swan“

F. Schubert

Noktiurnas (Įrašyta LRT)

D. Shostakovich

„Adagio“ iš baleto „Panelė ir  chuliganas“ (Įrašyta LRT) /  „Adagio“ from „The Lady and the Hooligan“

Kvartetas Nr. 1 (Įrašyta LRT) / String Quartet No. 1

Styginių kvartetas Nr. 9 Es-Dur (Įrašyta LRT) /  String quartet in E-flat major

P. Tchaikovsky 

„Florencijos prisiminmai“, Styginių sekstetas d-moll, op. 70 (Įrašyta LRT) / „Souvenir de Florence“, op. 70

Kvartetas Nr. 3, es-moll   (Įrašyta LRT) / String Quartet No. 3 in E-flat minor

Kvartetas Nr. 2  (Įrašyta LRT) / String Quartet No. 2

G. Ph. Telemann 

Koncertas altui ir styginių kvintetui G-dur  (Įrašyta LRT) / Concerto for Viola and Strings in G major

St. Vainiūnas

Trio smuikui, violončelei ir fortepijonui op. 12 / Trio for violin, cello and piano, op. 12

Fortepijoninis kvintetas Nr. 2, op. 34 / Piano Quintet No. 2, op. 34

K. Vasiliauskaitė

„Saulės giesmė“ (Įrašyta LRT) / „The Canticle of the Sun“

A. Vivaldi

Sonata violončelei e-moll (Įrašyta LRT) / Cello sonata in E minor