Gražina Apanavičiūtė, Robertas Bekionis. Dainos ir operų arijos / Songs and Opera Arias