Tu gimei iš Mergelės...Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijos choras

Image

Bonifa

2002

0178

1 Dangaus Jeruzale šventoji 2'30
2 Kojų mazgojimo apeigos 5'33
3 Sveika, Sužadėtine Mergele 3'54
4 Malda į Dievo Gimdytoją 2'49
5 Marija, Motina brangi 4'26
Apreiškimo Švč. Dievo Gimdytojai Akatistas:
6 Troparion 0'57
7 I Kontakion ir I Oikos 3'00
8 II Kontakion ir II Oikos 2'55
9 III Kontakion ir III Oikos 2'46
10 IV Kontakion ir IV Oikos 2'46
11 V Kontakion ir V Oikos 2'47
12 VI Kontakion ir VI Oikos 2'42
13 VII Kontakion ir VII Oikos 2'49
14 VIII Kontakion ir VIII Oikos 2'51
15 IX Kontakion ir IX Oikos 2'47
16 X Kontakion ir X Oikos 2'50
17 XI Kontakion ir XI Oikos 2'46
18 XII Kontakion ir XII Oikos 2'49
19 XIII Kontakion 1'50
20 I Oikos ir I Kontakion 3'08
21 Jėzau, aš seksiu Tave 2'48
22 Mes laukiam, Viešpatie, Tavęs 2'29
23 Pakilk ir šviesk, Dievo Bažnyčia 3.48
24 Kas apsakys Dievo kelius 3'52
Vilniaus Šv.Juozapo kunigų seminarijos choras / Vilnius St.Joseph seminary choir Vadovas ir dirigentas / Chief conductor M. Pitrėnas U.Čaplikaitė, fleita J.Žiūraitė, smuikas