Algirdas Martinaitis. Gyvosios gamtos knyga / The book of living nature

Image

Lithuanian Music Information and Publishing Centre

2014

LMIPC CD 080

76:15

1 Rojaus paukščiai / Birds of Eden (1981) 08:13
elektroninei violončelei ir įrašui / for electric cello and recording
2 Meilės verksmažolė / Love Whisper-gram (1979) 06:25
obojui ir klavesinui / for oboe and harpsichord
3 Šviesiųjų nakties žiedų atminimas / Remembrance of the Bright Blossoms of the Night (1978) 07:42
vargonams / for organ
4-6 Paskutinių sodų muzika / Music of the Last gardens (1979)
4 Pirmoji elegija / First Elegy 03:56
5 Antroji elegija / Second Elegy 04:37
6 Trečioji elegija / Third Elegy 05:23
obojui, fortepijonui, violočelei ir perkusijai / for oboe, piano, cello and percussion
7 Muzikinė auka / Musical Offering (2005) 08:27
fleitai, smuikui, altui, violončelei, fortepijonui ir gongams / for flute, violin, viola, cello, piano and gongs
8 Gyvojo vandens klavyras / Clavier of the Life-giving Water (1983) 07:05
dviem fortepijonams ir įrašui / for two pianos and recording
9-11 Cantus ad futurum (1982)
9 Dešiniojo sparno kanonas / Canon of the Right Wing 05:34
10 Paukščių takas / Milky Way 07:05
11 Kairiojo sparno kanonas / Canon of the Left Wing 06:56
dviems sopranams, fleitai, obojui, violončelei, klavesinui ir vargonams / for two sopranos, flute, oboe, cello, harpsichord and organ
Iminas Kučinskas - elektrinė violončelė / electric cello (1)
Juozas Rimas - obojus / oboe (2, 4)
Birutė Vainiūnaitė - klavesinas / harpsichord (2), fortepijonas / piano (4)
Dainius Sverdiolas - vargonai / organ (3)
Albertas Šivickis - violončelė / cello (4)
Mikhail Zikratiy - perkusija / percussion (4)
Valentinas Gelgotas - fleita / flute (7)
Jonė Kaliūnaitė - altas / viola (7)
Saulius Astrauskas - perkusija / percussion (7)
Kaskados Piano Trio - (7)
Rūta ir Zbignevas Ibelhauptas - fortepijoninis duetas / piano duo (8)
Giedrė Kaukaitė - sopranas / soprano (9-11)
Regina Maciūtė - sopranas / soprano (9-11)
Musica Humana: Algirdas Vizgirda, Eugenijus Piličiauskas, Arvydas Griškevičius, Julius Andrejevas, Gediminas Kviklys - (9-11)