Dramatinės freskos / Dramatic Frescoes. Eduardas Balsys

Image

Lithuanian Music Information and Publishing Centre

2003

LMIPC CD022-023

142'50

CD 1
1-4 Styginių kvartetas / String Quartet (1953) 23'37
1 1. Adagio. Allegro molto ed agitato 9:19
2 2. Vivace 4:32
3 3. Adagio molto cantabile 4:46
4 4. Allegro con brio 5:00
5-7 Koncertas smuikui ir simfoniniam orkestrui Nr.1 / Concerto for violin and symphony orchestra No.1 (1954) 24'35
5 Allegro moderato ed agitato 11:32
6 Andante cantabile e sostenuto 7:24
7 Allegro vivo 5:39
8-12 Eglė žalčių karalienė: Penki fragmentai iš baleto, smuikui ir fortepijonui Egle, Quien of the Grass-Snakes: Five fragments from the ballet, for violin and piano (1963) 12'19
8 Drebulytė - išdykėlė / Little Asp - Mischief Maker 2:08
9 Rauda / Lament 3:33
10 Žuvytės / Tiny Fishes 1:58
11 Undinė / Mermaid 2:43
12 Sutiktuvių maršas / Welcoming March 1:57
13-16 Koncertas smuikui ir simfoniniam orkestrui Nr.2 / Concerto for violin and symphony orchestra No.2 (1958) 12'47
Lietuvos kvartetas (1-4) Aleksandras Livontas, smuikas; Lietuvos radijo simfoninis orkestras; dirigentas Abelis Klenickis (5-7); Raimundas Katilius, smuikas; Larisa Lobkova, fortepijonas (8-12); Ingrida Armonaitė, smuikas; Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras; dirigentas Juozas Domarkas (13-16);
CD 2
1 Dramatinės freskos smuikui, fortepijonui ir simfoniniam orkestrui / Dramatic Frescoes for violin, piano and symphony orchestra (1965) 24'27
2 Introdukcija ir pasakalija vargonams ir simfoninio orkestro grupei / Introduction and Passacaglia for organ and symphony orchestra group (1974) 8'17
3-4 Jūros atspindžiai styginių orkestrui / Reflections of the Sea for String orchestra (1981) 10'19
3 Introduzione 6:13
4 Toccata 4:06
5-7 Portretai simfoniniam orkestrui / Portraits for symphony orchestra (1983) 17'02
5 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 6:50
6 Stasys Šimkus 4:38
7 Juozas Gruodis 5:34
8-11 Koncertas smuikui solo / Concerto for violin solo (1986) 9'27
8 Preliudas / Prelude 2'44
9 Fuga / Fugue 2'16
10 Čakona / Chaconne 2'57
11 Tokata / Toccata 1'30
Aleksandras Livontas, smuikas; Olga Šteinbergaitė, fortepijonas; Jurijus Laporevas, trimitas; Valstybinės filharmonijos simfoninis orkestras; dirigentas Juozas Domarkas (1) Leopoldas Digrys, vargonai; Valstybinės filharmonijos simfoninio orkestro grupė; dirigentas Juozas Domarkas (2); Valstybinės filharmonijos simfoninio orkestro styginiai; dirigentas Juozas Domarkas (3-4); Valstybinės filharmonijos simfoninis orkestras; dirigentas Juozas Domarkas (5-7); Raimundas Katilius, smuikas (8-11).