LP Jonas Švedas (1908-1971)

Image

Melodija

33 CM-02663-64

1 pusė
1 Jono Švedo įžanginis žodis
2 Mane motulė barė, pjesė kanklėms solo
3 Klonių aidai, rapsodija
4-7 Harmonizuotos lietuvių liaudies dainos
4 Oi tu dzieme dziemedėli
5 Jau saulutė leidžias
6 Aš pašoksiu
7 Mūs jauna martelė
I. Balčytytė (kanklės) - 2, 4-7
M. Aleškevičiūtė 4-7
2 pusė
1 Pakeltkojis, pjesė birbynių kvintetui
2-6 Bagatelės kanklėms solo iš ciklo "Pievos taku"
2 Baltieji dobilėliai
3 Žirnikai
4 Ramunėlės
5 Neužmirštuolės
6 Kukalėliai
7 Kiškelis, polka
8 Šatrija, uvertiūra
Ansamblio "Sutartinė" birbynių kvintetas (1), I. Balčytytė (kanklės) - 2
Ansamblio "Lietuva" skudučių grupė (3)
Lietuvos TSR valst. konservatorijos lietuvių l. instrumentų katedros orkestras, vadovas V. Leimontas