Priimk mano maldą, o Dieve. Kamerinis choras "Psalmos"

Image

2000

VSCD - 068

1 Priimk mano maldą, o Dieve 5'05
2 Prie Dievo Motinos 2'40
3 Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai 1'52
4 Cherubinų giesmė 2'19
5 Cherubinų giesmė 3'56
6 Tėve mūsų 3'02
7 Cherubinų giesmė 3'24
8 Jėzau, atmink mane 4'22
9 Pasaulio Palaima 3'57
10 Tegu mano siela Viešpatį šlovina 2'32
11 Koncertas Nr. 19. Maldose nenuilstančią Dievo Motiną 6'54
12 Mano akys pakeltos į šventąjį kalną 7'16
13 Mane Viešpats gano ... 9'08