Vaivos juosta. Vladas Jakubėnas

Image

Lietuvos muzikų sąjunga / Lithuanian Musicians Union

2015

LMSMBCD-117

78:47

1 I veiksmas. I paveikslas. Įžanga. Miško vienuma / Act I. Scene I. Introduction. Forest Solitude 02:51
2 Pasakiškų būtybių šokis / Dance of the Fantastic Woodland Creatures 02:47
3 Miškinis šoka / The Dancing Forest Spirit 01:53
4 Baltųjų laumių šokis / Dance of the White Pixies 01:50
5 Kaimiečių šokis / The Villager's Dance 02:41
6 Žaidimas. Šokis II / Game. Dance I 02:42
7 Vaivos ir Straublio duetas / Vaiva and Straublys' Duo 02:31
8 Straublio variacija / Straublys' Variation 01:19
9 Vaivos variacija / Vaiva's Variation 01:33
10 Scena po šokių / Scene after the Dances 01:38
11 Mažojo velniuko šokis / Dance of a Little Devil 01:53
12 Danguje žaibuoja / Flashes of Lightning in the Sky 0:51
13 II paveikslas. Perkūno atvykimas / Scene II. The Arrival of Thunder 01:26
14 Pasirodo miškinis / The Forest Spirit Arrives 0:59
15 Perkūnas skrenda pas Straublį / Thunder Flies to Visit Straublys 0:17
16 Perkūno ir Straublio scena / Scene of Thunder and Straublys 01:18
17 Perkūnas skrenda pas Vaivą / Thunder Flies to Vaiva 0:37
18 Perkūnas virsta gražiu jaunikaičiu / Thunder Transforms himself into an Attractive Young Man 0:59
19 Nesėkmingas meilinimasis Vaivai / Courting Vaiva in Vain 0:47
20 Vaiva audžia / Vaiva is Weaving 05:34
21 Perkūno piršlybos / Matchmaking to Bring about Thunder's Marriage 0:56
22 Perkūno dovanos / Thunder's Gift 02:15
23 Vaiva atsisako dovanų / Vaiva Rejects the Gift 01:04
24 Perkūno klasta / Thunder's Rus 0:53
25 Finalas: Vaivos pagrobimas ir skrydis su ja į dangų / Finale: Vaiva's Abduction and Thunder's Flight with her to the Heavens 05:18
26 II veiksmas. I paveikslas. Įžanga. Gintaro pilyje / Act II. Scene I. Introduction. The Amber Castle 0:52
27 Vaiva ilgisi Straublio / Vaiva Longs for Straublys 02:54
28 Perkūno ir Vaivos scena / Scene with Thunder and Vaiva 03:10
29 Šokis Vaivai palinksminti (Mažojo velniuko šokis) / Dance to Amuse Vaiva (Dance of the Little Devil) 01:54
30 Bendras visų šokis. Kyla audra / Communal Dance. The Storm Breaks 01:45
31 Vaiva bėga iš Perkūno karalystės / Vaiva Escapes from Thunder's Kingdom 01:17
32 II paveikslas. Įžanga / Scene II. Introduction 0:51
33 Straublys ilgisi Vaivos / Straublys Longs for Vaiva 01:06
34 Vaivos ir Straublio duetas / Vaiva and Straublys Duo 04:25
35 Vaivao dovanoja Straubliui juostą / Vaiva Presents a Sash to Straublys 0:51
36 Vaivos variacija su juosta / Vaiva's Variations with the Sash 01:02
37 Perkūnas užklumpa jaunąją porą / Thunder Catches the Young Couple 01:41
38 Vaivos žūties scena / The Scene of Vaiva's Death 02:46
39 Danguje nušvinta vaivorykštė (Vaivos reinkarnacijos scena) / The Rainbow Lights up the Sky (The scene of Vaiva's reincarnation) 02:02
40 Epilogas: Baltųjų laumių šokis / Epilogue: Dance of the White Pixies 03:45
Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, dirigentas Modestas Pitrėnas
Lithuanian National Symphony Orchestra, conductor Modestas Pitrėnas