Vytauto Laurušo kūriniai. Dainuoja Irena Laurušienė

Image

LRT archyvo įrašai

1-7 Kantata Liepsnoja naktis sopranui, dviem smuikams, altui ir violončelei; eilės Eduardo Mieželaičio (1982)
1 Prologas
2 Moja vėjo malūnas
3 Vakaro prieblanda
4 Interliudija
5 Liepsnoja naktis
6 Lyg viena širdis
7 Epilogas
8-11 Koncertas balsui ir styginių kvartetui (1984)
8 I dalis
9 II dalis
10 III dalis
11 IV dalis
Irena Argustienė-Laurušienė, Valstybinis Vilniaus kvartetas: Audronė Vainiūnaitė, Petras Kunca, Donatas Katkus, Augustinas Vasiliauskas