Lietuvių choro muzikos rinktinė / Lithuanian Choral Music Selection

Image

Vilniaus plokštelių studija / Vilnius Recording Studio

1999

VSCD 049

66:04

1-2 Feliksas Bajoras Paslaptis / The Great Mystery (1984)
1 Nesibaigianti auka / The Endless Sacrifice 4:42
2 Dūžtanti banga / Breaking Wave 7:25
3 Giedrius Svilainis O Quam Tristis (1994) 5:46
Jurgita Mintautienė (balsas / voice) Pavelas Giunteris (perkusija / percussion)
4 Algirdas Martinaitis Sanctus 03:06
5 Faustas Latėnas Agnus Dei 09:30
Jurgita Mintautienė, Regina Pažusienė (balsai / voices) Leopoldas Digrys (vargonai / organ)
6 Bronius Kutavičius. Atnešu rūtos šaką / I'll Bring the Twing of Rue 5:02
7 Vytautas Klova. Rūta žalioji / Rue Green
Nora Petročenko (balsas / voice)
8 Vytautas Miškinis. Oi šąla šąla / Oh, It Freezen 08:10
Edita Bagdonaitė, Giedrė Paukštytė, Nerutė Šiliūtė, Jurgita Mintautienė (balsai / voices)
9 Osvaldas Balakauskas. Jau saulelė vėl... / The Climbing Sun Again... 01:38
10 Mindaugas Urbaitis. Išvaikščiojau mišką / Strollin' Over the Groves and Fields 04:35
11 Onutė Narbutaitė. Epitafija / Epitaph 03:21
Nerutė Šiliūtė, Nora Petročenko, Marius Turlajus, Gintautas Venislovas (balsai / voices) Ansamblis "Artrium musicum": Tomas Bakučionis (klavesinas / harpsichord) Vytenis Giknius, Darius Gedvilas (fleitos / flutes)
12 Nomeda Valančiūtė. Lietus plonom stiklinėm kojom / The Rain on Thin Glass Legs 03:14
Nerutė Šiliūtė, Saulius Laurinaitis (balsai / voices)
13 Vaclovas Augustinas. Treputė Martela / Stomping Bride 04:44
Salomėja Jonynaitė, Gintarė Jakelaitytė, Remigijus Merkelys, Algimantas Gurevičius, Vaclovas Augustinas (balsai ir instrumentai / voices and instrumets) Rytis Kamičaitis (tabla)
14 Vytautas V. Barkauskas. Comedia dell arte 02:17
Choras / Choir "Jauna muzika"; Dirigentai / Conductors – Vaclovas Augustinas (1–3, 5, 6, 9–11, 13), Gintautas Venislovas (4, 7, 8, 14), Žilvinas Vyžintas (12)