Divertissement. Jūratė Baltramiejūnaitė

Image

Vilniaus plokštelių studija / Vilnius Recording Studio

2000

VSCD-R-07

1 Sonata 12:48
Benediktas Valeika (altas / viola) Gintautas Abarius (fortepijonas / piano)
2 Žeme, gražuolėle / Oh, Beautiful Land 07:01
Regina Maciūtė (sopranas / soprano) Valentinas Gelgotas (fleita / flute) Aleksandras Batovas (smuikas / violin) Povilas Stravinskas (fortepijonas / piano) Iminas Kučinskas (violončelė / cello)
3 Divertismentas / Divertissement 09:35
Valentinas Gelgotas (fleita / flute) Romualdas Staškus (obojus / oboe) Aleksandras Batovas (smuikas / violin) Iminas Kučinskas (violončelė / cello) Povilas Stravinskas (fortepijonas / piano) Zenonas Bagavičius (mušamieji / percussion)
4 Mėlynas vakaro kalnas / The Blue Mountain of the Evening 09:02
Jūratė Landsbergytė (vargonai / organ)
5 Oi augo ten ąžuolėlis / Oak Grew There 05:21
Vaclovas Daunoras (bosas) Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos orkestras Dirigentas Aloyzas Končius / Vaclovas Daunoras (bass) Symphonic orchestra of Lithuanian Radio and Television Conductor Aloyzas Končius
6 Impromptu alla classica 09:58
Birutė Navickienė, Rasa Daškevičienė, Saulė Kruopytė, Jūratė Baltramiejūnaitė (fortepijonai / pianos)
7 4 liaudies melodijos / Four folk melodies 08:16
Valentinas Kazlauskas (fleita / flute) Arvydas Bitenieks (mušamieji / percussion) Jūratė Baltramiejūnaitė (fortepijonas / piano)
8 Šaltos srovės / Cold Streams 04:55
Jūratė Baltramiejūnaitė (sintezatorius / synthesizer)