Rūta ir Zbignevas Ibelhauptas. Music for Two Pianos (LMIPC CD 036, 2006)

Image

69'37

1-3 Vytautas Bacevičius. Septintas žodis • Septiėme mot op. 75 (1960) dviem fortepijonams
1 I dalis 5'02
2 II dalis 2'28
3 III dalis 2'42
4 Onutė Narbutaitė. Vijoklis • Climber 11'23
5-8 Bronius Kutavičius. Gervių šokiai • Cranes' Dances (1986-89) 15'14
5 I dalis 4'12
6 II dalis 3'46
7 III dalis 3'57
8 IV dalis 3'19
Romualdas Taločka - klarnetas
9-11 Bronius Kutavičius. Disputas su nepažįstamuoju • Debate with a Stranger (1982) 12'36
9 I dalis 3'54
10 II dalis 4'35
11 III dalis 4'07
12 Gintaras Sodeika. Garso ontologija Nr. 2 • Tone Ontology No. 2 (1998) 7'43
13 Algirdas Martinaitis. Gyvojo vandens klavyras • Clavier of the Life-Giving Water (1983) 11'56