Renata Marcinkutė Lesieur

Image
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija
Biografija
Repertuaras
Koncertai
Garso įrašai
Spauda
Galerija

Renata Marcinkutė-Lesieur Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė fortepijono (1987) bei vargonų (1989) specialybes. 1992–1993 stažavo Mozarteum’o universitete Zalcburge (Austrija), prof. Heriberto Metzgerio klasėje. Vėliau tobulinosi meistriškumo kursuose, kuriuos vedė žymūs Europos vargonininkai Zsigmond Szathmary, Jean Boyer, Jan Laukvik, Margaret Philips ir daugelis kitų. 1989 Marcinkutė-Lesieur laimėjo II premiją tarptautiniame vargonininkų konkurse Kijeve. 1991 tapo Floro Peeterso kūrinių interpretacijos laureate Belgijoje. Tais pačiais metais tapo Tarptautinio M.K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų konkurso laureate.

Muzikė daug koncertuoja kaip solistė ir su įvairiais orkestrais bei chorais ir ansambliais, yra koncertavusi su pasaulinio garso muzikantais – David Geringu, Ivan Monighetti, Linda Maxey ir kitais, nuolat kviečiama dalyvauti vargonų muzikos festivaliuose. “Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” uždarymo koncerte Lietuvos filharmonijoje su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, diriguojant J. Domarkui, atliko Eduardo Balsio Koncertą vargonams, gitarai ir simfoniniam orkestrui. Atlikėja gastroliavo Baltijos šalyse, Lenkijoje (Bacho festivalis Varšuvoje), Austrijoje – Salzburgo festivalyje, Anglijoje, vargonų muzikos festivalyje Alandų Salose, Norvegijoje, Suomijoje,Vokietijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Rusijoje, Olandijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Meksikoje, JAV. Renata Marcinkutė-Lesieur nuolat kviečiama groti vargonų inauguracijos bei atidarymo renginiuose įvairiose šalyse, dėstyti Europos aukštosiose mokyklose. Atlikėja dažnai kviečiama pravesti vargonų meistriškumo kursus Zalcburgo universitete Mozarteum, Poznanės Muzikos akademijoje ir kt.

Renata Marcinkutė-Lesieur yra Religinės muzikos centro Vilniuje, kuris kasmet surengia per 60 koncertų, vicepirmininkė, „Kristupo vasaros festivalio“ Sakralinės muzikos valandų Šv. Kazimiero bažnyčioje meno vadovė, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios vargonininkė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vargonų ir klavesino katedros vedėja.

Lietuvių kompozitoriai

Vidmantas Bartulis

"1750-ųjų metų liepos 17-osios vizija" choralas ir tokata / The Vision of 17 July 1750 chorale and toccata

"Mėnulio šviesa" / The Moonlight

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Fuga cis-moll / Fugue in C-sharp minor, VL 86

Fuga-choralas / Fugue-choral, VL 227, arranged by L.Digrys

Kyrie eleison, fuga / fugue, VL 19, arranged by L.Digrys

Juozas Gruodis

Fugos / Fugues

Bronius Kutavičius

Ad patres, sonata pagal M.K.Čiurlionio paveikslų ciklą "Laidotuvių simfonija" / after the paintings Funeral Symphony of M.K.Čiurlionis, arranged by J.Landsbergytė

Vladas Švedas

Canti e lamenti, sonata

Užsienio kompozitoriai

Johann Sebastian Bach

Fantazijos ir fugos / Fantasias and Fugues: BWV 537, 542, 561

Toccata, Adagio and Fugue in C major, BWV 564

Tokatos ir fugos / Toccatas and Fugues: BWV 540, 565

Preliudai ir fugos / Preludes and Fugues: BWV 552, 566

O Gott, du frommer Gott , BWV 767

Sonatos / Sonatas: No.1 in E-flat major, BWV 525, No.3 in D minor, BWV 527

Johannes Brahms

Herzlich tut mich verlangen choraliniai preliudai / Chorale Preludes op. posth. 122

Preliudas ir fuga g-moll / Prelude and Fugue in G minor, WoO 10

Nicolaus Bruhns

Preliudas e-moll / Prelude in E minor

Dieterich Buxtehude

Preliudai / Preludes: BuxWV 146, 149

Louis-Nicolas Clérambault

Suite du deuxieme ton

François Couperin

Messe solennelle

Petr Eben

Hommage a Henry Purcell

Hommage a Dietrich Buxtehude

Invocations vargonams ir trombonui / for organ and trombone

Nedelni hudba / Sunday Music

Krajiny patmoské / Landscapes of Patmos for organ and percussion

Keturi Bibliniai šokiai / Four Biblical Dances

Girolamo Frescobaldi

Tokatos / Toccatas

Alexandre Guilmant

Sonata Nr.3 c-moll / No.3 in C minor op.56

George Frideric Händel

Koncertai vargonams su orkestru / Organ concertos op.4

Paul Hindemith

Sonata No.1 (1937)

Vincent Lübeck

Preliudai ir fugos / Preludes and Fugues

Olivier Messiaen

L'Ascension

Le Banquet céleste

Diptyque

La Nativité du Seigneur

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantazija f-moll / Fantasia in F minor, K. 608

Andante F-dur / in F major, K. 616

Georg Muffat

Tokatos iš / Toccatas from Apparatus musico-organisticus

Flor Peeters

Lied Symphonie, op.66

Concert Piece, op.52a

Max Reger

Sonata No.2 d-moll / in D minor

Introdukcija ir pasakalija d-moll / Introduction and Passacaglia in D minor

Jan Pieterszoon Sweelinck

Chromatinė fantazija / Fantasia chromatica

Kompozitoriaus VYTAUTO BARKAUSKO 80-mečio jubiliejinis koncertas, Filharmonijos Didžioji salė, 2011 03 19

