Lietuva brangi. Kauno valstybinis choras / Kaunas State Choir

Image