LP Michailas Šenderovas. Kūriniai violončelei ir fortepijonui

Image

Melodija

C 10-07731-2

1 pusė
2 pusė
1 A. Klenickis. Daina
2 Pizzicato
3-4 A. Šenderovas. Nuotaikos
3 Nuotaika I
4 Nuotaika II
5-7 E. Balsys. Eglė žalčių karalienė. Trys baleto fragmentai
5 Rauda
6 Drebulytė išdykėlė
7 Sutiktuvių maršas
Michailas Šenderovas - violončelė, Ila Šenderova - fortepijonas