LP J. Haydn Kvartetai

Image

Melodija

D-05649

1 pusė
1-4 Kvartetas D-dur, op. 20 Nr. 4
1 Allegro di molto
2 Un poco Adagio
3 Menuetto
4 Presto
2 pusė
5-8 Kvartetas g-moll, op. 74 Nr. 3
5 Allegro
6 Largo assai
7 Menuetto. Allegretto
8 Final
LTSR Valst. kvartetas: E. Paulauskas, K. Kalinauskaitė, J. Fledžinskas, M. Šenderovas