Giedrė Kaukaitė. Debesų keliu didžiuoju. Upelio varpelis / On the Road in the Big Skies. The Ringing Brook

Image

Lietuvos muzikų sąjunga / Lithuanian Musicians Union

2009

LMSMBCD-088

143:03

CD I
1 Voi, Jozi Jozieli / Oh Jozi Jozieli 02:34
2 Balys Dvarionas. Sėjau rūtą / I Sowed Rue, I Sowed Mint 01:05
3 Balys Dvarionas. O kai aš / Once Upon a Time 00:58
4 Stasys Šimkus. Oi, ko verki, sesele / Oh Why Do You Cry, Sister 01:04
5 Stasys Šimkus. Palaužta rūtelė / Broken Flower 03:25
6 Stasys Šimkus. Išėjo tėvelis / Father Went to the Woods 03:53
7 Stasys Šimkus. Trys mane peikė / I Was Scorned 01:49
8 Justinas Bašinskas. Tu, avinėli / Sweet Lamb 01:03
9 Justinas Bašinskas. Žalio užuolėlio / Green Oak Tree 01:34
10 Justinas Bašinskas. Sviro lingo 01:25
11 Justinas Bašinskas. Sarbinčiula uogela / Currant Berry 02:18
12 Juozas Gruodis. Aguonėlės / Poppies 01:17
13 Juozas Gruodis. Rugiagėlės / Cornflower 01:53
14 Juozas Gruodis. Pavasario naktis Berlyne / Spring Night in Berlin 04:41
15 Juozas Gruodis. Vėjavaikis / Fly-By-Night 02:53
16 Jonas Nabažas. Kur baltas kojas mergaitės mazgoja / Washing Feet in the River 02:51
17 Jonas Nabažas. Kur aštuoni vėjai / Eight Winds 01:01
18 Jonas Nabažas. Nežinau, nežinau / I Don't Know 01:45
19 Konstancija Brunzaitė. Dvi raudos / Two Mourning Songs 04:12
20-22 Vytautas Jurgutis. Čiurlionio užrašai. / Čiurlionis' Sketchbook
20 Devdorakėlė / Devdorakele 02:03
21 Šaltinis / The Brook 02:30
22 Karalaitė / Princess 02:50
23 Rimvydas Žigaitis. Žiedas / The Wedding Ring 02:15
24 Vytautas Laurušas. Žuvelė / Fish 01:14
25 Algimantas Bražinskas. Dvi raudos ir aukojimas / Two Mourning Songs and Sacrifice 11:27
26 Bronius Kutavičius. Ant kranto / At the Seashore 08:36
CD II
1 Feliksas Bajoras. Užaugo berželis / The Birch Tree Has Grown 01:50
2 Feliksas Bajoras. Oi, dievuliau / Oh Dear God 01:55
3 Feliksas Bajoras. Tu, vyšnela / Sweet Cherry Tree 00:50
4 Feliksas Bajoras. Kurčias miškas / Deaf Forest 01:43
5 Feliksas Bajoras. Ugdė motutė / Ma Raised Me 03:23
6 Feliksas Bajoras. Lopšinė / Lullaby 02:06
7 Feliksas Bajoras. Kur tėvulio klėtelė / By Daddy's Granary 01:36
8-18 Feliksas Bajoras. Sakmių siuita
8 Preliudas / Prelude 01:09
9 Kurmis / Mole 00:41
10 Vėžys / Crawfish 00:58
11 Vieversys ir kregždė / Skylark and Swallow 01:20
12 Kodėl medžiai nebešneka / Why Trees Ceased to Speak 01:47
13 Uosis – neregys / The Blind Ash 03:00
14 Vai, ąžuole / Oh Oak Tree 01:36
15 Velnio pokštai / Devil's Tricks 01:15
16 Šiaučius – bebaimis / Fearless Shoemaker 01:19
17 Velniams reikia mergų / Devils Need Maidens 00:55
18 Postliudas 01:18
19-23 Feliksas Bajoras. Vestuvinės dainos / Wedding Songs
19 Linksma buvau / I Was Jolly 01:35
20 Dainuok, sesula / Sing, Sister 01:07
21 Oi, tu kasela / Oh, Silky Braid 01:42
22 Aš kelaliu važiavau / The Road Long Travelled 04:10
23 Neduok, Motula / Don't Give Me Away, Mother 03:12
24-28 Feliksas Bajoras. Kalendorinės dainos / Calendar Ceremonial Songs
24 Sėdzi vyrai 01:42
25 Sodzino brolis / Brother Planted an Apple Tree 01:15
26 Supkit, meskit / Push me, Swing me 02:22
27 Tu, vanagiali / You Hawk 01:02
28 Oi, lylia 00:26
29 Feliksas Bajoras. Gale tėvo sodo / In Father's Garden 01:37
30 Feliksas Bajoras. Ritaujoja, sesute / Ritaujoja, Sister 03:17
31 Feliksas Bajoras. Jojau dienely / I Rode Day and Night 02:44
32-38 Feliksas Bajoras. Karo dainos / War Songs
32 Užaugino motka / Mother Raised a Son 02:59
33 Raibi gaideliai / Pied Roosters 01:08
34 Oi, lunkela / Oh, Meadow 00:54
35 Lietuvos broliai / Lithuanian Brothers 02:46
36 Arklys bėga / The Running Horse 01:51
37 Atlyja lietus / Atlyja lietus 03:10
38 Auki, auki / Grow, Grow 02:05
Giedrė Kaukaitė (sopranas / soprano)
Vytautas Korys (fortepijonas / piano; CD 1: 2–18, 23–25)
Gražina Ručytė (fortepijonas / piano; CD 1: 19–22; CD 2: 1–18, 29–31)
Donatas Katkus, Stasė Kuncienė, Algimantas Nemanis, Petras Radzevičius (altai / violas; CD 1: 26)
Liaudies instrumentų ansamblis (CD 2: 19–23) / Ensemble of folk instruments
Ansamblis "Musica humana" (CD 2: 24–28) / Ensemble "Musica humana"
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (CD 2: 32–38) / Lithuanian National Orchestra / dirigentas / conductor Juozas Domarkas