Gražina Ručytė – Landsbergienė. Tik Bajoras

Image

52'56

1 F.Bajoras Kurčias miškas / The Deaf Forest / liaudies žodžiai 1'38
Atlieka Giedrė Kaukaitė
2 F.Bajoras Kurčias miškas / The Deaf Forest / liaudies žodžiai 1'28
Atlieka Gražina Apanavičiūtė
3-4 F.Bajoras Diptikas / Diptych
3 Moderato 1'02
4 Adagio sentito 2'03
Atlieka Nijolė Ambrazaitytė
5 F.Bajoras Oi, dievuliau / Oh, My God 1'58
Atlieka Giedrė Kaukaitė
6 F.Bajoras Oi, dievuliau / Oh, My God 1'55
Atlieka Gražina Apanavičiūtė
7-17 F.Bajoras Sakmių siuita / Suite of Stories 16'36
7 Preliudas 1'09
I Gyvuliai ir žmonės / Animals and People
8 Kurmis / Mole 0'40
9 Vėžys / Crawfish 1'00
10 Vieversys ir kregždė / Sky-lark and the Swallow 1'17
II Medžiai ir žmonės
11 Kodėl medžiai nešneka / Why trees do not Speak 1'51
12 Uosis neregys / The Blind Ash 2'59
13 Vai, ąžuole / Oh, Oak Tree 1'42
III Velniai ir žmonės / Devils and People
14 Velnio pokštai / The Devils Tricks 1'09
15 Šiaučius – bebaimis / Fearless Shoemaker 1'20
16 Velniams reikia mergų / devils Need Maidens 0'56
17 Postliudas / Postlude 1'20
Atlieka Giedrė Kaukaitė
18 F.Bajoras Ugdė motutė / Mother Raised Me 3'26
Atlieka Gražina Apanavičiūtė
19 F.Bajoras Variacijos fortepijonui Nr. 2 Ugdė motutė tema
Atlieka Gražina Ručytė-Landsbergienė
20 F.Bajoras Užaugo berželis / The Birch Has Grown
Atlieka Giedrė Kaukaitė
21 F.Bajoras Tu, vyšnela / Cherry-tree
Atlieka Giedrė Kaukaitė
22-26 F.Bajoras Kodėl? / Why? 7'39
22 Larghetto 1'27
23 Vivace 1'26
24 Presto 1'33
25 Andantino rubato molto flessibile 1'17
26 Lento. Larghetto 1'48
27 F.Bajoras Jojau dienelę / I have Ridden All Day 2'36
Atlieka Giedrė Kaukaitė
28 F.Bajoras Triptikas / Triptych
Atlieka Regina Maciūtė