Stasio Vainiūno kūrinių archyviniai įrašai / Compositions of Stasys Vainiūnas: Archival Recordings

Image

LRT radijas ir televizija

2009

LRCD0046

63:46

1-3 Sonata smuikui ir fortepijonui / Sonata for violin and piano
1 Lento. Allegro non troppo 7:00
2 Andante 6:15
3 Presto 4:37
A. Vainiūnaitė ir S. Vainiūnas
4 Prisiminimas / Remembrance 4:21
A. Vainiūnaitė ir S. Vainiūnas
5-7 trio fortepijonui, smuikui ir violončlei / Trio for violin, cello and piano
5 Andsante molto. Allegro moderato 9:09
6 Andante 6:44
7 Allegro con brio 6:45
S. Vainiūnas, A. Livontas, M. Šenderovas
8-11 Koncertas smuikui ir orkestrui / Concerto for violin and orchestra
8 Moderato tranquillo 4:22
9 Allegro solenne 3:35
10 Andante 5:39
11 Vivo ma non troppo 5:06
A. Vainiūnaitė ir A. Vasiliauskas