acCORPUS simulacrum

Image

Raimondas Sviackevičius

2009

72:12

1 Žibuoklė Martinaitytė. Varomoji jėga / Driving Force 07:43
Raimondas Sviackevičius (akordeonas / accordion) Marius Balčytis (trombonas / trombone) Liudas Mockūnas (saksofonas / saxophone)
2 Jurgita Mieželytė. Šešėliai / Shadows 10:03
Raimondas Sviackevičius (akordeonas / accordion) Mindaugas Bačkus (violončelė / cello)
3 Ramūnas Motiekaitis. Apsup(k)ti / Surrounded 10:47
Raimondas Sviackevičius (akordeonas / accordion) Ramūnas Motiekaitis (stereo fonograma / stereo background)
4 Justė Janulytė. Aria 16:04
Raimondas Sviackevičius (akordeonas / accordion) Mindaugas Bačkus (violončelė / cello)
5 Vaida Striaupaitė-Beinarienė. TubAccordo Duo 09:42
Raimondas Sviackevičius (akordeonas / accordion) Sergijus Kirsenka (tūba / tuba)
6 Anatolijus Šenderovas. Sulamitos giesmės / Songs of Sulamite 17:20
Raimondas Sviackevičius (akordeonas / accordion) Mindaugas Bačkus (violončelė / cello)
Lietuvių naujoji kamerinė muzika akordeonui / Lithuanian new chamber music for accordion