VYTAUTAS BARKAUSKAS

Simfonija Nr. 7, op. 132 (premjera; dedikuota LNSO 70-mečio jubiliejui);

„Trys aspektai“ simfoniniam orkestrui, op. 17;

Operos „Legenda apie meilę“, op. 39, IV paveikslo koncertinis atlikimas

LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS. Dirigentas ROBERTAS ŠERVENIKAS

Solistai: INESA LINABURGYTĖ (Valdovė, dramatinis sopranas), ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ (Valdovės sesuo, lyrinis sopranas), LIUDAS MIKALAUSKAS (Viziris, bosas), FAUSTA SAVICKAITĖ (Auklė, mecosopranas), ALGIRDAS BAGDONAVIČIUS (Ferhadas, dramatinis tenoras)

Dalyvauja Valstybinis choras VILNIUS (meno vadovas ir vyr. dirigentas Povilas Gylys) ir RENATA MARCINKUTĖ (vargonai).

Koncertas Lietuvos nacionalinės filharmonijos didžiojoje salėje, 2009 09 26

ŽIBUOKLĖ MARTINAITYTĖ

„Tūkstančiai durų į pasaulį“ (2009, premjera)

EDUARDAS BALSYS

Simfonija-koncertas bosinei gitarai, vargonams ir orkestrui (1977)

CAMILLE SAINT-SAËNS

Koncertas violončelei ir orkestrui Nr. 1, a-moll

PAUL DUKAS

„Burtininko mokinys“, simfoninis scherzo

LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

DAVID GERINGAS (violončelė, Vokietija)

RENATA MARCINKUTĖ-LESIEUR (vargonai)

Dalyvauja EUGENIJUS MIKŠYS (bosinė gitara)

Dirigentas JUOZAS DOMARKAS

Koncertas festivalyje „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu”, 2003 08 02

M.K.Čiurlionis Fuga cis-moll VL 86

Fuga Kyrie eleison VL 19

J.S.Bach Arija iš kantatos Nr. 115

Arija iš kantatos Nr. 68

Vilniaus anonimas 7 šokiai iš senovinės vargonų tabulatūros

J.S.Bach Fantazija vargonams g-moll BWV 542

J.S.Bach Arija iš kantatos Nr. 208

Arija iš kantatos Nr. 197

C.Franck Choralas Nr. 3 a-moll

Natalija Katilienė, sopranas

Koncertas Petro Ebeno 70-mečiui, Šv.Kazimiero bažnyčioje, 1999 01 31

P.Eben „Patmos peizažai” (Landscapes of Patmos) mušamiesiems ir vargonams

1. Peizažas su Ereliu (Landscape with Eagle)

2. Peizažas su Žyniu (Landscape with the Eldest)

3. Peizažas su Šventykla (Landscape with Temple)

4. Peizažas su Vaivorykšte (Landscape with Rainbow)

5. Peizažas su Arkliais (Landscape with Horses)

Zenonas Bagavičius (mušamieji)

Koncertas Petro Ebeno 70-mečiui, Šv.Kazimiero bažnyčioje, 1999 01 03

P.Eben „Four Biblical Dances”

1. The Dance or David Before the Ark of the Covenant (Dovydo šokis prieš Sutarties Arką)

2. The Dance of the Schulamite (Sulamitos šokis)

3. The Dance of Jephtha's Daughter (Jeftos dukters šokis)

4. The Wedding in Cana (Vestuvės Kanoje)

"Vargonininkės interpretacijose dominuoja kelios pagrindinės linijos – siekis koncentruotai perteikti autoriaus sumanymą, kūrinyje glūdinčias nuotaikas, būsenas, emocijas; polinkis mąstyti stambiais planais, einantis išvien su tapybiškų garso potėpių išraiška; gebėjimas jautriai valdyti plačią dinamikos ir agogikos skalę krypstant subtiliõs frazuotės ir štrichų link. Ši meninių priemonių polifonija susipina į harmoningą visumą. Tai nuolat imponuoja."

Vladas Zalatoris

"Renata Marcinkutė Lesieur yra aktyvi jaunesniosios intelektualiosios vargonininkų kartos atstovė. Nuolatinės studijos, meistriškumo kursai, darbas Lietuvos muzikos akademijoje teikia jai ir skatina siekti vis naujų žinių, įgimtas talentas ir muzikalumas įtakoja jos interpretacijų harmoningus meninius sprendimus. Vargonininkei būdinga giliai studijuoti muzikos turinį, perteikti jį ryškiais tembrais, štrichais, tempų niuansais. Vienas sprendimas ar kūrybinis atradimas jai niekad netampa galutiniu, o tėra tik atspara naujam, kitaip suvoktam. Daugiausia įkvėpimo R.Marcinkutei Lesieur teikia senoji ir ypač šiuolaikinė muzika, kuriai ji skiria ypatingą dėmesį. Ne vienas lietuvių kompozitorius yra patikėjęs jai atlikti savo kūrinių premjeras, o čekų kompozitoriaus P.Ebeno kūrinių (“Keturi bibliniai šokiai” ir “Patmo kraštovaizdžiai”) interpretacijas priskirčiau prie akivaizdžių vargonininkės kūrybinių laimėjimų."

Gediminas Kviklys