Renata Marcinkutė Lesieur

Image

Lietuvos muzikos atlikėjų informacijos centras

2001

PETR EBEN (1929)
1-4 Four Biblical Dances / Keturi bibliniai šokiai (1992)
1 I The Dance of David before the Ark of the Covenant / Dovydo šokis priešais Sandoros Skrynią 7'34
2 II The Dance of the Shulamite / Šulamietės šokis 7'07
3 III The Dance of Jephtha's Daughter / Jeftės dukters šokis 9'25
4 IV The Wedding in Cana / Vestuvės Kanoje 7'22
5-9 Landscapes of Patmos for organ and percussion / Patmo kraštovaizdžiai vargonams ir mušamiesiems (1985)
5 I Landscapes with Eagle / Peizažas su ereliu 3'40
6 II Landscapes with the Elders / Peizažas su vyresniaisiais 4'18
7 III Landscapes with Temple / Peizažas su šventykla 6'56
8 IV Landscapes with Rainbow / Peizažas su vaivorykšte 3'07
9 V Landscapes with Horses / Peizažas su žirgais 8'01
RENATA MARCINKUTĖ LESIEUR, vargonai/organ; ZENONAS BAGAVIČIUS, mušamieji /percussion (5-9)