Kanklininkei Onai Mikulskienei 100 metų. Jubiliejinis koncertas

Image

Šv. Kazimiero ordinas

2005

32:08

1 U. Nasvytytė Dedikacija 0:26
2 P. Juodelė Girios aidai 4:35
3 A. Mikulskis Girios idilija - Lietuvos giružė. Andantino. Menuetas. Scherzo 5:31
4-6 Iš J. Švedo bagatelių ciklo "Pievų taku"
4 Baltieji dobilėliai 1:13
5 Neužmirštuolės 1:39
6 Erškėtrožės 1:16
7 P. Juodelė Kanklės 0:56
8 A. Lapinskas raliuotinė 6:00
9 J. Švedas Čiulba ulba paukšteliai 1:09
10 J. Švedas Plaukia antela 2:40
11 A. Mikulskis Skamba, skamba kankliai 1:21
12 P. Juodelė Liaudies instrumentų orkestras 0:59
13 J. Švedas Klonių aidai 4:01
Undinė Nasvytytė (1, 7), Petras Juodelė (2, 12), Aistė Bružaitė (3), A. Bružaitė ir Jolita Sidorenkaitė (4, 5, 6), Lina Naikelienė (8), Regina Šilinskaitė akomp. ansamblis "Vaivora" (9, 10), Kanklių trio: L. Naikelienė, A. Bružaitė, A. Juškevičienė (11), ansamblio "Lietuva" orkestras, vad. Saulius Prusevičius (13)