LP Eduardas Balsys

Image

Melodija

C 30-04835-36

1 Pusė / Side 1
1 Dramatinės freskos smuikui, fortepijonui ir simfoniniam orkestrui
A. Livontas, O. Šteinberg, Lietuvos TSR Valst. filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas J. Domarkas
2 Pusė / Side 2
Saulę nešantis, kantata solistui, mišriam chorui, vargonams ir mušamiesiems
G. Kaukaitė (sopranas), L. Digrys (vargonai)
Lietuvos Televizijos ir radijo Valst. choras, Lietuvos TSR Valst. filharmonijos simfoninio orkestro mušamųjų instrumentų grupė
Dirigentas J. Aleksa